HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Identifikace IQ a intelektového nadání

Prvním krokem k naplnění potřeb a potenciálu MiND dětí je jejich rozpoznání (identifikace), proto nabízíme jak rychlé orientační posouzení intelektového nadání (nominace, screening), tak i podrobnou komplexní psychologickou diagnostiku intelektového nadání vč. podrobné návazné konzultace k výsledkům.

Intelektové nadání není jen o výši IQ

Úroveň IQ je sice společným jmenovatelem, ovšem o intelektovém nadání rozhodnou až komplexní psychologické testy, které zohledňují osobnostní charakteristiky a další mimořádné schopnosti. Nejde tedy jen o samotné IQ, ale také o soubor schopností a vlastností, které se s intelektovým nadáním pojí. 

Nominace intelektového nadání

Poskytnutí nominačního dotazníku + Vyhodnocení + Doporučení dalšího postupu

Věk dítěte: 3 – 10 let

V případě, že si nejste jisti, jestli projevy Vašeho dítěte mohou souviset právě s nadáním a váháte, jestli má smysl podstupovat jakékoliv vyšetření, vyplňte jeden z Nominačních dotazníků intelektového nadání pro děti předškolního věku nebo pro děti na 1. stupni ZŠ (dle věku Vašeho dítěte), který je zaměřený právě na typické charakteristiky MiND dětí. Po jeho vyplnění (ideálně doporučujeme vyplnění 2 stran – rodičů a pedagogů) jej individuálně vyhodnotíme a doporučíme další postup, který bude pro Vás a Vaše dítě nejlepší (osobní konzultace, diagnostika apod.).

Vyplňte dotazník a odešlete. Po odborném psychologickém vyhodnocení se Vám do 5 pracovních dní ozveme emailem zpět s výsledkem a doporučením následných kroků. V případě dřívějších dotazů nás můžete kontaktovat na poradna@qiido.cz

Screening intelektového nadání

Psychodiagnostické vyšetření + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 4 – 6 let

Jde o orientační posouzení intelektového nadání u dětí předškolního věku. Vyšetření zahrnuje soubor úkolů zaměřených na různé způsoby řešení problémů, kreativitu a originalitu myšlení, které jsou pro MiND děti charakteristické.

Součástí služby je konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či vzdělávacích obtíží dítěte a závěrečná zpráva.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří si nejsou jisti, jestli má smysl, aby jejich dítě podstoupilo podrobnější Diagnostiku IQ a zatím nepotřebují znát podrobný profil intelektových schopností svého dítěte, ale spíše je zajímá, jestli projevy a způsoby myšlení jejich dítěte orientačně odpovídají projevům a způsobům myšlení MiND dětí.

Diagnostika IQ a intelektového nadání

Psychodiagnostické vyšetření + Konzultace s rodiči + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 3 – 18 let

Posouzení intelektových schopností, tj. celkového vývoje dítěte včetně zachycení profilu dílčích intelektových schopností (pozornost, paměť, konstrukční a pojmové myšlení, verbální schopnosti, matematicko-logické myšlení, informovanost, vizuálně-prostorová představivost, …atd.), kreativity a divergentního myšlení dítěte.

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte, možnost konzultace výchovných či výukových obtíží dítěte i podrobná závěrečná zpráva zachycující profil dílčích intelektových schopností včetně doporučení pro rodiče i pedagogy.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří chtějí vědět, jestli je jejich dítě MiND, jaké má silné a případné slabší stránky a nezralosti, které jsou u MiND dětí vzhledem k asynchronicitě (nerovnoměrnosti) jejich vývoje velmi časté, jak k němu přistupovat a jak ho dále rozvíjet doma i ve škole.

Jak probíhá IQ diagnostika?

Počítejte s 3 hodinami návštěvy – Vy a dítě

  1. Ještě před termínem diagnostického vyšetření budou rodiči s předstihem elektronicky zaslány doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče a Nominačním dotazníku.

  2. Dítě samostatně absolvuje psychodiagnostiku IQ s paní psycholožkou. Unavené většinou není, protože je to pro něj i pro nás zábava! 🙂 (doba trvání 1,5 – 2 hod.)

  3. Po ukončení diagnostického vyšetření paní psycholožka sdělí rodiči závěry a doporučení na základě proběhlé diagnostiky, rodič má prostor pro dotazy týkající se výchovy, vzdělávání i dalšího rozvoje dítěte. (doba trvání 1 - 1,5 hod.)

  4. Závěrečnou zprávu dodáme nejpozději do 3 týdnů od vyšetření.

  5. V případě zájmu je poté možné navázat se supervizí a nastavením podmínek ve škole/školce.

 

Využíváme certifikované a standardizované psychodiagnostické nástroje

eyefile-addmagnifiermenu