Pro školy

Pomáháme pedagogům (učitelům, ředitelům a zástupcům) poznat, pochopit a uspokojit specifické potřeby MiND dětí v rozumové i sociálně-emoční oblasti, aby zažívaly školní úspěch a byly spokojené. K rozvoji svého potenciálu totiž potřebují specifický přístup přímo ve vyučování, ne až odpoledne po škole.

Školám šijeme „NA MÍRU“ dle jejich momentálních potřeb a možností z širokého výběru aktivit – počínaje vyhledáváním MiND žáků, vzděláváním pedagogů i rodičů, poskytováním metodické podpory, přes pravidelná setkávání a vzájemná sdílení příkladů z praxe až po konzultace, poradenství i oporu v legislativních souvislostech.

Se školami pravidelně a kontinuálně spolupracujeme ve 2 režimech: PARTNERSTVÍ nebo PODPORA.

Protože právě prostřednictvím sítě programových škol chceme vybudovat ucelený program komplexní péče a systematického přístupu v identifikaci, vzdělávání a rozvoji MiND dětí – dětí, které MYSLÍ JINAK !

Jak školám pomáháme ?

SLUŽBY ŠKOLÁM

Ve kterých školách pomáháme?

TYPY ŠKOL

Jak se mohou školy zapojit?

ZAPOJENÍ ŠKOLY

Tipy na obohacující materiály

OBOHACUJÍCÍ MATERIÁLY

Vzdělávací program BASIC

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BASIC
chevron-down