SETKÁNÍ ŠKOL
Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND žáky
Pravidelně, 1x / rok, pořádáme “Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND žáky”. Setkání se odehrává v přátelské atmosféře tak, aby se pedagogové vzdělávající MiND poznali, předali si zkušenosti a mezi sebou se inspirovali. Poznatky z této oblasti čerpají od sebe navzájem a nové zajímavosti od pozvaných odborníků (pedagogických mentorů, lékařů, psychologů či psychiatrů).

PR agentura DBM zajišťuje tiskovou zprávu a následnou mediální komunikaci.
ROK 2019
"KOMPETENCE PRO ÚSPĚCH A SPOKOJENÝ ŽIVOT MIND DĚTÍ”
Čtvrté setkání se konalo v říjnu v prostorách ZŠ Kunratice a opět pod záštitou MŠMT.
Ani vysoce rozvinuté rozumové schopnosti automaticky nezaručují, že intelektově nadané dítě bude ve svém životě spokojené a úspěšné. Smysluplný a hodnotný život je podmíněn mimo jiné také vysokou emoční i sociální inteligencí.

Rozvoj všech dovedností, tzv. klíčových kompetencí, u MiND žáků bylo hlavním tématem setkání. Věnovali jsme se konfrontaci v rozvoji klíčových kompetencí v jejich vzdělávání s nároky pracovního trhu. Inspiraci a vhled do potřeb současného a budoucího trhu práce učitelům předali představitelé firemně-podnikatelského prostředí. Praktické know-how z vyučování poskytli zkušení pedagogové, kteří se práci s nadanými dlouhodobě věnují.

Setkání se jako každoročně odehrálo v tvořivé a přátelské atmosféře, aby se pedagogové vzdělávající MiND žáky inspirovali, načerpali nové znalosti a poznatky, vzájemně se poznali a mezi sebou předali praktické zkušenosti.
CÍL SETKÁNÍ:
Pedagogům ukázat možnosti rozvoje klíčových kompetencí, se kterými se MiND žáci často potýkají nebo pedagogům nejsou příliš vlastní, a to formou inspirace od zástupců firemně-podnikatelského prostředí a od učitelů, kteří MiND žáky již více než 8 let vedou, vzdělávají a rozvíjí.
TERMÍN:
15.10.2019 v čase 9.00 - 17.00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha-Kunratice
FORMA:
Kombinace přednášek a diskuzí, vzájemná spolupráce a podpora
TÉMATA PROGRAMU A JEDNOTLIVÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
ÚVOD DO TÉMATU A ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ Z PRAXE QIIDO PORADNY
tym_MJ
(zakladatelka a ředitelka NF Qiido)

Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University. K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Qiido pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele/ky i ředitele/ky škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.tym_AS
(psycholožka a ředitelka Qiido Poradny)

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.


KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, KRITICKÉ MYŠLENÍ, FLEXIBILITA, EFEKTIVITA
tym_AD
(ředitelka komunikace a udržitelného podnikání, Vodafone)

Profesionální kariéru začala v roce 1997 Madridu v mezinárodním vysílání Španělského rozhlasu. Od té doby zastávala různé pozice v médiích, nevládních a akademických institucích a v podnikatelské sféře. V rámci korporátní komunikace ve Vodafonu rozvíjí také nové komunikační kanály, podporuje rozvoj udržitelného podnikání s důrazem na životní prostředí. Je místopředsedkyní správní rady Nadace Vodafone, která se zaměřuje na veřejně prospěšné využití technologií. Nejznámějšími nadačními projekty jsou aplikace Záchranka nebo sdílená kola Rekola.

tym_MK
(speciální pedagožka)

Markéta Kůtková vystudovala speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pracovala na odborném učilišti nebo ve speciálně pedagogickém centru, posledních roky pracuje jako školní speciální pedagog. Ve své praxi se kromě specifických poruch učení a chování setkává také s nadanými a mimořádně nadanými žáky, spolupracuje s Centrem pro talentovanou mládež. Podílela se také na mezinárodním projektu STRATEACH 2015 – 2018 (Strategies for talented and gifted pupils‘ teachers). Má za sebou dvouletý výcvik v hudebně dramatických terapiích a v přístupu ke vzdělávání jí velmi ovlivnil také kurz Feuersteinova instrumentálního vzdělávání.

ODHODLÁNÍ, VYTRVALOST, HOUŽEVNATOST, ODOLNOST, DISCIPLÍNA, MOTIVACE, DŮSLEDNOST, ORIENTACE NA CÍL
tym_AK
(zakladatelka a jednatelka, Profimed)

Alexandra Kala je zakladatelkou společnosti Profimed, která se specializuje na pomůcky pro ústní hygienu a produkty péče o tělo. Profimed vznikl v roce 1997. Dnes zavedená firma se sítí 25 prodejen po celé České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku, které poskytují i odborné poradenství. Úzce spolupracuje se stomatology, univerzitami, zdravotními pojišťovnami a dodává do téměř všech řetězců lékáren, drogerií a hypermarketů. Společnost, ve které pracuje na 150 zaměstnanců, působí ve 4 zemích Evropy. V současné době posiluje a vstupuje do nového segmentu – zdravotnické pomůcky pro děti. V roce 2017 získala Alexandra Kala prestižní titul EY Podnikatelka roku pro Středočeský kraj.


tym_MH
(zakladatelka a ředitelka Finance pro radost a NF Kuřátko Pípo)

Vystudovala Vysokou školu finanční a správní - obor pojištovnictví, je členkou Finančního a pojišťovacího institutu, přednáší Řízení rizik na Institutu managementu a práva, a vlastní společnost Finance pro radost s.r.o., která se zabývá poradenstvím v podnikání. Je business mentorkou pro řadu začínajících podnikatelů a stojí za vznikem řady úspěšných projektů a firem. Dříve působila na pozicích: Ředitelka úseku vymáhání pohledávek ve Stavební spořitelně České spořitelny a.s., Generální ředitelka inkasní společnosti Asset Portfolio Servicing a.s., Ředitelka odboru podpory řízení obchodu v České pojišťovně a.s., Finanční manager pro řízení obchodních vztahů pro Českou a Slovenskou republiku v ING. Dnes se plně věnuje vzdělávání finanční gramotnosti a výuce podnikatelství. Je autorkou vzdělávacího konceptu Finance pro radost www.financeproradost.cz a Bohatství kuřátka Pípa www.kuratkopipo.cz, který se zaměřuje na výuku finanční gramotnosti dětí a dospělých. Za svou práci ve vzdělávání získala v roce 2018 2.místo a ocenění ŽIVNOSTNÍK ROKU 2018 za Zlínský kraj. Je také autorkou knih: Optimalizace pohledávek nejen pojišťoven, Profese pojišťovací zprostředkovatel aneb Co by měl každý pojišťovák vědět, Tahák na úspěšné podnikání a velmi úspěšné knihy DESATERO BOHÁČE aneb jak peníze vydělat, řídit, spravovat a rozmnožovat.
Na podporu finančního vzdělávání a zmírňování chudoby v České republice založila v roce 2016 Nadační fond Kuřátka Pípa, kterému také předsedá.


tym_JK
(učitelka, ZŠ Křídlovická – Brno)

Absolvovala Pedagogickou fakultu UJEP Brno, obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ. V současné době učí na 1.stupni ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b. V pedagogické praxi většinou vede jednu třídu po celou dobu školní docházky na 1.stupni, má částečné zkušenosti s výukou na 2.stupni ZŠ. Od roku 2001 je fakultní cvičnou učitelkou, od roku 2006 pak jednou z vedoucích Klubu dětí a jejich rodičů na ZŠ Křídlovická Brno. Spolupracuje s MENSOU ČR. Autorsky se spolupodílela na sepsání učebnice a metodické příručky pro prvouku v 1.ročníku. Je otevřená alternativním přístupům k výuce, aktivně vnáší daltonský systému výuky do vlastních vyučovacích hodin a propaguje individuální přístupu k výuce a vzdělávání nadaných dětí. Věří v efekt frontální výuky v systému různých forem práce. Po celou dobu praxe realizuje i práci s nadanými žáky. Od roku 2016 vede třídu s rozšířenou výukou angličtiny, matematiky a logiky.


tym_IV2
(učitelka, zástupkyně nakladatelství Didaktis)

Má dlouhodobou praxi s výukou nadaných žáků na I. stupni základní škol. Také se jako současná redaktorka nakladatelství Didaktis redakčně i autorsky podílí na vývoji pracovního sešitu pro nadané žáky – Koumák.SPOLUPRÁCE, VZTAHY A JEJICH KVALITA, OSOBNÍ A TÝMOVÉ VÝSLEDKY, VYJEDNÁVÁNÍ A DOHODY
tym_VE
(CEO, BOS Automotive)

Vzdělání:
2005 Porsche Academy Stuttgart Lean Manufacturing
1992 ČVUT Praha R&D Management
1981 VŠST Liberec Machinery

Kvalifikace:
TS 16949:2002 internal auditor
EMS 14001 auditor
ISO 9001/QS 9000 internal auditor

Kariéra:
2000> BOS Automotive - Products General Manager
1996-2000 Knorr Bremse - Technical & quality manager
1992-1996 Škoda Auto - R&D, original equipment
1981-1992 LIAZ Jablonec n. N. - Manufacturing engineering

tym_GJ
(učitelka, ZŠ Klášterec n/O)

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, obor učitelství pro MŠ a poté Pedagogickou fakultu na UJEPu v Ústí nad Labem, obor učitelství pro 1.stupeň ZŠ. Již 25 let působím ve školství. Pět let jsem pracovala jako učitelka v MŠ a poté jsem přestoupila na ZŠ. Od té doby učím na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří, kde jsem se poprvé setkala s nadanými dětmi. Ale teprve od roku 2014 (po nástupu mého nejstaršího syna (MiND) do první třídy) jsem se začala o tuto problematiku zajímat ve větší míře. Založila jsem kroužek Zábavné logiky na naší škole, od roku 2015 do roku 2018 jsem působila ve skupině krajských metodiků péče o nadané NIDV, od roku 2016 spolupracuji s nadačním fondem Qiido. V této době vzniklo na naší škole Centrum nadání, kde se začaly sdružovat děti z blízkého okolí. Díky společnosti BOS mohly na naší škole vzniknout skupiny MIND, které se zde mohou několik hodin v týdnu učit odděleně od ostatních dětí. V těchto skupinách pomáhám dětem pracovat na náročnějších projektech.
Snažím se v rámci kraje svou činností přispět ke zvýšení povědomí o těchto dětech. V minulém roce jsme natočili dva spoty pro náš kraj- Jak pracovat se skupinou nadaných žáků, Jak pracovat s nadaným žákem ve třídě. Setkávám se s lidmi, kteří se o nadané zajímají. Ve volných chvílích trénuji sportovní gymnastiku.
KREATIVITA, IMPROVIZACE, INOVÁTORSTVÍ
tym_AM
(Managing Director, Taste Digistory)

V Taste Digistory mám na starosti tým lidí, kteří umí vymyslet strategii a vdechnout život kreativě jakéhokoliv produktu. Mým cílem je, aby byli spokojení jak klienti, tak i naši lidé. Práce s kreativci často vyžaduje speciální přístup. Ukážu vám, jak na to.
tym_RD_2
(učitelka, ZŠ Hálkova – Olomouc)

Dvanáct let se věnuje vzdělávání intelektově nadaných dětí, prostřednictvím workshopů nabízí učitelům své nápady, které mohou využít při své práci. Úzce spolupracuje s nadací Qiido, přednáší v rámci Qiido Akademie a podílí se na tvorbě výukových materiálů pro MiND žáky. Pracuje jako učitelka ve FZŠ Olomouc, Hálkova 4, toho času na rodičovské dovolené.

tym_KM
(učitel, Gymnázium Duhovka - Praha, zástupce STaN)

Specializací Martina Konečného je přímo práce a vzdělávání nejen nadaných dětí, žáků a učitelů zvláště v přírodních vědách. V současné době vyučuje matematiku a fyziku na pražském Gymnáziu Duhovka. K učitelství se dostal nejen přes tandemovou výuku v rámci Nadace depositum bonum při České spořitelně a programu Učitel naživo. Nyní působí také jako odborník ve Společnosti pro talent a nadání (STaN) a byl předsedou Organizačního výboru konference STaN 2019. Rozvíjí nový koncept výuky přírodních věd v oblasti integrovaných přírodních věd SCIENCE. Sám vyrábí pomůcky pro výuku, do níž zapojuje experimenty nejen na rozhraní fyziky a chemie.

PŘÍKLADY KONKRÉTNÍCH KOMPETENČNÍCH MODELŮ
tym_VJ
(personální referentka, kariérové poradenství pro žáky)

Středoškolské vzdělání, doplňkové pedagogické studium na UK Praha – učitelství praktického vyučování, profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu, Lektorka kurzu instruktor praktického vyučování. Realizace kariérového poradenství pro žáky SOU, koordinace procesu převzetí absolventů na pracovní pozice, projednávání odborného výcviku žáků na provozních pracovištích v odborných útvarech ŠKODA AUTO a.s., transfer požadavků firmy do SOUs, koordinace a realizace školení instruktorů odborných praxí ve ŠKODA AUTO a.s.

tym_HS
(HR ředitelka, L‘Oreal)

Po studiu na VSE začala svou kariéru v personální agentuře, poté přešla na klientskou stranu a nastoupila jako HR Business Partner do společnosti Siemens. Později vedla oddělení HR Business partneringu ve stejné firmě. Od roku 2010 byla zodpovědná za rozvoj lidských zdrojů ve společnosti T-Mobile, kde s týmem nastavovala strategie rozvoje pro všechny zaměstnance, od manažerského rozvoje přes univerzitu interních trenérů, talent program atd. V roce 2017 se rozhodla vrátit k HR generalistice a nastoupila na pozici HR Director ve společnosti L´Oreal se zodpovědností za Česko, Slovensko a Maďarsko, kde působí nyní.


ÚČASTNÍCI:
76 osob
z toho 18 základních škol, 6 přednášejících zkušených pedagogů ve vzdělávání MiND žáků, 7 zástupců firemně-podnikatelského prostředí a odborná veřejnost v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido.
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT i firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol vzdělávajících MiND.
ROK 2018
„KREATIVITA A IMPROVIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJI MiND“
Třetí setkání se konalo v říjnu v prostorách ZŠ Kunratice a opět pod záštitou MŠMT.
CÍL SETKÁNÍ:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi učiteli a vedením škol, kteří již s MiND pracují.
TERMÍN:
18.10.2018 v čase 9.00 - 17.00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
ZŠ Kunratice, Předškolní 420/5, 148 00 Praha-Kunratice
PROGRAM:
Dopolední prezentace a odpolední interaktivní workshopy pokryla následující nosná témata, přičemž každé téma mělo svého garanta/-y = odborníky.
 • organizace a řízení školy ve vzdělávání MiND, finanční zajištění a potřebná legislativa
  (Mgr. Veronika Doležilová – právnička; Mgr. Ing. Vít Beran – ředitel ZŠ Kunratice, Praha; Mgr. Bc. Petr Lehký – ředitel ZŠ Úprkova, Hradec Králové)
 • nominace, screening a diagnostika: v MŠ, před a u zápisu, v ZŠ; role a podpora PPP ve vzdělávání MiND
  (Mgr. Andrea Štefáčková – ředitelka Qiido Poradny, psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)
 • modelová výuka MiND (organizace, metody a formy výuky, možnosti obohacování a rozšiřování učiva)
  (Mgr. Stanislava Hlavinková – zástupkyně ředitelky 28. ZŠ Plzeň; Bc. Jitka Peterová – zástupkyně programu Odyssey of the MiND; Adolf Boček – zástupce Centra pro talentovanou mládež)
 • vliv EQ (emoční inteligence) a talentu na rozvoj MiND
  (Vladimíra Vlášková – emoložka a konzultantka v oblasti EQ; Ing. Hana Pleskačová – mentorka a konzultantka v oblasti talentu)
PŘÍNOS PRO PEDAGOGY:
 • získání praktických zkušeností a odpovědí ke kreativnímu a improvizačnímu přístupu ve vzdělávání a rozvoji MiND
 • načerpání odborných zkušeností z funkční spolupráce ZŠ – PPP
Každý z účastníků si tak odnesl maximum praktického využití i pro svou vlastní výuku.
ÚČASTNÍCI:
84 osob
Z toho 16 základních škol a odborná veřejnost v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido.
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT i firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
ROK 2017
„AKTUÁLNÍ OTÁZKY A TÉMATA VE VZDĚLÁVÁNÍ INTELEKTOVĚ NADANÝCH ŽÁKŮ“
Druhé setkání se konalo v říjnu a opět pod záštitou a v prostorách MŠMT.
CÍL SETKÁNÍ:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi pedagogy a psychology, kteří již s MiND pracují.
TERMÍN:
19.10.2017 v čase 9.00 - 17.00 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, sál C081
PROGRAM:
Prezentace a moderovaná diskuze pokryla následující aktuální otázky a témata ve vzdělávání MiND:
 • screening a identifikace: v MŠ, před a u zápisu, ve škole
 • možnosti vzdělávání: metody a formy výuky, tipy na pracovní listy i projekty do výuky
 • přístup a komunikace s osobností MiND
 • strategie školy ve vzdělávání MiND: vize, plán, ŠVP-SVP-IVP, kompetenční model učitele
 • role a podpora PPP ve vzdělávání MiND – využitelnost podpůrných opatření (st. 1-5)
Jednotlivá témata byla prezentovaná vybranými ZŠ a PPP.
PŘÍNOS PRO PEDAGOGY:
 • praktické zkušenosti a odpovědi na aktuální otázky ve vzdělávání MiND
 • odborné zkušenosti z funkční spolupráce ZŠ – PPP
 • pracovní listy pro vlastní výuku v klíčových předmětech
ÚČASTNÍCI:
60 osob
Z toho 15 základních škol a 5 pedagogicko-psychologických poraden věnujících se vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků a v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido.
Zúčastnění zástupci ZŠ: ředitel/-ka, učitel/-ka, psycholog/-žka, speciální pedagog/výchovný poradce/-kyně
Zúčastnění zástupci PPP: ředitel/-ka, psycholog/-žka, speciální pedagog/-žka
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT i firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
ROK 2016
„INSPIRACE, EDUKACE, SDÍLENÍ A SEZNÁMENÍ“
První setkání se konalo v dubnu pod záštitou a v prostorách MŠMT.
CÍL SETKÁNÍ:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi pedagogy, kteří již s MiND pracují.
TERMÍN:
25.4.2016 v čase 9.00 - 16.30 hod.
MÍSTO SETKÁNÍ:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, sál C081
PROGRAM:
Odborné poznatky v oblasti intelektového nadání pedagogové čerpali z řad odborníků:
 • Stanovení podpůrných opatření pro nadané z pohledu PPP
  (PhDr. Václav Mertin (dětský psycholog))
 • Legislativní a věcný rámec ve vzdělávání nadaných
  (Mgr. Et Mgr. Dana Prudíková, PhD. (náměstkyně ministryně, Sekce legislativy a strategie MŠMT))
 • Fyziologický vývoj dětského mozku
  (MUDr. Zuzana Ludvíková (lékařka, zakladatelka CAPARD))
 • Genialita v dětství vs. dospělosti
  (Mgr. Michal Šrajer (AVAST Chief Happiness Officer))
PŘÍNOS PRO PEDAGOGY:
 • inspirace z představení výuky MINDů z řad zúčastněných ZŠ (metodika, didaktika i další formy a způsoby výuky)
 • načerpání odborných zkušeností v oblasti vzdělávání a rozvoje nadaných z přednášek pozvaných hostů
 • získání pracovních listů a námětů na projekty pro vlastní výuku v klíčových předmětech
Každý z účastníků si odnesl maximum praktických tipů do vyučování.
ÚČASTNÍCI:
60 osob
Z toho 9 základních škol se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND a v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido
PARTNEŘI SETKÁNÍ:
Děkujeme MŠMT za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
Copyright ©2023 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.