EQ a sociálně-emoční inteligence

Emoční inteligence

Emoční inteligence je schopnost propojit pocity a myšlenky pro uskutečnění optimálního chování, poněvadž to je klíčové pro spokojené vztahy se sebou samým a s ostatními. Proto se také často používá pojem sociálně-emoční inteligence.

Emoce jsou zdrojem informací o sobě a druhých, pomáhají nám se rozhodovat. Neexistují pozitivní a negativní emoce, ale jen emoce příjemné a nepříjemné.

U dítěte či jakéhokoliv člověka skutečně vidíme, vnímáme jen 15%, a to díky jeho chování a řeči; ovšem 85% v podobě jeho pocitů a myšlenek je nám ukryto.

Je proto důležité se ptát „PROČ?“ dělá co dělá, říká co říká, reaguje jak reaguje,… zjistit, co je příčinou, co je skutečně „pod povrchem“.

Oblasti a kompetence emoční inteligence

Emoční inteligence (dále jako EI) odráží schopnost vnímat, používat, rozumět a řídit emoce, které se uskutečňují prostřednictvím tří oblastí

Každá oblast je rozdělena do dílčích kompetencí – celkem definujeme 8 kompetencí emoční inteligence.

Metodika Six Seconds poskytuje způsob využití emoční inteligence v každodenním životě. Cílem je využít tuto část EI k provedení co nejlepších činů týkajících se dítěte a ostatních.


Úroveň emoční inteligence je vyjádřena emočním kvocientem (EQ).

Klíčové faktory úspěchu

Emoční inteligence je důležitá, protože poskytuje základ dobrého zdravíkvalitních vztahů, pocitu životní spokojenosti, dosahování osobních výsledků vlastní efektivity.

Vysoká úroveň emoční inteligence umožňuje dětem i dospělým v životě prosperovat.

chevron-down