Poradenství a konzultace

Ze zkušeností víme, že výchova a vzdělávání MiND dětí mohou být velmi náročné. Proto poskytujeme jednorázové i dlouhodobé odborné poradenství a podporu rodičům i učitelům MiND dětí formou osobních či online konzultací. Možné jsou i intervence přímo ve škole dítěte kdekoliv na území celé ČR.

Úvodní konzultace

Telefonická nebo online konzultace

Věk dítěte:  3 - 18 let

Cena = 300 Kč

Telefonická nebo online (Zoom, Google Meet) konzultace (20 min.), při které probereme Vaši situaci, potřeby a očekávání. Budete mít možnost se na cokoliv zeptat. V závěru se domluvíme na dalším postupu, který bude tím relevantně nejlepším pro Vás i Vaše dítě a zároveň bude zohledňovat Vaše možnosti.


Pokud využijete jakoukoliv návaznou službu z řady MiND identifikace (kromě NOMI pretestu) nebo EQ identifikace (příp. jim příslušného balíčku), je Úvodní konzultace ZDARMA, a to ve formě slevy uplatněné při realizaci návazné služby.


Klikněte na tlačítko REZERVOVAT KONZULTACI
Vyberte si volný termín v kalendáři (zeleně). Vyplňte požadované údaje. Proveďte úhradu. Hotovo - těšíme se na Vás !

V případě zájmu o online způsob konzultace se Vám včas ozveme zpět se zasláním odkazu k připojení.


Pokud Vám žádný z nabízených volných termínů nevyhovuje, klikněte ZDE a napište nám Vaše časové preference. Po vzájemném odsouhlasení termínu Vám zašleme fakturu (300 Kč). Po její úhradě bude termín závazně potvrzený.

Návazná konzultace

Telefonická nebo online konzultace

Věk dítěte:  3 - 18 let

Cena = 800 Kč / 30 min.

Jednorázová konzultace pro rodiče nebo učitele ohledně specifických výukových či výchovných obtíží MiND dítěte, možností jeho rozvoje v oblasti kognitivních schopností i sociálně-emočních dovedností, rodinné situace apod. V ceně je zahrnuta i odborná příprava (studium zpráv od dalších odborníků, komunikace se třetími stranami, příprava materiálů apod.).

Tuto službu doporučujeme klientům, kteří již prošli MiND diagnostikou (u nás nebo u jiného odborníka) a potřebují zkonzultovat své další otázky týkající se projevů MiND dětí, přístupu k nim, výchovy a vzdělávání. Pomůžeme i s revizí zpráv z PPP (Zprávy pro rodiče i Doporučení PPP) a doporučíme další kroky.


Klikněte na REZERVOVAT KONZULTACI. Napište nám Vaše časové preference v horizontu následujících 2-3 týdnů. Termín si vzájemně odsouhlasíme a zašleme Vám potřebné informace. Fakturu vystavíme až po konzultaci, a to dle aktuálně využitého času.

Komplexní poradenství 1+1

Individuální sezení s dítětem a rodičem

Věk dítěte: 3 - 18 let

Cena = 3.500 Kč / 120 min.

Jednorázové setkání s dítětem (1 hodina) a rodičem (1 hodina). Po počátečním seznámení s dítětem (orientační posouzení jeho kognitivních schopností, projevů, adaptace na prostředí, přístupu k různým typům úkolů, divergentního myšlení) následuje konzultace s rodičem ohledně vhodného přístupu k němu a dalšího postupu v jeho podpoře, rozvoji doma a/nebo ve škole. V ceně je v případě potřeby zahrnutá i odborná příprava (studium zpráv od dalších odborníků, komunikace se třetími stranami, příprava materiálů apod.). Závěrečná zpráva není součástí.

Poradenství v podpoře a rozvoji sociálně-emočních dovedností

Individuální online poradenství pro rodiče

Věk dítěte: 3 - 18 let

Cena = 1.500 Kč / 60 min.

Jednorázové nebo občasné poradenství pro rodiče zaměřené na rozvoj sociálně-emočních dovedností dítěte, a to zejména v těchto oblastech:

Sebeuvědomění (schopnost vnímat a porozumět signálům vlastního těla, svým pocitům a myšlenkám)

Sebeovládání (schopnost adekvátně zpracovat své emoce a ovládat své chování)

Sebesměrování (schopnost identifikace vlastních cílů a vytrvalost při jejich dosahování)

Empatie (schopnost rozpoznat emoce a potřeby druhých lidí)

Sociální dovednosti (schopnost adekvátního chování v různých sociálních situacích)

Tuto službu doporučujeme klientům, jejichž MiND dítě je v socio-emoční oblasti nezralé, je pro něj složité zpracovat vlastní emoce i emoce druhých, nerozumí si se svými vrstevníky, kteří ho odmítají nebo s nimi neumí navázat vztahy, je nešťastné, protože si připadá jiné, než ostatní apod.

Při dlouhodobějších obtížích nebo v náročných životních situacích nabízíme zvýhodněný balíček (cena na vyžádání dle rozsahu a délky trvání).

Metodické poradenství

Online poradenství pro pedagogy

Věk dítěte: 3 - 10 let

Cena = 2.500 Kč / 60 min.

Na základě potřeby a požadavku rodiče poskytnutí individuálního, supervizně-metodického poradenství učitelům, speciálním pedagogům či výchovným poradcům příslušné školy/školky dítěte (1 hodina) ohledně jeho specifických výukových či výchovných potřeb, možností jeho podpory a následného rozvoje v oblasti kognitivních schopností i sociálně-emočních dovedností, apod. V ceně je v případě potřeby zahrnutá také odborná příprava (studium zpráv od dalších odborníků, komunikace se třetími stranami, příprava materiálů apod.).

Metodická návštěva v MŠ a ZŠ

Náhled ve výuce a supervize pedagogů

Věk dítěte: 6 - 15 let

Cena = na vyžádání dle povahy a rozsahu zakázky

Metodická návštěva přímo v ZŠ kdekoliv v rámci ČR – jde o náhled ve výuce spojený se supervizně-metodickou konzultací s pedagogy ohledně specifických vzdělávacích potřeb MiND dítěte a možných přístupů v jeho podpoře, dalším rozvoji a vzdělávání.

Tato služba je vhodná pro klienty, kteří mají zájem individuálně pomoci svému MiND dítěti a jeho pedagogům v hledání optimálních výchovných a vzdělávacích přístupů.

eyegraduation-hatusersbubbleheart-pulsesyncchevron-down