HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Kdo je MiND dítě

Intelektově nadané dítě, tj. dítě s nadprůměrným a mimořádným IQ, jehož projevy chování jsou specifické, způsoby myšlení i učení originální a vnímání či interpretace pocitů bývají mnohdy neobvyklé.


MiND child = Mentally-Inteligent Neuro-Divergent Child

V Česku je 220 000 intelektově nadaných dětí.

V ČR je ve věku 3-15 let až 220 000 nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných dětí

Přibližně 44 000 z nich je mimořádně nadaných.


Zdroj: Početní bází jsou data ČSÚ k 26.3.2021 – Věkové složení obyvatelstva a z ní jsou počítány procenta MiND dětí v populaci.

Pro srovnání bylo dle MŠMT v České republice ve školním roce 2021/2022 diagnostikováno 1 955 nadaných žáků základních škol, z nich 765 bylo mimořádně nadaných. Stále je to jen zlomek (0,2 %) z celkového počtu 964 571 školáků.

Ověřte si v NOMINAČNÍM PRETESTU

Vyplňte dotazník a odešlete. Po odborném psychologickém vyhodnocení se Vám do 5 pracovních dní ozveme emailem zpět s výsledkem a doporučením následných kroků. V případě dřívějších dotazů nás můžete kontaktovat na poradna@qiido.cz

Intelektové nadání není určeno jen výší IQ

Úroveň IQ je sice společným jmenovatelem, ovšem o intelektovém nadání rozhodnou až komplexní psychologické testy, které zohledňují osobnostní charakteristiky a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí.

Dle Renzulliho je nadání definované jako průnik 3 oblastí:

 • kreativita (creativity)
 • nadprůměrné schopnosti (above average ability)
 • vnitřní motivace, odhodlání, vytrvalost v dokonání úkolu (task commitment)

„History does not remember persons who merely scored well on IQ tests.“

(Renzulli, 2005, str. 256)

 

Jak poznat MiND dítě?

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat, které zapáleně pracuje (ve škole i doma), pečlivě dokončuje zadané úkoly a spolužáky je vnímán jako nejlepší ve třídě. Často prý také dosahuje vynikajících výsledků, vítězí v soutěžích nebo exceluje v jedné či mnoha oblastech. A protože je pro něj snazší se učit nové věci, měl by mít přeci i život jednodušší než ostatní. 

Intelektové nadání se však pojí i s mnoha odlišnostmi a specifiky ve vnímání, prožívání i chování, které jim mohou způsobovat i mnohé obtíže, a které by si s ním málokdo na první pohled spojoval.

 • divergentní myšlení aneb "myšlení jinak" (myšlenky se rozbíhají do asociací a paralelních směrů)
 • kreativita (neustálá potřeba vytvářet něco nového , navrhovat odlišné postupy a originální řešení)
 • věkový nesoulad, tzv. asynchronní vývoj (fyzický, intelektový, socio-emoční, psychomotorický, apod.) Může mu být fyzicky 10 let, emočně je však ve věku 6 let a intelektově ve věku 13 let (to je také příklad dítěte s hodnotou IQ = 130 a EQ = 60)
 • zvídavost a experimentování (oblíbené a neustálé otázky "Jak?" a "Proč?")
 • vysoká míra energie / motivace / vzrušení do tématu, které ho zajímá, baví a má pro něj smysl
 • výborná paměť
 • hypersensitivita (= vysoká vnímavost, citlivost) k vjemům, chování, emocím
 • hyperexcitabilita (= výrazná vzrušivost, předrážděnost, prudkost reakcí, výbušnost;  např. pláč, vztek, zuřivost, útěk, bouchání, křik,...)
 • perfekcionismus a vysoké nároky na sebe i okolí
 • vysoké morální standardy (touží po smyslu, spravedlnosti, dodržování pravidel)
 • nekonformní jednání (jasně vyhraněné postoje si dokáže bravurně obhájit)
 • hodnotě přátelství má hlubší potřeby než vrstevníci (přátelství již brzy vnímá "na život a na smrt", bezpodmínečně)

Edukační video o typických charakteristikách MiND dětí

MiND děti nebývají ve škole příliš (u)spokojené. 
Jsou proto ohroženy školním neúspěchem.

Některé MiND děti se mohou poměrně snadno přizpůsobit vzdělávacímu a sociálnímu prostředí, zatímco jiné se pravidlům a systémům společnosti přizpůsobují velmi těžko. Mimořádné nadání také nemusí být snadno rozpoznané kvůli fyzickému postižení, poruše učení nebo psychickým obtížím. Ve skupině mimořádně nadaných jsou také ti, kteří navzdory svému nadání mohou pravidelně ve škole neprospívat, a to právě z důvodu nudy, nedostatku zájmu nebo požadavkům na přehnaný perfekcionismus. Také zde patří děti, jejichž nadání může být „maskováno“ skutečností, že přirozeně pochází z prostředí, ve kterém společnost nadání běžně neočekává (např. děti z problematických rodin, děti z dětských domovů, romské děti, děti matek drogově či alkoholově závislých, apod.).

MiND děti jsou vysoce různorodou skupinou a s ohledem na tuto diverzitu je časté, že jsou doma i ve škole bohužel často nerozpoznané.

Nevíte si rady? Nejste si jisti, jestli je Vaše dítě MiND? 
Rezervujte si ÚVODNÍ KONZULTACI ZDARMA, probereme s Vámi potřebné.

Osobnostní profily MiND dětí dle potřeb - pocitů - chování

Typologie dle Bettse, G.T. & Neiharta, M. (1988) dělí MiND děti do 6 různých profilů dle jejich sociálně-emočních projevů.

ÚSPĚŠNÍ
AUTONOMNÍ
SKRÝVAČI SVÝCH SCHOPNOSTÍ
KREATIVNÍ REBELOVÉ
DEFENZIVNÍ ODPADLÍCI
S DVOJÍ VÝJIMEČNOSTÍ
STÁHNOUT VŠECHNY OSOBNOSTNÍ PROFILY

Představy české veřejnosti o MiND dětech

Podle výsledků výzkumu realizovaného na reprezentativním vzorku ČR populace se o nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných dětech domnívá, že:

Příklady táhnou

JACOB BARNETT
Podle lékařské diagnózy neměl umět mluvit, číst, ani zvládat každodenní aktivity. Místo toho ve 14 letech dokončil magisterské studium kvantové fyziky na univerzitě a je horkým kandidátem na získání Nobelovy ceny.
STEVE JOBS
Odešel z VŠ, na kterou dali rodiče veškeré úspory. Poté přespával na zemi u kamarádů a na jídlo si vydělával vracením lahví. V 21 letech založil společnost Apple.
WALT DISNEY
Byl vyhozen z novin pro nedostatek originálních nápadů a představivosti.
ALBERT EINSTEIN
Začal mluvit až ve 4 letech a číst až v 7 letech. Ve škole byl průměrný a učitelé říkali, že z něj nic nebude.
THOMAS ALVA EDISON
Podle učitelky měl „pomatený“ mozek, protože měl velkou hlavu. Později byl na domácím vzdělávání.
NAPOLEON BONAPARTE
Patřil mezi nejhorší žáky vojenské školy, kterou navštěvoval. Přičemž patří mezi vojenské vůdce své doby.

menu