SETKÁNÍ ŠKOL
Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND žáky
Pravidelně, 1x / rok, pořádáme “Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND žáky”. Setkání se odehrává v přátelské atmosféře tak, aby se pedagogové vzdělávající MiND poznali, předali si zkušenosti a mezi sebou se inspirovali. Poznatky z této oblasti čerpají od sebe navzájem a nové zajímavosti od pozvaných odborníků (pedagogických mentorů, lékařů, psychologů či psychiatrů).

Účast na Setkání je pro všechny účastníky zdarma, tj. náklady jsou pokryty sponzory nadačního fondu Qiido.

PR agentura DBM zajišťuje tiskovou zprávu a následnou mediální komunikaci.
ROK 2018
„KREATIVITA A IMPROVIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJI MiND“
Třetí setkání se konalo v říjnu v prostorách ZŠ Kunratice a opět pod záštitou MŠMT.
CÍL SETKÁNÍ:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi učiteli a vedením škol, kteří již s MiND pracují.
TERMÍN:
18.10.2018 v čase 9.00 - 17.00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha-Kunratice
PROGRAM:
Dopolední prezentace a odpolední interaktivní workshopy pokryla následující nosná témata, přičemž každé téma mělo svého garanta/-y = odborníky.
 • organizace a řízení školy ve vzdělávání MiND, finanční zajištění a potřebná legislativa
  (Mgr. Veronika Doležilová – právnička; Mgr. Ing. Vít Beran – ředitel ZŠ Kunratice, Praha; Mgr. Bc. Petr Lehký – ředitel ZŠ Úprkova, Hradec Králové)
 • nominace, screening a diagnostika: v MŠ, před a u zápisu, v ZŠ; role a podpora PPP ve vzdělávání MiND
  (Mgr. Andrea Štefáčková – ředitelka Qiido Poradny, psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)
 • modelová výuka MiND (organizace, metody a formy výuky, možnosti obohacování a rozšiřování učiva)
  (Mgr. Stanislava Hlavinková – zástupkyně ředitelky 28. ZŠ Plzeň; Bc. Jitka Peterová – zástupkyně programu Odyssey of the MiND; Adolf Boček – zástupce Centra pro talentovanou mládež)
 • vliv EQ (emoční inteligence) a talentu na rozvoj MiND
  (Vladimíra Vlášková – emoložka a konzultantka v oblasti EQ; Ing. Hana Pleskačová – mentorka a konzultantka v oblasti talentu)
PŘÍNOS PRO PEDAGOGY:
 • získání praktických zkušeností a odpovědí ke kreativnímu a improvizačnímu přístupu ve vzdělávání a rozvoji MiND
 • načerpání odborných zkušeností z funkční spolupráce ZŠ – PPP
Každý z účastníků si tak odnesl maximum praktického využití i pro svou vlastní výuku.
ÚČASTNÍCI:
84 osob
Z toho 16 základních škol a odborná veřejnost v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido.
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT i firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
ROK 2017
„AKTUÁLNÍ OTÁZKY A TÉMATA VE VZDĚLÁVÁNÍ INTELEKTOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ“
Druhé setkání se konalo v říjnu a opět pod záštitou a v prostorách MŠMT.
CÍL SETKÁNÍ:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi pedagogy a psychology, kteří již s MiND pracují.
TERMÍN:
19.10.2017 v čase 9.00 - 17.00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, sál C081
PROGRAM:
Prezentace a moderovaná diskuze pokryla následující aktuální otázky a témata ve vzdělávání MiND:
 • screening a identifikace: v MŠ, před a u zápisu, ve škole
 • možnosti vzdělávání: metody a formy výuky, tipy na pracovní listy i projekty do výuky
 • přístup a komunikace s osobností MiND
 • strategie školy ve vzdělávání MiND: vize, plán, ŠVP-SVP-IVP, kompetenční model učitele
 • role a podpora PPP ve vzdělávání MiND – využitelnost podpůrných opatření (st. 1-5)
Jednotlivá témata byla prezentovaná vybranými ZŠ a PPP.
PŘÍNOS PRO PEDAGOGY:
 • praktické zkušenosti a odpovědi na aktuální otázky ve vzdělávání MiND
 • odborné zkušenosti z funkční spolupráce ZŠ – PPP
 • pracovní listy pro vlastní výuku v klíčových předmětech
ÚČASTNÍCI:
60 osob
Z toho 15 základních škol a 5 pedagogicko-psychologických poraden věnujících se vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků a v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido.
Zúčastnění zástupci ZŠ: ředitel/-ka, učitel/-ka, psycholog/-žka, speciální pedagog/výchovný poradce/-kyně
Zúčastnění zástupci PPP: ředitel/-ka, psycholog/-žka, speciální pedagog/-žka
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT i firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
ROK 2016
„INSPIRACE, EDUKACE, SDÍLENÍ A SEZNÁMENÍ“
První setkání se konalo v dubnu pod záštitou a v prostorách MŠMT.
CÍL SETKÁNÍ:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi pedagogy, kteří již s MiND pracují.
TERMÍN:
25.4.2016 v čase 9.00 - 16.30 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, sál C081
PROGRAM:
Odborné poznatky v oblasti intelektového nadání pedagogové čerpali z řad odborníků:
 • Stanovení podpůrných opatření pro nadané z pohledu PPP
  (PhDr. Václav Mertin (dětský psycholog))
 • Legislativní a věcný rámec ve vzdělávání nadaných
  (Mgr. Et Mgr. Dana Prudíková, PhD. (náměstkyně ministryně, Sekce legislativy a strategie MŠMT))
 • Fyziologický vývoj dětského mozku
  (MUDr. Zuzana Ludvíková (lékařka, zakladatelka CAPARD))
 • Genialita v dětství vs. dospělosti
  (Mgr. Michal Šrajer (AVAST Chief Happiness Officer))
PŘÍNOS PRO PEDAGOGY:
 • inspirace z představení výuky MINDů z řad zúčastněných ZŠ (metodika, didaktika i další formy a způsoby výuky)
 • načerpání odborných zkušeností v oblasti vzdělávání a rozvoje nadaných z přednášek pozvaných hostů
 • získání pracovních listů a námětů na projekty pro vlastní výuku v klíčových předmětech
Každý z účastníků si odnesl maximum praktických tipů do vyučování.
ÚČASTNÍCI:
60 osob
Z toho 9 základních škol se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND a v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
Copyright ©2019 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.