Seznamte se

Lidé v projektu

Ing. Miriam Janyšková, MBA, MSc.
zakladatelka, ředitelka a socioemo psycholožka, ambasadorka a patronka MiND dětí
S původně vystudovanou ekonomií na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a managementem na The Nottingham Trent University se 10 let věnovala brand developmentu v marketingových odděleních nadnárodních společností jako Danone a Fromagerie Bel. Po odchodu z korporátní sféry 5 let vedla vlastní reklamní agenturu. Před nástupem syna do 1. třídy ji osud nasměroval mezi intelektově nadané děti (ona sama jím byla a jedno takové má doma). V roce 2014 založila nadační fond Qiido. V rámci jeho řízení v posledních 9 letech spolupracovala s několika desítkami škol na celém území ČR. Vytvořila unikátní metodiku a do vybraných škol zavedla i ověřila systematický přístup ve vyhledávání, vzdělávání a komplexní péči o MiND žáky. Některé vzdělávací programy pro učitele byly akreditovány MŠMT. Odbornou kvalifikaci v diagnostice intelektového nadání si upevnila celoživotním vzděláváním i studiem psychologie na University of Portsmouth. V kombinaci s výcvikem v diagnostice a rozvoji sociálně-emoční inteligence i v sociálně-emočním učení (SEL - Social/Emotional Learning) dle metodologie Six Seconds se stala renomovaným odborníkem v podpoře a péči o MiND děti i dospívající. V současnosti si svou specializaci prohlubuje znalostmi z oboru konstituční homeopatie. Veškeré získané vědomosti a zkušenosti uplatňuje v každodenní profesní praxi i osobně v roli maminky MiND syna, kterého také 3 roky vyučovala v individuálním (domácím) vzdělávání. V současné době se zaměřuje na individuální práci s MiND dětmi a jejich rodiči. Diagnostikuje, lektoruje, konzultuje, odborně vede rodiče, jak s vlastními MiND dětmi systematicky pracovat, rozvíjet je a jak uspokojit jejich specifické potřeby, a to jak v oblasti IQ, tak EQ. Samotným MiND dětem i dospívajícím pomáhá odhalit a rozvíjet jejich přirozený i oborový talent a sociálně-emoční kompetence, aby si uvědomily vlastní hodnotu a potenciál. Miriam záleží na tom, aby MiND děti byly v životě spokojené a šťastné! Jen tak se budou moci úspěšně uplatnit v jakémkoliv celospolečenském oboru (řemeslníkem, zahradníkem, řidičem tramvaje počínaje a lékařem, vědcem, AI expertem či vynálezcem konče) a jejich osobní esence i hodnoty budou přínosem nám, lidstvu!
PhDr. Markéta Tüdösová
psycholožka a vedoucí Qiido PP Poradny Olomouc
Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj. Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného oborového vzdělávání. Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na ZŠ. Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo "dáno" jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti, jedno z nich je MiND.
Mgr. Romana Divínová
lektorka Qiidorka a garantka metod i forem výuky MiND žáků
Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, po ukončení magisterského studia ještě absolvovala studium speciální pedagogiky. K učitelství ji přivedla dlouhá léta skautování, od 18 let vedla oddíl nejmladších skautek na Vsetíně, odkud pochází. Během studia se věnovala další dobrovolnické činnosti, pracovala pro organizaci SPOLU jako osobní asistent dětí s postižením. V posledním roce studia na VŠ dostala nabídku pracovat s mimořádně nadanými dětmi jako asistent pedagoga na FZŠ Hálkova v Olomouci. Rok poté už pracovala jako učitelka MiND žáků a problematika nadání ji zcela pohltila. Učitelskou dráhu přerušila devítiletá rodičovská dovolená, ale díky Miriam a nadačnímu fondu Qiido se mohla dále aktivně věnovat problematice vzdělávání MiND dětí. V současné době školství zcela opustila, věnuje se svým třem dětem a pracuje naplno pro Qiido: přednáší a tvoří výukové materiály pro MiND žáky.
Mgr. Kateřina Fuchsová
lektorka Qiidorka a učitelka na 1. stupni ZŠ
Po studiu speciální pedagogiky a ukončené mateřské dovolené nastoupila na místo učitelky 1. stupně nedaleko svého bydliště v Praze. Vzhledem k předchozí praxi v administrativě a IT technologiích přijala navíc k učitelství i pozici výchovného a kariérového poradce. Během své praxe na ZŠ se setkává se širokým spektrem žáků, kteří potřebují odlišný a citlivý přístup, a to vč. MiND dětí. Těch postupem času na kmenové ZŠ přibývá. Pro MiND děti pod hlavičkou Qiido připravuje výzvy s týdenními aktivitami.
Bc. Michaela Vávrová
lektorka Qiidorka a asistentka pedagoga na 1. stupni ZŠ
Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se věnovala dobrovolnické činnosti a začala pracovat jako osobní asistent pro organizace SPOLU Olomouc. Mimo působení v Olomouci se stala součástí týmu organizace Děti patří domů, kde působí jako respitní pracovník pro pěstounské rodiny. Při dokončování studia nastoupila jako asistent pedagoga na FZŠ Hálkova v Olomouci do třídy pro žáky s mimořádným nadáním. Svět MiND dětí ji vtáhl a díky inspirativním lidem z Qiida se začala podílet na tvoření aktivit a výukových materiálů pro ně.
Ing. Jitka Kuncová
asistentka
Vystudovala Vysokou školu ekonomickou na Jihočeské Univerzitě. Během studií vedla gymnastický oddíl a zúčastnila se jako dobrovolník Festivalu cestovního ruchu pro mladé v Itálii. Po skončení studia působila v Centru pro děti a mládež v Madridu při Evropské dobrovolné službě. Poté nastoupila kariéru především v obchodní sféře. Po narození syna se její životní cíle obrátily. Na počátku školních let syna zjistila, že je MiND dítě, a tak se tomuto tématu začala věnovat více do hloubky. Se synem si prošla státní, soukromou školu i domácí vzdělávání. Její zájem o MiND děti ji přivedl ke Qiidovi, kde se aktivně angažuje v podpoře těchto dětí a jejich rodičů. Má na starosti administrativu, komunikaci a organizaci spojenou s chodem organizace.
chevron-down