Podpora vzdělávání
Mimořádně intelektově
Nadaných Dětí
MYSLÍME JINAK

O NÁS

Účelem Qiido, nadačního fondu je podporovat rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Vytvořením, ověřením a implementací komplexně-systematického modelu vzdělávání a výchovy naplňovat specifické vzdělávací potřeby dětí mimořádně rozumově nadaných v minimálně jedné oblasti intelektu ve věku 5-18 let. K dosažení tohoto účelu nadační fond inspiruje, komplexně propojuje a šíří osvětu, zajišťuje finanční, materiální a jinou formu podpory v oblasti vzdělávání a výchovy mimořádně intelektově nadaných dětí.


VIZEŠťastný a úspěšný život pro každého MiND
POSLÁNÍPodporovat vzdělávání a rozvoj IQ + EQ dětí intelektově nadaných
PRO KOHODĚTI, KTERÉ MYSLÍ JINAK ... děti ve věku 5-18 let s mimořádným IQ (IQ >= 130) a nadprůměrným IQ (IQ >= 115, ovšem s mimořádným výkonem v min. 1 složce intelektových schopností)
HODNOTYkreativita a invence • empatie a tolerance • odvaha a respekt • přátelství a solidarita

KDO JSME

Miriam Janyšková
zakladatelka a předsedkyně správní rady
Životním posláním Miriam Janyškové je pomoc dětem a podpora jejich rozvoje. V roce 2011 založila Charitky - díky dlouholetým marketingovým zkušenostem z mezinárodních korporací vymyslela způsob, jak originální propagační předmět může získat finanční prostředky pro podporu dětí. Navazujícím krokem bylo založení nadačního fondu Qiido, jehož smyslem je podpora vzdělávání mimořádně intelektově nadaných dětí. Miriam je totiž matkou takového chlapce. Má mnoho vlastních zkušeností s přístupem škol, pedagogicko-psychologických poraden a dalších příslušných institucí. Díky nim získala nedocenitelný přehled o možnostech ve vzdělávání a rozvoji MiNDů. Prostřednictvím Qiida tak dokáže... Pokračovat ve čtení podporovat vědomosti i sociální dovednosti jinak myslících dětských mozečků právě tam, kde tráví někdy i více než polovinu dne - VE ŠKOLE!
Vladimíra Josefiová
místopředsedkyně
správní rady
Romana Lisnerová
členka
správní rady
Lenka Mrázová
předsedkyně
dozorčí rady
Mgr. Veronika Doležilová
členka
dozorčí rady
Michal Donath
místopředseda
dozorčí rady
Vladimíra Josefiová se v současnosti věnuje investicím do nemovitostí a je partnerkou ve firmě Karakoram Partners s.r.o. V přechozím období zastávala funkci členky představenstva a obchodní ředitelky v Intesa Sanpaolo Card, výkonnou ředitelku a členku představenstva i ředitelku pro Integraci a rozvoj v Itálii ve VÚB bance na Slovensku. Řídila divizi Lidských zdrojů ve společnostech Unibanka a Živnostenská banka. Pracovala v konzultační firmě McKinsey & Co., kde zodpovídala za hodnocení a realizací vstupů/expanzí mezinárodních firem na trhy střední a východní Evropy. Ještě dříve zastávala funkci analytika v PEPSICO v divizi fúzí, akvizic a strategického plánování; v této společnosti také byla součástí tříčlenného týmu zodpovědného za re-franchising restauračních řetězců Taco Bell, Pizza Hut a KFC. Zúčastnila se vzniku společností Yum!, vzniklé vyčleněním těchto restaurací, která se okamžitě stala největší restaurační společností na světě. Na začátku své profesní kariéry působila jako analytik ve firmě Goldman Sachs & Co. a jako ředitelka Oddělení zahraničních investic na Ministerstvu privatizace ČR.

@
Romana Lisnerová, pedagožka působící více než 30 let ve školství, a to v různých oblastech. Jako učitelka prošla předškolním, základním a základním uměleckým vzděláváním, působila ve výzkumném ústavu pedagogickém, kde se starala především o implementaci kurikulární reformy do praxe škol. Má za sebou působení v celé řadě projektů financovaných z ESF – nejaktuálněji se zabývá kariérním systémem pedagogů. V posledních osmi letech zastává roli ředitelky školy a přednáší na Karlově univerzitě na katedře Centrum školského managementu v oblasti Vedení lidí. Má eminentní zájem o celoživotní vzdělávání a o podporu začínajících učitelů a ředitelů škol i všech pedagogů, kteří se chtějí zasadit o zkvalitnění vzdělávání. Váží si především otevřenosti, slušnosti a korektního jednání.

@
Lenka Mrázová je inspirátorka a mentorka, která po 21 letech v korporacích v oblasti daňového poradenství a auditu vyměnila sféru přesných čísel, zákonů, procedur a procesů za sféru tvořivé pomoci a rozvoje lidí. Inspiruje, spojuje, projasňuje jim cestu životem – ať mentoringem či koučinkem, přednáškami na univerzitě, vlastními workshopy či psaním článků a také svým působením v neziskovém sektoru. Vlastní a řídí firmu LMentio a internetový portál mentorka.cz.

@
Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní.
Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.

@
Michal Donath působí v oboru public relations již 24 let. Je majitelem a generálním ředitelem PR agentury Donath Business & Media. Jako uznávaný konzultant v oblasti krizové komunikace, který – jak říká - se „selským rozumem v hrsti“ pomáhá širokému portfoliu renomovaných klientů. Za svou práci získal řadu profesionálních mezinárodních i českých ocenění. V roli průkopníka oboru PR v ČR bývá často označován jako doyen českého PR.

@

ZPRÁVY Z ČINNOSTI

Přečtěte si klíčové dokumenty z činnosti nadačního fondu - od založení až po současnost.


TISKOVÉ ZPRÁVY
Jak na rozvoj klíčových dovedností nadaných žáků?

Hlavním tématem letošního Setkání škol vzdělávajících MiND žáky bylo "Klíčové kompetence pro úspěšný a spokojený život MiND žáků".

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Investice do chytrých „mozků“ je priorita

BOS Automotive Products podporuje chytré mozky na ZŠ Krátká v Klášterci nad Ohří.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Nejednotná praxe v podpoře nadání - ani ryba, ani rak

Na Qiidem organizovaném Setkání škol vzdělávajících MiND se žhavě diskutovalo o nejednotné legislativě v podpoře nadání.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
V Mladé Boleslavi na to jdou chytře

Od šk.roku 2018/2019 zahájil Qiido ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO projekt „CLEVER“ - chytrý projekt pro chytré děti.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Školy mohou s nadanými pracovat i bez „papíru“

Praha 30. května 2018 - Nadační fond Qiido nově od letošního roku spustil poradnu pro rodiče i školy.

VÍCE...
GDPR
Zpracování a ochrana osobních údajů

Přijměte laskavě informaci, že s účinností ke dni 25.5.2018 se dle Obecného nařízení EU 2016/679 mění naše zásady ochrany osobních údajů.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Mimořádně nadaní na půdě MŠMT

Vydána u příležitosti konání SETKÁNÍ ŠKOL na téma "Aktuální otázky a témata ve vzdělávání MiND" dne 19.10.2017.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Nadační stipendia základním školám

Základní školy se mohou přihlásit o mimořádné stipendium na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pro práci s intelektově nadanými dětmi.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Know-how pro inkluzi nadaných

Qiido dnes rozjíždí nový vzdělávací projekt pro ředitele a učitele základních škol pod názvem Qiido Akademie.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Vzdělávání mozků na pořadu dne

U příležitosti konání olomoucké konference na téma "Vzdělávání a rozvoj MiND" dne 19.10.2016.

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Není inkluze jako inkluze

Součástí společného vzdělávání jsou i mimořádně intelektově nadané děti. I ty mají své specifické vzdělávací potřeby, někdy i hendikepy...

VÍCE...
VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva 2016

Souhrn činností a událostí roku 2016.

VÍCE...
PRŮZKUM
Vzdělávání a rozvoj MiND

Závěrečná zpráva z výsledků průzkumu na téma "Vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných dětí".

VÍCE...
TISKOVÉ ZPRÁVY
Ani talent nazmar

Dne 25.4.2016 Qiido uspořádal pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND.

VÍCE...
VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva 2015

Souhrn činností a událostí roku 2015.

VÍCE...
ZAKLÁDACÍ DOKUM.
Statut

Statut Qiido, nadačního fondu

VÍCE...
ZAKLÁDACÍ DOKUM.
Zakládací listina

Zakládací listina Qiido, nadačního fondu

VÍCE...

KONTAKTYQiido, nadační fond
Humenecká 836/11
182 00 Praha 8
IČ: 03571904
zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1177

+420 607 093 305
ZJISTIT VÍCE INFORMACÍ
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. ROZUMÍM