Knihovna Qiido

Knihovna Qiido bude souborem až 500 obohacujících materiálů pro 1. - 5. třídu ZŠ, navíc s přehlednou a jasnou kategorizací dle ročníku a učiva. Pracovní listy Knihovny přinesou dětem radost z učení i objevování souvislostí v matematice a v českém jazyku vč. literatury a rozvinou jejich „myšlení jinak“. Rodiče i prvostupňoví učitelé tak získají bohatší a širší zásobu nápadů, konkrétních příkladů a dalších podnětů pro výuku malých chytrých hlaviček.


Ve školním roce 2023/24 je k dispozici kompletní 1. ročník s cca 100 výukovými materiály do matematiky a češtiny vč. literatury.

Pracovní listy Knihovny obsahují úlohy problémové, heuristické, vícepodnětné (tzn. s nejednoznačným zadáním, zadání úloh, v nichž je nutno uplatnit více pravidel či kroků, hádanky, přesmyčky, rébusy a hlavolamy). Jsou tvořeny metodou „MMM – musíš, měl bys, můžeš“. Jejich součástí je i podrobná anotace, která vysvětluje postup práce s daným materiálem. Samozřejmostí je také předložení řešení. V anotaci se objevují i užitečné odkazy a citace zdrojů. Materiály jsou tak vhodné i pro rodiče, kteří chtějí svým dětem nabídnout zajímavější a zábavnější způsob učení. 

Věříme, že pracovní listy Knihovny pomohou naplnit touhu dětí po objevování, hledání souvislostí a zjišťování nových informací. Děti „myslící jinak“ dostatečně zaměstnají svoje mozečky a nebudou se nudit.


POČET MATERIÁLŮ:  100 výukových materiálů na jeden ročník


KATEGORIZACE:  podle ročníku a podle učiva obsahově rozděleného do základních oblastí v matematice a českém jazyku vč. literatury


OBSAH KAŽDÉHO MATERIÁLU: anotace, popis aktivity, postup při řešení, samotný pracovní list, řešení, odkazy na zajímavé webové stránky, tipy na další aktivity

Ukázka materiálů

Český jazyk a literatura

Matematika

Perioda

1 celý školní rok (ve školním roce 2023/24 začínáme s 1. ročníkem)

Cena

pro příslušný ročník (nyní jen 1. třída), tj. 100 materiálů

1.500 Kč pro individuální užití

2.500 Kč pro multilicenční užití (více osob, např. pro školy)

Způsob dodání

elektronicky (formát .pdf) po úhradě faktury

chevron-down