Kdo je MiND dítě

Intelektově nadané dítě, tj. dítě s nadprůměrným a mimořádným IQ, jehož způsoby MYŠLENÍ i učení jsou originální, vnímání či interpretace POCITŮ bývají mnohdy neobvyklé, a proto projevy CHOVÁNÍ jsou specifické.MiND child = Mentally-Inteligent Neuro-Divergent Child

V Česku je až 220 000 intelektově nadaných dětí.

V ČR je ve věku 3-15 let až 220 000 nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných dětí

Přibližně 44 000 z nich je mimořádně nadaných.


Zdroj: Početní bází jsou data ČSÚ k 26.3.2021 – Věkové složení obyvatelstva a z ní jsou počítány procenta MiND dětí v populaci.

Pro srovnání bylo dle MŠMT v České republice ve školním roce 2021/2022 diagnostikováno 1 955 nadaných žáků základních škol, z nich 765 bylo mimořádně nadaných. Stále je to jen zlomek (0,2 %) z celkového počtu 964 571 školáků.

Jak poznat MiND dítě?

Většina lidí si pod pojmem intelektově nadané dítě představí dítě chytré a bezproblémové, které je snadné učit i vychovávat, které zapáleně pracuje (ve škole i doma), pečlivě dokončuje zadané úkoly a spolužáky je vnímán jako nejlepší ve třídě. Často prý také dosahuje vynikajících výsledků, vítězí v soutěžích nebo exceluje v jedné či mnoha oblastech. A protože je pro něj snazší se učit nové věci, měl by mít přeci i život jednodušší než ostatní. 

Intelektové nadání se však pojí i s mnoha odlišnostmi a specifiky v myšlení, vnímání, prožívání i chování, které MiND dětem mohou způsobovat mnohé obtíže, které by si s ním málokdo na první pohled spojoval.

 • divergentní myšlení aneb "myšlení jinak" (myšlenky se rozbíhají do asociací a paralelních směrů)
 • kreativita (neustálá potřeba vytvářet něco nového , navrhovat odlišné postupy a originální řešení)
 • věkový nesoulad, tzv. asynchronní vývoj (mezi věkem fyziologickým vs. intelektovým vs. sociálně-emočním vs. psychomotorickým dochází k vývojovému rozdílu)
 • zvídavost a experimentování (oblíbené a neustálé otázky "Jak?" a "Proč?")
 • vysoká míra energie / motivace / vzrušení do tématu, které ho zajímá, baví a má pro něj smysl
 • výborná paměť
 • hypersensitivita (= vysoká vnímavost, citlivost) k vjemům, chování, emocím
 • hyperexcitabilita (= výrazná vzrušivost, předrážděnost, prudkost reakcí, výbušnost;  např. pláč, vztek, zuřivost, útěk, bouchání, křik,...)
 • perfekcionismus a vysoké nároky na sebe i okolí
 • vysoké morální standardy (touží po smyslu, spravedlnosti, dodržování pravidel)
 • nekonformní jednání (jasně vyhraněné postoje si dokáže bravurně obhájit)
 • hodnotě přátelství má hlubší potřeby než vrstevníci (přátelství již brzy vnímá "na život a na smrt", bezpodmínečně)

Edukační video o typických charakteristikách MiND dětí

Po zadání kontaktních údajů Vám přijde do emailu odkaz, na kterém si edukační video ZDARMA zhlédnete.

Je i Vaše dítě MiND ?

Ověřte si v nominačním pretestu

Cena = 300 Kč


Po uhrazení Vám emailem přijde odkaz, na kterém vyplníte NOMI dotazník a odešlete. Během následujících 5 pracovních dní jej odborně vyhodnotíme a emailem se ozveme zpět s výsledkem vč. doporučení následných kroků. V případě dřívějších dotazů nás můžete kontaktovat na poradna@qiido.cz


Pokud využijete jakoukoliv návaznou službu z řady MiND identifikace nebo EQ identifikace (příp. jim příslušného balíčku), je vyhodnocení nominačního pretestu ZDARMA, a to ve formě slevy uplatněné při realizaci návazné služby.

Intelektové nadání není určeno jen výší IQ

Úroveň IQ je sice společným jmenovatelem, ovšem o intelektovém nadání rozhodnou až komplexní psychologické testy, které zohledňují osobnostní charakteristiky a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí.

Dle Renzulliho je nadání definované jako průnik 3 oblastí:

 • kreativita (creativity)
 • nadprůměrné schopnosti (above average ability)
 • vnitřní motivace, odhodlání, vytrvalost v dokonání úkolu (task commitment)

„History does not remember persons who merely scored well on IQ tests.“

(Renzulli, 2005, str. 256)

 

Intelektové schopnosti

Inteligence je soubor mnoha intelektových schopností, které mohou být u člověka rozvinuté v různé míře (tzv. silné a slabé stránky). Jde například o různé druhy paměti, logické myšlení, pojmové myšlení, vizuoprostorové schopnosti, pozornost, verbální schopnosti, zrakové či sluchové vnímání apod. 

Tyto schopnosti je možné měřit testy inteligence, které jako měřitelnou hodnotu užívají tzv. inteligenční kvocient, tedy IQ.

IQ = mentální věk / fyziologický věk x 100

Testy inteligence mohou být komplexní (tzn. zahrnují širší spektrum intelektových schopností, takové testy používáme u nás v Qiido Poradně) nebo jednodimenzionální (tzn. měří výkon pouze v jedné oblasti intelektových schopností, jde např. o testy užívané Mensou).

Kreativita

Kreativita je schopnost vytvářet nové a originální myšlenky, postupy či řešení problémůSouvisí s tzv. divergentním myšlením, které je pro rozumově nadané děti typické a které jim umožňuje hledání více různých způsobů řešení situací. MiND děti nechtějí informace a způsoby řešení jen pasivně přejímat od dospělých, ale chtějí si na ně přicházet samy.

Vnitřní motivace, odhodlání a vytrvalost v dokonání úkolu v oblasti svého zájmu

Pro MiND děti je velmi důležitá vnitřní motivace. Pokud je nějaké téma či úkol zaujme, jsou schopné se jím zabývat hodiny a vynaložit velké úsilí, aby se o tématu dozvěděly vše, co je zajímá, či úkol splnily. Chtějí věcem porozumět do hloubky, ne se je jen naučit nazpaměť. Naopak vnější motivace u nich příliš nezabírá, a pokud nechápou smysl zadaného úkolu či po nich vyžadované činnosti, tak takový úkol často odmítají či plní zcela povrchně.

Osobnostní profily MiND dětí dle potřeb - pocitů - chování

Typologie dle Bettse, G.T. & Neiharta, M. (1988) dělí MiND děti do 6 různých profilů dle jejich sociálně-emočních projevů.

ÚSPĚŠNÍ
AUTONOMNÍ
SKRÝVAČI SVÝCH SCHOPNOSTÍ
KREATIVNÍ REBELOVÉ
DEFENZIVNÍ ODPADLÍCI
S DVOJÍ VÝJIMEČNOSTÍ
STÁHNOUT VŠECHNY OSOBNOSTNÍ PROFILY

 MiND děti nebývají ve škole příliš (u)spokojené. Jsou proto ohroženy školním neúspěchem.

Některé MiND děti se mohou poměrně snadno přizpůsobit vzdělávacímu a sociálnímu prostředí, zatímco jiné se pravidlům a systémům společnosti přizpůsobují velmi těžko. Mimořádné nadání také nemusí být snadno rozpoznané kvůli fyzickému postižení, poruše učení nebo psychickým obtížím. Ve skupině mimořádně nadaných jsou také ti, kteří navzdory svému nadání mohou pravidelně ve škole neprospívat, a to právě z důvodu nudy, nedostatku zájmu nebo požadavkům na přehnaný perfekcionismus. Také zde patří děti, jejichž nadání může být „maskováno“ skutečností, že přirozeně pochází z prostředí, ve kterém společnost nadání běžně neočekává (např. děti z problematických rodin, děti z dětských domovů, romské děti, děti matek drogově či alkoholově závislých, apod.).

MiND děti jsou vysoce různorodou skupinou a s ohledem na tuto diverzitu je časté, že jsou doma i ve škole bohužel často nerozpoznané.

Ahoj tati

Zdroj: archiv České televize - 8. díl seriálu Ochránce

Nevíte si rady? Nejste si jisti, jestli je Vaše dítě MiND? Rezervujte si ÚVODNÍ KONZULTACI, probereme s Vámi potřebné.

Představy české veřejnosti o MiND dětech

Podle výsledků výzkumu realizovaného na reprezentativním vzorku ČR populace se o nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných dětech domnívá, že:

Příklady táhnou

JACOB BARNETT
Podle lékařské diagnózy neměl umět mluvit, číst, ani zvládat každodenní aktivity. Místo toho ve 14 letech dokončil magisterské studium kvantové fyziky na univerzitě a je horkým kandidátem na získání Nobelovy ceny.
STEVE JOBS
Odešel z VŠ, na kterou dali rodiče veškeré úspory. Poté přespával na zemi u kamarádů a na jídlo si vydělával vracením lahví. V 21 letech založil společnost Apple.
WALT DISNEY
Byl vyhozen z novin pro nedostatek originálních nápadů a představivosti.
ALBERT EINSTEIN
Začal mluvit až ve 4 letech a číst až v 7 letech. Ve škole byl průměrný a učitelé říkali, že z něj nic nebude.
THOMAS ALVA EDISON
Podle učitelky měl „pomatený“ mozek, protože měl velkou hlavu. Později byl na domácím vzdělávání.
NAPOLEON BONAPARTE
Patřil mezi nejhorší žáky vojenské školy, kterou navštěvoval. Přičemž patří mezi vojenské vůdce své doby.

chevron-down