Qiido Poradna
Diagnosticko - poradenský systém pro rodiče i pedagogy,
kterým záleží na spokojenosti a úspěchu MiND
Rozumová a emoční inteligence tvoří spokojený a úspěšný život!
rovnice_IQ_EQ_small
Qiido Poradna poskytuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou péči v oblasti intelektového nadání. V této souvislosti je zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům i učitelům intelektově nadaných dětí na celém území ČR. Dbáme na individuální přístup respektující osobní potřeby a diskrétnost.
Objednejte se na 20 min. ÚVODNÍ KONZULTACI ZDARMA i během prázdnin.
Klikněte na tlačítko "REZERVOVAT KONZULTACI". Vyplňte Vámi preferovaný termín (den v týdnu + dopoledne/odpoledne) a kontaktní údaje. Během 5 pracovních dní se Vám ozveme zpět s návrhem termínu konzultace a zašleme pokyny k připojení / propojení. Vámi odsouhlasený termín bude uvedený v kalendáři níže jako „rezervovaný“.
Poskytováním následujících služeb usilujeme o zdravý psychický a školní vývoj intelektově nadaných dětí:
  • 1. Jedinečná individuální identifikace oblastí IQ i kompetencí EQ
IQ_EQ_odrazky_2_1
IQ_EQ_odrazky_2_2
  • 2. Podpora v komunikaci a dalším rozvoji IQ + EQ intelektově nadaných dětí
  • 3. Odborné individuální poradenství a konzultace
  • 4. Setkávání se a sdílení zkušeností rodičů i učitelů, vzájemná podpora
Qiido_poradna-flash_1_v2
Qiido_poradna-flash_2_v2
Kompletní seznam služeb a ceník:
Neváhejte se objednat nebo nás kontaktovat pro individuální informace. Do 5 pracovních dní se ozveme zpět.
Místo poskytování našich služeb
Ústředním pracovištěm je standardně Qiido Poradna, avšak služby diagnostik a pomoc s intervencí i nastavením podmínek ve škole poskytujeme na celém území České republiky.
PRAHA:
Baby Office, s.r.o., Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4, budova B3, 6. patro.
OLOMOUC:
Studijní centrum BASIC, Brněnská 462/47
CELÉ ÚZEMÍ ČR:
Pokud by dítěti více vyhovovalo jemu známé prostředí, přijedeme za ním domů či do školy, aby se cítilo bezpečně, jistě, v klidu a bez nervozity.
Zkušení odborníci Vás i dítě s úsměvem přivítají a odborně poradí:
tym_AS
Mgr. ANDREA ŠTEFÁČKOVÁ
psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka
Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
tym_MT
PhDr. MARKÉTA TÜDÖSOVÁ
psycholožka
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj (SIM – Střediska integrace menšin, CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání). Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného vzdělávání (kurzy, absolvovaný výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii). Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na základní škole (práce se žáky, s třídními kolektivy, s rodiči žáků i pedagogy, ale také např. kroužek dětské jógy). Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo dáno něco “navíc“ - jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je potom přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti.Jak probíhá IQ diagnostika, aby dítě bylo klidné a v pohodě?
  • Dítě samostatně absolvuje psychodiagnostiku IQ s paní psycholožkou. Unavené není, protože je to pro něj i pro nás zábava! :-) (doba trvání 1,5 – 2 hod.)
  • Rodič v průběhu diagnostiky samostatně zodpoví doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče a Nominačním dotazníku
  • Po ukončení diagnostiky IQ paní psycholožka dotazníky s rodičem projde, sdělí klíčové závěry a doporučení na základě proběhlé diagnostiky, rodič má prostor pro dotazy týkající se výchovy, vzdělávání i dalšího rozvoje dítěte. (doba trvání 1 hod.)
  • Závěrečnou zprávu dodáme nejpozději do 3 týdnů od vyšetření.
  • V případě zájmu se s rodičem domluvíme na termínu osobní, online či telefonické konzultace k výsledkům uvedených v závěrečné zprávě. U osobní konzultace jsou nejlépe přítomni oba rodiče a společně se dohodneme na dalším postupu (umíme pomoci i se supervizí a nastavením podmínek ve škole).
Využíváme certifikované, mezinárodně uznávané nástroje k identifikaci IQ a EQ
logo_nomi_2
logo_ids
logo_ids_2
logo_woodcock_johnson
logo_six_seconds
logo_talent_dynamics
Reference
„Mám radost, že paní učitelka ve škole vzala vyšetření u vás vážně a inspirativně. Přišlo to právě včas, předtím míval k úkolům obrovskou nechuť, protože mu nedávalo smysl vyplňovat něco, co dávno ví, nebo co už předtím procvičovali. Teď objevuje svoje nadání na matematiku, má to pozitivní vliv na jeho sebevědomí či objevování vlastní hodnoty.“
(maminka Ludmila, syn Josef 8 let)
„Chtěla jsem jen ještě jednou poděkovat za Vaši dnešní skvělou práci. Opravdu jste nám pomohla. Jsem strašně ráda, že jsem k Vám Vojtu přivedla.“
(maminka Lucie, syn Vojta 5 let)
"Obrátila jsem se na Qiida kvůli 5-letému synovi. Viděla jsem jeho potenciál a hledala jsem nějakou podporu, nebyla jsem si totiž zcela jistá, jestli všechno dělám správně. Zároveň jsem potřebovala radu ohledně výběru vhodné školy. S odborníky v Qiidu jsme probrali hodně věcí – od celkové koncepce vzdělávání MiND přes specifika konkrétních škol až po domácí vzdělávání; syn absolvoval diagnostiku IQ. Momentálně je předškolák, školu již máme vybranou a věřím, že syn tam bude šťastný – jak morálně, tak i intelektuálně. Držím palce všem nadaným dětem a jsem moc ráda, že nezůstanou “na samotě” – mohou se totiž opřít o patrona Qiido."
(maminka Irina, syn Maxim 5 let - budoucí prvňáček)
"Qiido promptně zareagoval na aktuální potřeby školy v nastavení systematické koncepce ve vzdělávání intelektově nadaných dětí, zajistil proškolení pedagogů o nadaných a ve spolupráci se spřátelenými školami je prakticky seznámil s péčí o nadané v hodinách, což bylo pro nás v daný moment stěžejní. Ve spolupráci se školou a PPP se nastartoval projekt včasného záchytu dětí již v době zápisu, aby se předešlo demotivaci nadaných dětí v první třídě, kde je tento problém nejpalčivější."
(maminka Jana, syn Ondra - 8 let / 4.třída)
"Paní Janyšková, nastartovala jste u mě velkou změnu myšlení a vnímání, co se týče podpory nadání mého syna. A díky studiu materiálů o MiNDech jsem pochopila i pár věcí o sobě. Se školou nakonec žádná řeč nebyla, tak mám syna v domácím vzdělávání. A klape nám to. Úplně rozkvetl. A má to pozitivní vliv i na chod rodiny. Nehoníme se stále z bodu A do bodu B, ale máme čas na věci, které dělat chceme a dělají nám radost. Takže Vám patří velké dík za to, co děláte a za počáteční podporu, které se mi od Vás dostalo."
(maminka Lucie, syn Kristian - 9 let / 4. třída v domácím vzdělávání)
Copyright ©2020 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.