MiND identifikace intelektového nadání

Prvním krokem k naplnění potřeb a potenciálu MiND dětí je jejich rozpoznání (identifikace), proto nabízíme jak orientační posouzení intelektového nadání (nominace, screening), tak i podrobnou komplexní MiND diagnostiku intelektového nadání vč. podrobné návazné konzultace k výsledkům.

Intelektové nadání není jen o výši IQ

Úroveň IQ je sice společným jmenovatelem, ovšem o intelektovém nadání rozhodnou až komplexní diagnostické testy, které zohledňují osobnostní charakteristiky a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí. 

Nominace intelektového nadání

Nominační dotazník + Odborné vyhodnocení + Doporučení dalšího postupu

Věk dítěte: 3 – 12 let

Cena = 300 Kč

V případě, že si nejste jisti, jestli projevy Vašeho dítěte mohou souviset právě s nadáním a váháte, jestli má smysl podstupovat jakékoliv vyšetření, vyplňte jeden z Nominačních dotazníků intelektového nadání pro děti předškolního věku nebo pro děti na 1. stupni ZŠ (dle věku Vašeho dítěte), který je zaměřený právě na typické charakteristiky MiND dětí. Po jeho vyplnění (ideálně doporučujeme vyplnění 2 stran – rodičů a pedagogů) jej individuálně vyhodnotíme a doporučíme další postup, který bude pro Vás a Vaše dítě nejlepší (konzultace, diagnostika apod.).Po uhrazení Vám emailem přijde odkaz, na kterém vyplníte NOMI dotazník a odešlete. Během následujících 5 pracovních dní jej odborně vyhodnotíme a emailem se ozveme zpět s výsledkem vč. doporučení následných kroků. V případě dřívějších dotazů nás můžete kontaktovat na poradna@qiido.cz


Pokud využijete jakoukoliv návaznou službu z řady MiND identifikace nebo EQ identifikace (příp. jim příslušného balíčku), je vyhodnocení nominačního pretestu ZDARMA, a to ve formě slevy uplatněné při realizaci návazné služby.

Screening intelektového nadání

Screeningové vyšetření + Konzultace s rodiči + Závěrečný report

Věk dítěte: 5 – 10 let

Cena = 3.500 Kč

Jde o orientační posouzení intelektového nadání u dětí ve věku 5 - 10 let. Vyšetření zahrnuje soubor úkolů zaměřených na myšlení (kvalitu a strukturu verbálních, neverbálních a matematicko-logických schopností), různé způsoby řešení problémů, kreativitu a originalitu myšlení, které jsou pro MiND děti typické.

Součástí služby je konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či vzdělávacích obtíží dítěte a závěrečný report s výsledky a komentáři vč. doporučených materiálů k dalšímu rozvoji dítěte.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří nepotřebují znát podrobný profil či konkrétní skóre všech intelektových schopností dítěte a/nebo nepotřebují srovnání výkonů dítěte s vrstevníky a/nebo si nejsou jisti, jestli má smysl, aby dítě podstoupilo podrobnější a časově náročnější MiND diagnostiku. Vyšetření tudíž osloví rodiče, které zajímá, jestli a jak individuální projevy a způsoby myšlení jejich dítěte odpovídají typickým projevům a způsobům myšlení MiND dětí.


Vyšetření je možné v rámci BALÍČKŮ komplexní péče rozšířit o posouzení sociálně-emočních kompetencí dítěte 3 - 8 let.

Jak probíhá MiND screening?

Počítejte s 2 hodinami návštěvy – Vy a dítě

 1. Ještě před termínem vyšetření budou rodiči s předstihem elektronicky zaslány doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče a Nominačním dotazníku.

 2. Dítě samostatně absolvuje MiND screening. Unavené není, protože je to pro něj časově snadno zvládnutelná zábava! 🙂 (doba trvání cca 1 hod.)

 3. Po ukončení vyšetření proběhne jeho vyhodnocení (cca 15 min.).

 4. Následně se rodičům sdělí výsledky, závěry a doporučení. Rodič má prostor pro dotazy týkající se výchovy, vzdělávání i dalšího rozvoje dítěte (doba trvání cca 45 min.). U menších dětí (předškolních a na 1.stupni ZŠ) doporučujeme, aby konzultace neprobíhala v přítomnosti dítěte – vezměte proto s sebou něco/někoho s čím/kým se dítě během konzultace samo zabaví mimo konzultační místnost a nebo kdo ho po vyšetření odvede.

 5. Závěrečný report běžně dodáváme do 1 měsíce od vyšetření.

 6. V případě zájmu je možné navázat s dalšími službami odborného poradenství pro rodiče a učitele.

MiND diagnostika intelektového nadání

Diagnostické vyšetření + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 3 – 18 let

Cena = 5.500 Kč pro děti 3 - 8 let nebo 6.500 Kč pro děti 9 - 18 let

Diagnostika intelektových schopností, a to včetně zachycení profilu souhrnných i dílčích rozumových schopností dítěte. Zaměřujeme se na kvalitu a úroveň kognitivních schopností dítěte, mezi které patří různé druhy a rychlost myšlení (logicko-matematické, verbální, pojmové, apod.), paměť (vizuální / sluchová; krátkodobá / pracovní / dlouhodobá), percepční funkce (sluchové / zrakové vnímání), pozornost a řečové schopnosti.

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte. Závěry jsou zachycené v podrobné závěrečné zprávě, jejíchž součástí jsou i doporučení možností rozvoje dítěte pro rodiče a pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří chtějí s jistotou vědět a odborně potvrdit, jestli je jejich dítě MiND, jaké má silné/slabé stránky ve srovnání s věkově shodnými vrstevníky a také nezralosti, které jsou u MiND dětí vzhledem k asynchronicitě (nerovnoměrnosti) jejich vývoje velmi časté. Poradíme, jak k MiND dítěti přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve škole.


Vyšetření je možné v rámci BALÍČKŮ komplexní péče rozšířit o posouzení sociálně-emočních kompetencí dítěte 3 - 8 let nebo o EQ diagnostiku dítěte 9 - 18 let nebo o Osobnostní talenty dítěte 5 - 18 let nebo o posouzení školní zralosti dítěte 5 - 6 let.

Jak probíhá MiND diagnostika?

Počítejte s 2,5 - 3,5 hodinami návštěvy – Vy a dítě

 1. Ještě před termínem diagnostického vyšetření budou rodiči s předstihem elektronicky zaslány doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče a Nominačním dotazníku.

 2. Dítě samostatně absolvuje MiND diagnostiku. Unavené většinou není, protože je to pro něj i pro nás zábava! 🙂 (doba trvání cca 1,5 - 2 hod. pro děti ve věku 3 - 8 let a cca 2 - 2,5 hod. pro děti ve věku 9 - 18 let)

 3. Po ukončení diagnostického vyšetření proběhne jeho vyhodnocení (cca 15 min.).

 4. Následně se rodičům sdělí výsledky, závěry a doporučení. Rodič má prostor pro dotazy týkající se výchovy, vzdělávání i dalšího rozvoje dítěte (doba trvání cca 45 min.). U menších dětí (předškolních a na 1.stupni ZŠ) doporučujeme, aby konzultace neprobíhala v přítomnosti dítěte – vezměte proto s sebou něco/někoho s čím/kým se dítě během konzultace samo zabaví mimo konzultační místnost a nebo kdo ho po vyšetření odvede.

 5. Závěrečnou zprávu běžně dodáváme do 1 měsíce od vyšetření.

 6. V případě zájmu je možné navázat s dalšími službami odborného poradenství, a to jak pro rodiče, tak individuálně pro učitele (např. pomoct s odborným nastavením vhodných podmínek pro rozvoj MiND dítěte ve škole/školce).

Využíváme i tyto certifikované a standardizované diagnostické nástroje

eyefile-addmagnifierchevron-down