Finančně na transparentní účet

Přispívejte pravidelně libovolnou, i drobnou částkou na transparentní účet vedený u Moneta Money Bank.
Stačí i 100 Kč měsíčně.

č.ú. 216 270 958 / 0600

Výši daru si můžete odečíst od základu daně: fyzické osoby do výše 15% (min. 1.000 Kč) a právnické osoby do výše 10% (min. 2.000 Kč). V případě požadavku na vystavení Darovací smlouvy nás kontaktujte na info@qiido.cz

chevron-down