HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Právně - legislativní poradenství

Konzultačně - poradenský systém pro rodiče, pedagogy i psychology, kteří potřebují oporu v platném legislativním rámci pro oblast vzdělávání MiND dětí


Legislativní záležitosti vzdělávání MiND dětí jsou vždy komplikovanou oblastí pro všechny zúčastněné. Qiido proto poskytuje vedení školy, učitelům, rodičům i psychologům legislativní podporu ve vzdělávání a podpoře MiND žáků, aby výklady zákonů a vyhlášek pro ně byly jednoznačné a nezpochybnitelné. Směrodatný je pro nás ZÁKON, ne dodatečně vydávané metodické pokyny! Nebojíme se ani podávání podnětů k revizi (při jednání s PPP) či oslovení ombudsmana.

Mgr. Veronika Doležilová díky dlouholetým zkušenostem se školskou legislativou intenzivně hájí zájmy MiND dětí, jejich rodičů i pedagogů a staví se za jejich práva.

Mgr. Veronika Doležilová
právně-legislativní poradenství pro školy i rodiče Qiida
SEZNAMTE SE

Cena je stanovena ve formě individuální nabídky - záleží na Vaší potřebě, náročnosti zpracování odpovědi či nutné době právně-legislativní intervence.

Aktuální legislativní dokumenty

menu