HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

EQ a sociálně-emoční inteligence

MiND děti mají na svůj věk enormní přehled, vyspělé názory, znalost odborných cizích slov, bravurně dokáží diskutovat a argumentovat. Emočně jsou vysoce citlivé a sociální situace si interpretují dost neobvykle, jejich projevy chování jsou proto specifické. Vrstevníci jim často nerozumí a mnoho dospělých je vnímá jako drzé či nevychované. Bývají nepochopeni a nepřijímaní, protože okolí vnímá jen 15% celého dění. Mezi většinovou společnost proto mentálně i sociálně těžko zapadají.

Emoční inteligence je schopnost propojit pocity a myšlenky pro uskutečnění optimálního chování, poněvadž to je klíčové pro spokojené vztahy se sebou samým a s ostatními.

Emoce jsou zdrojem informací o sobě a druhých.

U dítěte či jakéhokoliv člověka skutečně vidíme, vnímáme jen 15%, a to díky jeho chování a řeči; ovšem 85% v podobě jeho pocitů a myšlenek je nám ukryto.

Je proto důležité se ptát „PROČ?“ dělá co dělá, říká co říká, reaguje jak reaguje,… zjistit, co je příčinou, co je skutečně „pod povrchem“.

Oblasti a kompetence emoční inteligence

Emoční inteligence (dále jako EI) odráží schopnost vnímat, používat, rozumět a řídit emoce, které se uskutečňují prostřednictvím tří oblastí

Každá oblast je rozdělena do dílčích kompetencí – celkem definujeme 8 kompetencí emoční inteligence.

Metodika Six Seconds poskytuje způsob využití emoční inteligence v každodenním životě. Cílem je využít tuto část EI k provedení co nejlepších činů týkajících se dítěte a ostatních.

Úroveň emoční inteligence je vyjádřena emočním kvocientem (EQ).

Klíčové oblasti a kompetence emoční inteligence

EQ diagnostikou zjistíme klíčové oblasti a kompetence emoční inteligence Vašeho dítěte

Díky nástrojům EQ diagnostiky (tj. diagnostiky sociálně-emoční inteligence) metodologií Six Seconds umíme zjistit celkovou úroveň (výši EQ), klíčové oblasti i kompetence emoční inteligence dítěte a porovnat je s vnímáním rodiče. Na základě výsledků a následné společné diskuze s dítětem i rodičem rozkryjeme sociálně-emoční kompetence dítěte a ukážeme možnosti jejich rozvoje.

Více o průběhu a výsledcích EQ diagnostiky (tj. diagnostiky sociálně-emoční inteligence) v Qiido PP Poradně.

menu