HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Diagnostika sociálně-emoční inteligence (EQ)

Díky nástrojům EQ diagnostiky metodologie Six Seconds umíme zjistit celkovou úroveň - výši EQ, klíčové faktory úspěchu i základní oblasti a kompetence emoční inteligence dítěte. To vše porovnat mezi vnímáním dítěte a rodiče (2 pohledy). Na základě výsledků a následné společné diskuze rozkryjeme EQ kompetence dítěte a možnosti jejich rozvoje s cílem vnitřní spokojenosti a úspěchu dítěte.

Sociálně-emoční inteligence

Emoční inteligence je schopnost propojit pocity a myšlenky pro uskutečnění optimálního chování, poněvadž to je klíčové pro spokojené vztahy se sebou samým a s ostatními.

Diagnostika sociálně-emoční inteligence (EQ)

Asistované testování s dítětem + Konzultace s dítětem i rodičem + Závěrečná zpráva

Věk dítěte: 10 – 18 let

Posouzení úrovně emoční inteligence prostřednictvím identifikace klíčových sociálně-emočních kompetencí (pocity, empatie, vzorce chování, atd.), které mají vliv na spokojenost, efektivitu, vztahy, úspěch a zdraví dítěte. Zjištění stylu přemýšlení, způsobu zpracovávání emočních vs. kognitivních informací, stylu rozhodování a typů motivace dítěte i rodiče. 

Součástí služby je podrobná konzultace k výsledkům vyšetření, doporučení a vysvětlení možností dalšího rozvoje dítěte při zohlednění osobnostních charakteristik rodiče a podrobná závěrečná zpráva.

Toto vyšetření doporučujeme klientům, kteří chtějí lépe porozumět vnímání, prožívání a chování svého dítěte ve vztahu ke svému vlastnímu vnímání, prožívání a chování a na základě toho své dítě v oblasti EQ dále rozvíjet.

Jak probíhá EQ diagnostika?

Počítejte s 3 hodinami návštěvy – Vy a dítě

  1. úvodní seznámení a představení metodologie

  2. asistovaný dotazník s dítětem (aneb „jak se vnímá samo dítě“) + paralelně dotazník pro rodiče (aneb „jak rodič vnímá dítě“) (doba trvání cca 1 hod.)

  3. vyhodnocení výsledků (samostatně 30 min. pro paní emoložku) – čas čekání můžete vyplnit společným povídáním a kávou

  4. konzultace k výsledkům diagnostiky s dítětem i rodičem, zodpovězení Vašich dotazů (doba trvání cca 1,5 hod.)

  5. Závěrečnou zprávu dodáme nejpozději do 1 měsíce od vyšetření.

 

Využíváme certifikovaný, mezinárodně uznávaný nástroj k identifikaci EQ

menu