Vzdělávací programy

Systematická, pedagogicko-metodická podpora individuálního vzdělávání MiND dětí ve škole i doma

Qiido vzdělávací programy metodologicky vychází z Bloomovy taxonomie výchovných a vzdělávacích cílů.

Zohledňují a pracují se všemi 3 okruhy – emocionálním, senzomotorickým i vzdělávacím. Ovšem právě ve vzdělávacích cílech se zaměřují primárně na analýzu, syntézu a hodnocení, protože díky dlouholetým zkušenostem v podpoře a péči o MiND děti totiž víme, že první 3 úrovně (znalosti, porozumění a aplikace) jsou pro ně již „samozřejmostí“.

Program BASIC mohou v celé šíři využít rodiče i učitelé; program KOMPLET je určen výhradně rodičům MiND dětí.

Vzdělávací program BASIC

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BASIC

Vzdělávací program KOMPLET

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KOMPLET

Srovnání produktů

chevron-down