EQ identifikace sociálně-emoční inteligence

MiND děti mají na svůj věk enormní přehled, vyspělé názory, znalost odborných cizích slov, bravurně dokáží diskutovat a argumentovat. Emočně jsou vysoce citlivé a sociální situace si interpretují dost neobvykle, proto jejich projevy chování bývají specifické. Vrstevníci jim často nerozumí a mnoho dospělých je vnímá jako drzé či nevychované. Bývají nepochopeni a nepřijímaní, protože okolí vnímá jen 15% z nich (tj. jen jejich chování). Mezi většinovou společnost proto mentálně i sociálně těžko zapadají.

Propojení myšlenek a pocitů ovlivňuje chování, 
a to utváří vztah se sebou samým a s ostatními.

Více o emoční inteligenci a její identifikaci se můžete dozvědět ZDE.

Díky analýze oblastí a kompetencí emoční inteligence MiND dítěte pochopíme jeho neobvyklé interpretace sociálních situací a specifické projevy chování. Výsledky a společná diskuze otevře možnosti, jak EQ kompetence dále rozvíjet.

Posouzení sociálně-emočních kompetencí

Diagnostické vyšetření + Konzultace s rodiči + Závěrečný report

Věk dítěte: 3 – 8 let

Cena = 3.500 Kč

Jde o orientační posouzení sociálně-emoční zralosti u dětí od 3 do 8 let. Vyšetřením zjišťujeme schopnost dítěte rozpoznat a pojmenovat základní emoce, způsoby emoční regulace nepříjemných emocí, schopnost porozumět sociálním situacím a adekvátně v nich umět reagovat. Nejedná se o sebeposuzování a o to, jak dítě vnímá samo sebe, ale o objektivnější posouzení míry jeho zralosti vzhledem k vrstevníkům, což se u mladších dětí jeví jako vhodnější.

Součástí služby je konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení možností podpory a rozvoje sociálně-emočních dovedností dítěte vč. doporučených materiálů a publikací. Závěry jsou shrnuty v závěrečném reportu.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří chtějí včas začít s nácvikem sociálně-emočních dovedností vlastního MiND dítěte. Je určeno také těm, kteří chtějí psychodiagnostiku intelektových schopností dítěte realizovanou v PPP nebo u jiného psychologa o toto vyšetření rozšířit.


Vyšetření je možné v rámci BALÍČKŮ komplexní péče navázat na MiND screening dítěte ve věku 5 - 10 let nebo na MiND diagnostiku dítěte ve věku 3 - 8 let.

Jak probíhá posouzení sociálně-emočních kompetencí?

Počítejte s 2 hodinami návštěvy – Vy a dítě

  1. Ještě před termínem vyšetření budou rodiči s předstihem elektronicky zaslány doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče a Nominačním dotazníku.

  2. Dítě samostatně absolvuje vyšetření (cca 40 min.).

  3. Po ukončení vyšetření proběhne jeho vyhodnocení (cca 20 min.).

  4. Následně se rodičům sdělí výsledky, závěry a doporučení. Rodič má prostor pro dotazy týkající se výchovy, nácviku a rozvoje socio-emo dovedností dítěte (cca 1 hod.). U menších dětí (předškolních a na 1.stupni ZŠ) doporučujeme, aby konzultace neprobíhala v přítomnosti dítěte – vezměte proto s sebou něco/někoho s čím/kým se dítě během konzultace samo zabaví mimo konzultační místnost a nebo kdo ho po vyšetření odvede.

  5. Závěrečný report běžně dodáváme do 1 měsíce od vyšetření.

EQ diagnostika sociálně-emoční inteligence

Asistované testování + Konzultace s dítětem i rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 9 – 18 let

Cena = 6.500 Kč

Diagnostika úrovně a kvality emoční inteligence prostřednictvím identifikace klíčových oblastí (sebeuvědomění - sebeovládání - sebesměrování) a jim příslušných dílčích kompetencí, které mají vliv na životní faktory úspěchu dítěte (spokojenost, efektivitu, vztahy, úspěch a zdraví). Doplněním je zjištění osobnostího typu dle stylu přemýšlení, tj. způsobu zpracovávání emočních vs. kognitivních informací, stylu rozhodování a typu motivace dítěte, a to i ve vnímání rodiče (2 pohledy). 

Součástí služby je konzultace k výsledkům vyšetření, a to jak s dítětem, tak podrobně také s rodičem, vč. doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte při zohlednění osobnostních charakteristik rodiče. Závěry jsou shrnuty v závěrečné zprávě.

Díky nástrojům EQ diagnostiky metodologie Six Seconds umíme kvalifikovaně zjistit celkovou výši EQ.

Toto vyšetření je závislé na schopnosti vlastní introspekce, sebepoznání, sebehodnocení, a proto je adresováno pro starší děti ve věku 9 - 18 let. Doporučujeme jej rodičům, kteří chtějí lépe porozumět vnímání, prožívání a chování svého dítěte ve vztahu ke svému vlastnímu vnímání, prožívání a chování a na základě toho své dítě v oblasti EI dále rozvíjet.


Vyšetření je možné v rámci BALÍČKŮ komplexní péče navázat na MiND diagnostiku dítěte ve věku 9 - 18 let.

Jak probíhá EQ diagnostika?

Počítejte s 2,5 hodinami návštěvy – Vy a dítě

  1. Ještě před termínem vyšetření budou rodiči s předstihem elektronicky zaslány doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče.

  2. Dítě samostatně absolvuje asistované dotazování (aneb „jak se vnímá samo dítě“) a rodič paralelně vyplní EQ dotazník pro rodiče (aneb „jak rodič vnímá dítě“) (doba trvání cca 45 min.)

  3. Po ukončení vyšetření proběhne jeho vyhodnocení výsledků (cca 30 min.) – čas čekání můžete vyplnit společným povídáním a kávou

  4. Následně proběhne konzultace k výsledkům diagnostiky s dítětem (cca 30 min.) a poté souhrnně s rodičem (doba trvání 45 min.); v obou případech vždy bez přítomnosti druhé strany.

  5. Závěrečnou zprávu běžně dodáváme do 1 měsíce od vyšetření.

Využíváme certifikované a mezinárodně uznávané diagnostické nástroje

file-addmagnifierchevron-down