Podpora vzdělávání
Mimořádně
intelektově
Nadaných
Dětí
MYSLÍME JINAK
Qiido je AKTUALITY
na Facebooku

MODEL VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MiND

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou
5-bodovou jedinečností umožňuje základním školám a rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků:Komplexností
pohledu
na danou
problematiku
Intervencí přímo
ve vzdělávacím
procesu
(ve vyučování)
Systematickou
a kontinuální
podporou
pedagogů
i rodičů
Rozvojem
kognitivních
vědomostí
i sociálních
dovedností dětí
Klíčovými
hodnotami:
kreativitou
a empatií

Pracujeme se všemi subjekty, které mají vliv na rozvoj přirozeného potenciálu MiND = učitelé + rodiče + okolí, a zohledňujeme jednotlivé etapy podpory MiND:

  • Včasná IDENTIFIKACE mimořádného nadání. Praktikujeme tzv. multifokus přístup, který věnuje pozornost vzdělávacím, emočním i psychickým potřebám nadaných.
  • Vzděláváním MiND formou 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) rozvíjíme jejich kognitivní vědomosti i sociální dovednosti.
  • Díky systematickému, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře umí UČITELÉ individuálně pracovat se všemi osobnostními typy MiND (i s těmi nadanými “zlobivci” nebo s “dvojí výjimečností”).
  • Individuálními konzultacemi, společným i inspirativním setkáváním s RODIČI vytváříme pro MiND pohodové a přátelské zázemí.
  • Sdílením a propojováním budujeme proaktivně participující pedagogickou i rodičovskou KOMUNITU, která je smysluplně propojena s veřejným okolím.

Poskytujeme pedagogické i psychologické know-how (pedagogická identifikace, tvorba a realizace IVP, metodika a didaktika, rozvoj sociálně-emočních dovedností) práce s MiND přímo v každodenním vyučování za účelem naplňování specifických vzdělávacích potřeb takových žáků.

Dítě tedy nemusí čekat až na odpoledne, kdy navštíví své oblíbené kroužky, ale škola mu během 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) dává přesně to, co pro svůj přirozený rozvoj potřebuje - v hodinách jsou plně respektovány osobnostní charakteristiky dítěte, pracuje se s jeho individuálními potřebami a podporuje rozvoj sociálních dovedností. 

Naší devizou je know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Školám nabízíme ucelený program vzdělávání a rozvoje MiND, který je rozvržen do 3 fází během 3 školních let (1 rok přípravy, 1 roky implementace, 1 rok implementace a fixace finanční udržitelnosti). Tým Qiida se tímto stane součástí školního klimatu, protože s pedagogy i vedením školy jsme neustále v kontaktu. Určitě neděláme jednorázová školení, na kterém si něco v ten den procvičíte, ale následně nikdo Vám již s aplikovatelností naučeného neporadí a ani nevede.

Samozřejmě rodičům MiND příslušné partnerské školy jsme pravidelně k dispozici k individuálním konzultacím a pořádáme pro ně společná inspirativní setkávání. Nezapomínáme ani na stimulaci vzájemné spolupráce „rodič-škola“. 

I proto jsme odborným partnerem učitelům a spolehlivým průvodcem rodičům.

Pracovní listy, různorodé knížky, učebnice, hry, hlavolamy, soutěže v dětech rozvíjí intelekt. My ovšem víme, že IQ není v dnešní společnosti vše.

Neoddělitelnou součástí úspěšného člověka je i EQ. A právě podpora sociálně-emočních dovedností (EQ) je u spousty MiND stěžejní. Aneb: “někde jim bylo naděleno (intelekt) a někde ubráno (sociálně-emoční sféra)”.

Ve vzdělávacím programu Qiida učíme a podporujeme učitele v práci s oběma stránkami osobnosti dítěte. Dítě se pak ve vyučování nenudí, nevyrušuje, protože je uspokojeno plným využíváním vlastního přirozeného potenciálu. Záleží nám na celistvosti, zodpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti každého dítěte. Vyzdvihování a podpora jeho silných stránek, zájmů a vášní je naší mantrou.

Naší specialitou je také know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Učitele vzděláváme v praktikování moderních principů výuky a v zohledňování individuality každého MiND. Podáváme jim návrhy kreativního řešení vzniklých situací i uplatňování kreativity v hodinách. V řadách učitelů intenzivně posilujeme empatické pochopení aktuálních potřeb osobnostně různorodé skupiny MiND (jejich radostí i trápení).

DALŠÍ PODROBNOSTI
PRETEST
Srovnejte projevy Vašeho dítěte s typickými charakteristikami MiND.
VÍCE...

OSOBNOSTNÍ PROFILY MiND
Seznamte se se sociálně-emočními potřebami a způsoby chování nejen Vašeho MiND
VÍCE...
PRETEST screeningu mimořádného nadání

Chová se Vaše dítě jinak než vrstevníci? Má neotřelé nápady a názory? Dokáže rovnocenně diskutovat s dospělými? Atd. atd.

Ověřte si projevy Vašeho dítěte s typickými charakteristikami MiND! Díky včasné identifikaci můžete hlouběji a kvalitněji rozvíjet jeho neocenitelný potenciál a naplnit ho štěstím i radostí.

ZDARMA online po zadání vstupních informací CHCI ZAČÍT
OSOBNOSTNÍ PROFILY MiNDů

IQ vs. EQ? Znalosti vs. schopnosti a dovednosti? Potřeby vs. očekávání?

Když se oprostíme od pohledu výhradně na výkon a zaměříme se na sociálně-emoční projevy MiNDů, pak je typologie dle Bettse, G.T. & Neiharta, M. (1988) dělí do 6 různých profilů.

Do které z nich patří Vaše dítě? Jak k němu přistupovat? Jak ho rozvíjet a pracovat s ním v rovině partnerství? Získejte přehled o potřebách a způsobech chování nejen Vašeho MiND.

ZDARMA ke stažení po zadání vstupních informací CHCI STÁHNOUT
ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. ROZUMÍM