Vzdělávací program BASIC

Edu program BASIC je určen rodičům i učitelům MiND dětí, pro které výuka matematiky a českého jazyka není ve škole dostatečná a třeba je i nudí. Soubor obohacujících materiálů, navíc s přehlednou a jasnou kategorizací dle ročníku - učiva - období, přinese dětem radost z učení a objevování souvislostí v matematice a v českém jazyku vč. literatury. Rodiče i prvostupňoví učitelé tak získají bohatší a širší zásobu nápadů, konkrétních příkladů a dalších podnětů pro rozvoj dětí s "myšlením jinak".

Ve školním roce 2023/24 je k dispozici kompletní 1. ročník s cca 130 výukovými materiály do matematiky a češtiny vč. literatury.

Systematicky rozdělené materiály - učivo M a ČJ do týdenních plánů a učivo všech předmětů do ročních plánů; obojí v souladu s učivem příslušného ročníku 1. stupně.

Materiály obsahují úlohy problémové, heuristické, vícepodnětné (tzn. s nejednoznačným zadáním, zadání úloh, v nichž je nutno uplatnit více pravidel či kroků, hádanky, přesmyčky, rébusy a hlavolamy). Materiály se ve vzdělávacích cílech Bloomovy taxonomie výchovných a vzdělávacích cílů zaměřují primárně na analýzu, syntézu a hodnocení. Jejich součástí je i podrobná anotace, která vysvětluje postup práce s daným materiálem. Samozřejmostí je také předložení řešení. V anotaci se objevují i užitečné odkazy a citace zdrojů. Materiály jsou tak vhodné pro prvostupňové učitelerodiče, kteří chtějí dětem nabídnout zajímavější a zábavnější způsob učení. 

Věříme, že materiály pomohou naplnit touhu dětí po objevování, hledání souvislostí a zjišťování nových informací. Děti „myslící jinak“ dostatečně zaměstnají svoje mozečky a nebudou se nudit.

Co získáte ?

Metodickou podporu

Úvodní videoprezentaci s pokyny a tipy od Qiidorek

Dopis od Qiidorek - týdenní rozvržení učiva, odkazy na příslušné výukové materiály a stručně popsané pokyny

Týdenní plány učiva pro předměty M a ČJaL.

Roční plán učiva pro všechny předměty (po měsících) 

Obohacující materiály

PLNÝ PŘÍSTUP do Qiido Knihovny  (tj. 100 výukových materiálů)

cca 30 DALŠÍCH MATERIÁLŮ; celkem tedy 100 + 30 výukových materiálů na jeden ročník


KATEGORIZACE: a) podle ročníku; b) podle učiva obsahově rozděleného do základních oblastí v matematice a českém jazyku vč. literatury; c) podle tematicky propojených týdnů


OBSAH KAŽDÉHO MATERIÁLUanotace, popis aktivity, postup při řešení, samotný pracovní list, řešení, odkazy na zajímavé webové stránky, tipy na další aktivity

Perioda

1 celý školní rok (ve školním roce 2023/24 začínáme s 1. ročníkem)

Cena

pro příslušný ročník (nyní 1. třída)

2.500 Kč pro individuální užití

4.000 Kč pro multilicenční užití (více osob, např. pro školy)

Způsob dodání

po zaplacení elektronický/online přístup do uzavřeného prostředí

chevron-down