Staňte se firemním dárcem a podporovatelem

Podpořte Qiido PROGRAM „NA MÍRU“ ve stávajících programových školách nebo si vyberte vhodnou školu přímo ve vašem regionu a dejte nám o tom vědět.

Naši spolehlivost a odpovědný přístup si můžete ověřit u kteréhokoliv dosavadního dárce či partnera. Kontakty poskytneme na vyžádání.

Co získáte?

1)     společensky odpovědné komunikační téma a PR společnosti, která podporuje potenciál chytrých mozků pro rozvoj regionu

2)     líheň nápadů a budoucích talentů pro firmu a region (zadávání projektů ke zpracování a prezentaci manažerům, vedení společnosti či obci/městu)

3)     možnost inspirativního dialogu mezi zaměstnanci a MiND dětmi v kreativním přístupu řešení dané situace či problému (vize, nápady, přístup ke společnosti a prostředí,...)

4)     možnost aktivní účasti na projektu, např. v podobě zapojení zaměstnanců vaší společnosti za účelem podpory MiND dětí a jejich rodičů dané školy na principu dobrovolnictví

5)     tištěnou i online propagaci a komunikaci přínosu vaší společnosti pro nadační fond:

  •  v průběžných tiskových zprávách
  • v odborných článcích v převážně pedagogických médiích
  • na webu a sociálních sítích
  • na námi pořádaných akcích (např. každoroční Setkání škol)
  • na propagačních materiálech (Výroční zpráva, zprávy z činnosti, letáčky, stojánky, brožurky,... atd.)
  • „word of mouth“ (tzv. ústní referenci či doporučení na produkty a služby vaší společnosti)

6)     networking zástupců vaší společnosti se špičkami v oboru vzdělávání MiND dětí a s vedením partnerských i podporovaných škol

7)     participace v profi komunitě unikátního a ambiciózního projektu, který změní způsob vzdělávání a péče o MiND děti

8)     daňově odečitatelná položka ve výši hodnoty daru 

 

Připojte se k nám a podpořte Qiida !
chevron-down