Vzdělávací program KOMPLET

Edu program KOMPLET je určen výhradně rodičům již diagnostikovaných MiND dětí, pro které výuka v celé šíři školních předmětů není dostatečná a třeba je i nudí. Rodiče v něm najdou inspiraci a podněty pro další rozvoj, třeba i na domácím vzdělávání nebo ve a po škole. Relevantně tak uspokojí zvídavost svého MiND dítěte, aniž by museli stále něco hledat, vymýšlet a připravovat. Navíc s pravidelnou podporou Qiidorek.


Ve školním roce 2023/24 se můžete zúčastnit programu pro 1. ročník a pro 2. ročník.

Přínos pro rodiče

Rodiče se mohou spolehnout na neustálou podporu Qiidorek - získají odborníka v zádech a jistotu v tom, co dělají, jak své dítě vzdělávají, a to díky diskuzi či reakcím na dotazy v uzavřené FB skupině, tak při pravidelných, měsíčních online setkáních, na kterých se odborně proberou situace i potřeby rodičů i MiND dětí.

Zajistíme přísun kvalitních materiálů vytvořených dle potřeb MiND dětí a v souladu s obsahem učiva pro příslušný ročník školy, ovšem s adekvátním stupněm obtížnosti pro MiND děti. Materiály jsou systematicky rozdělené - učivo všech předmětů do týdenních i ročních plánů.

Rodiče účastí v tomto edu programu uspoří čas - materiály a rady nemusí dohledávat či se jinak dovzdělávat. Jsou také součástí komunity, ve které mohou neomezeně sdílet, jsou pochopení a přijetí. 

Materiály jsou systematicky rozdělené - učivo všech předmětů příslušného ročníku 1. stupně je rozdělené do týdenních i ročních plánů; obojí v souladu s učivem příslušného ročníku 1. stupně.


Jednoduše shrnuto - edu program KOMPLET znamená systematičnost, přehlednost, jednoduchost, návaznost, pravidelnost.

Co získáte ?

Metodickou podporu

Komentovaná videoprezentace – popis jednotlivých materiálů a aktivit na daný týden

Dopis od Qiidorek - strukturovaný plán učiva na každý týden pro všechny vyučovací předměty (M, ČJL, ČaJS, HV, VV, PČ, TV) s odkazy na učební materiály, podpůrná videa apod.

Týdenní plány učiva pro hlavní předměty (M, ČJL, ČaJS)

Roční plán učiva po měsících pro všechny předměty (M, ČJL, ČaJS, HV, VV, PČ, TV)

Online setkání (pravidelně, 1x za měsíc via Zoom) - zpětná vazba, podpora od Qiidorek, lekce pro rodiče, inspiromat (nabídka dalších aktivit pro rozvoj MiND dětí)

Přístup do podpůrné, veřejně uzavřené FB skupiny, seznámení se s rodiči se stejným „problémem“, sdílení

Obohacující materiály

Na rozdíl od Qiido Knihovny a Edu programu BASIC získáte dvojnásobné množství materiálů (více než 200 ks pro daný ročník), a to i pro další výukové oblasti: ČaJS (prvouka) a výchovy


KATEGORIZACE: a) podle ročníku; b) podle učiva obsahově rozděleného do základních oblastí ve všech předmětech (M, ČJL, ČaJS, HV, VV, PČ, TV); c) podle tematicky propojených týdnů (týdenní plány učiva a roční tematické plány)


OBSAH KAŽDÉHO MATERIÁLUanotace, popis aktivity, postup při řešení, samotný pracovní list, řešení, odkazy na zajímavé webové stránky, tipy na další aktivity

Materiály obsahují úlohy problémové, heuristické, vícepodnětné (tzn. s nejednoznačným zadáním, zadání úloh, v nichž je nutno uplatnit více pravidel či kroků, hádanky, přesmyčky, rébusy a hlavolamy). Materiály se ve vzdělávacích cílech Bloomovy taxonomie výchovných a vzdělávacích cílů zaměřují primárně na analýzu, syntézu a hodnocení. Jejich součástí je i podrobná anotace, která vysvětluje postup práce s daným materiálem. Samozřejmostí je také předložení řešení. V anotaci se objevují i užitečné odkazy a citace zdrojů. Materiály jsou tak vhodné pro prvostupňové učitele i rodiče, kteří chtějí dětem nabídnout zajímavější a zábavnější způsob učení. 

Týdenní výzvy

Výzvy k týdennímu tématu spojené s ukázkou z knih – podpora čtení, tvůrčího myšlení, kreativity

Uvedení textem týkající se daného tématu, výběr knih ke čtení

Komentář k danému tématu

Výzva - úkol 

Odkazy na zajímavé články

Náměty na projekty

Celoroční zajímavé projekty na téma Vesmír, Svět zvířat, Cesta kolem světa, Lidské tělo,…

V materiálech, pracovních listech se budou objevovat dílčí informace, zajímavosti.

Zadávání dlouhodobějších úkolů – vyhledávání a zpracovávání informací, tvorba posterů, lapbooků, prezentací apod.

Práce s encyklopediemi, příp. vyhledávání na internetu.

Další navíc

Propojení společným tématem týdne, přesahy mezi předměty, mezipředmětové vztahy, obohacování na rámec běžného učiva v ZŠ

Odkazy na volně stažitelné materiály a online výukové aktivity

Náměty k estetické výchově (hudební v., výtvarná v.), pro pracovní činnosti a také k pohybovým aktivitám (tělesná v.)

Perioda

trimestry v rámci celého školního roku

ve školním roce 2023/24 otevřeno pro 1. a 2. ročník

1. trimestr:  2. 10. - 22. 12. 2023

2. trimestr:  8. 1. - 29. 3. 2024

3. trimestr:  1. 4. - 21. 6. 2024

Můžete přistoupit kdykoliv v rámci každého trimestru;
ke všem materiálům a video záznamům z online setkávání získáte zpětně přístup.

Cena

4.000 Kč / trimestr

10.000 Kč / pro všechny 3 trimestry příslušného ročníku (nyní 1. nebo 2. ročník)

Způsob dodání

po zaplacení elektronický/online přístup do uzavřeného prostředí vč. návazné email komunikace

POZOR !!!  Edu programu KOMPLET se mohou účastnit pouze rodiče již diagnostikovaných MiND dětí. Tzn. účast potvrdíme po doložení výsledků (zprávy) z psychodiagnostiky intelektového nadání v Qiido Poradně nebo v PPP nebo u jiného psychologa/klinického psychologa.


Pokud jste MiND diagnostiku intelektového nadání doposud neabsolvovali, nevadí. Můžete využít našeho procesu MiND identifikace (nominace - screening - diagnostika). V případě zájmu o bližší info napište na poradna@qiido.cz.

Zpětná vazba od dřívějších účastníků

chevron-down