Setkání rodičů intelektově nadaných dětí

"CO S NADANÝM DÍTĚTEM VE ŠKOLE?"

ZRUŠENO
z důvodu koronavirových opatření.
Náhradou je AKADEMIE PRO RODIČE - ONLINE.
Přihlaste se včas, místa omezena.
CHCI VĚDĚT VÍCE
Rodičům, převážně intelektově nadaných dětí, tzv. MiND, a zájemcům o téma intelektového nadání nabízíme odpovědi na základní otázky v jejich vzdělávání, výchově a rozvoji IQ + EQ. Podnětem je totiž naše 3-letá zkušenost Qiido Poradny a již 6-letá spolupráce se školami vzdělávajících MiND žáky, kdy se rodiče dychtivě ptají, chtějí sdílet, diskutovat a inspirovat se v jak a co dělat lépe, aby jejich MiND dítě bylo spokojené, šťastné a úspěšné.
(MiND = Mimořádně intelektově Nadané Dítě)

ZÍSKÁTE ODPOVĚDI NA:

• Je vůbec rozumově nadaný aneb kdo je MiND dítě?
• Jak ho mám zabavit?
• Jak na něj?
• Jak zvládnout jeho chování?
• Kdo mi pomůže?
• Co a jak mám rešit se školou?
• Potřebuji jít do státní pedagogicko-psychologické poradny (PPP)?
• Jaké mám možnosti v jeho vzdělávání a dalším rozvoji?
PRAHA
ZŠ Kunratice,
Předškolní 420
25.4.2020
10.00 - 16.00 hod.
Cena
600 Kč do 11.4.2020,
poté 750 Kč
CHCI SE ZÚČASTNIT
Nejpozději do 20.4.2020.
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s pokyny k úhradě vstupného – bankovním převodem.

PROGRAM

10:00 - 10:30 hod.
Uvítání, představení aktivit NF Qiido
10:30 - 11:30 hod.
Jak poznat MiND dítě (typické charakteristiky, osobnostní typy). Jak s MiND komunikovat a přistupovat k němu, jak zvládat specifické projevy jeho chování?
11:30 - 12:15 hod.
Nástroje identifikace intelektového nadání (nominace, screening, diagnostika IQ + EQ) v různých prostředích (škola, doma, kroužky)
12:15 - 13:00 hod.
OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA
13:00 - 15:30 hod.
Způsoby vzdělávání MiND (inspirace systematického přístupu ve vzdělávání MiND žáků v partnerských školách, organizace a formy výuky, alternativní možnosti)
15:30 - 16:00 hod.
Panelová diskuze – konzultace, rady, tipy, doporučení
V tištěné podobě získáte konkrétní tipy na materiály, hry, projekty a publikace, aneb co s MiND dětmi dělat a jak je doma i ve škole zabavit.
Po celou dobu bude k dispozici sladké i slané občerstvení vč. kávy a čaje.

PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Mgr. ANDREA ŠTEFÁČKOVÁ
(psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)

Medailonek

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
PhDr. MARKÉTA TÜDÖSOVÁ
(psycholožka)

Medailonek

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj (SIM – Střediska integrace menšin, CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání). Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného vzdělávání (kurzy, absolvovaný výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii). Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na základní škole (práce se žáky, s třídními kolektivy, s rodiči žáků i pedagogy, ale také např. kroužek dětské jógy). Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo dáno něco “navíc“ - jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je potom přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti.
Ing. MIRIAM JANYŠKOVÁ, MBA
(zakladatelka a ředitelka NF Qiido, emoložka)

Medailonek

Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University.K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Qiido pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele/ky i ředitele/ky škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.
Mgr. Bc. PETR LEHKÝ 
(ředitel ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1)

Medailonek

Vystudoval Univerzitu Hradec Králové, učitelství pro základní a střední školy v oboru fyzika a základy techniky. Dále PF UK Praha v oboru školský management. Je členem Stálé konference ředitelů při NPI ČR, kde se mimo jiné věnuje vzdělávání ředitelů a učitelů, systému vzdělávání ČR a podpoře inkluzivního vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro studenty, učitele a ředitele na různých typech škol. Ve „své“ škole se dlouhodobě a systematicky věnuje výuce pro nadané žáky. Díky spolupráci s NF Qiido se podpora intelektově nadaných žáků již 3. rokem projevuje přímo ve vzdělávacím programu školy, jsme Qiido partnerskou školou pro Královehradecký kraj. Řídi se mottem: „Každý je na něco nadaný, jde jen o to objevit na co.“ „Je třeba se zaměřit na silné stránky jedince, ne na ty slabé.“
RNDr. ZDENĚK STANISLAV
(zástupce ředitelky Základní školy Nový Jičín, Komenského 68, p.o.)

Medailonek

Vystudoval obor učitelství matematiky, fyziky a informatiky na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době pracuje jako zástupce ředitelky školy. Podílí se na řadě projektů, které se snaží zavádět moderní technologie do výuky, digitalizací výuky, robotikou, jejich využití při výuce žáků MiND, úzce spolupracuje s vysokými školami.
Mgr. PAVLA STANISLAVOVÁ
(dlouholetá učitelka MiND žáků)

Medailonek

Vystudovala obor učitelství matematiky a přírodopisu na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Nyní pracuje na Základní škole Nový Jičín, Komenského 68, p.o. Podílí se na projektech zaměřených na výuku přírodních věd, využívá moderních technologií, úzce spolupracuje s vysokými školami. V současné době je na mateřské dovolené, zároveň se v posledních letech zaměřuje na výuku MiND žáků.

STORNO PODMÍNKY

Vrácení 100 % ceny při odhlášení do 30 dní před termínem. Vrácení 50 % ceny při odhlášení do 15 dnů před termínem. Nevracíme peníze při zrušení během 15 dnů před termínem.
CHCI SE ZÚČASTNIT
Nejpozději do 20.4.2020.
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s pokyny k úhradě vstupného – bankovním převodem.
MÁM ZÁJEM
O DIAGNOSTIKU IQ
Před akcí je možné provést psychologickou diagnostiku IQ dítěte v Qiido Poradně – Praha nebo Olomouc. Cena 3.900 Kč.

DOTAZY

Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@qiido.cz nebo na infolince 607 093 305.

UDÁLO SE V ROCE 2019

OLOMOUC
BEA campus
28.11.2019
14.00 - 18.00 hod.
Hlídání dětí se zaměstnáním jejich chytrých hlaviček zajištěno.

PROGRAM

14:00 - 14:30 hod.
Uvítání, představení aktivit NF Qiido
16:00 - 16:20 hod.
KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
14:30 - 15:30 hod.
Jak poznat MiND dítě (typické charakteristiky, osobnostní typy). Jak s MiND komunikovat a přistupovat k němu, jak zvládat specifické projevy jeho chování?
15:30 - 16:00 hod.
Nástroje identifikace intelektového nadání (nominace, screening, diagnostika IQ + EQ) v různých prostředích (škola, doma, kroužky)
16:20 - 17:00 hod.
Co s MiND dětmi dělat, jak je zabavit? Obecné principy / podmínky, konkrétní tipy na materiály, hry, projekty, publikace. Metody a formy výuky.
17:00 - 17:30 hod.
Způsoby vzdělávání MiND (inspirace z Qiido škol, organizace a formy výuky, alternativní možnosti)
Panelová diskuze – konzultace, rady, tipy, doporučení

PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Mgr. ANDREA ŠTEFÁČKOVÁ
(psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)

Medailonek

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
PhDr. MARKÉTA TÜDÖSOVÁ
(psycholožka)

Medailonek

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj (SIM – Střediska integrace menšin, CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání). Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného vzdělávání (kurzy, absolvovaný výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii). Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na základní škole (práce se žáky, s třídními kolektivy, s rodiči žáků i pedagogy, ale také např. kroužek dětské jógy). Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo dáno něco “navíc“ - jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je potom přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti.
Mgr. ROMANA DIVÍNOVÁ
(dlouholetá učitelka MiND žáků)

Medailonek

Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.
Mgr. LENKA BAŠE
(dlouholetá učitelka MiND žáků)

Medailonek

Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika), současně externě spolupracuje s Ústavem speciálně pedagogických studií UP Olomouc, kde se věnuje přednáškové i publikační činnosti na téma nadaný žák. Dále zastává funkci krajského metodika péče o nadané – pedagoga pro Olomoucký kraj v rámci expertní skupiny při NÚV Praha a zároveň je členkou Krajské koordinační skupiny Sítě podpory nadání při NIDV Olomouc.
Ing. MIRIAM JANYŠKOVÁ, MBA
(zakladatelka a ředitelka NF Qiido, emoložka)

Medailonek

Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University.K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Qiido pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele/ky i ředitele/ky škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.

PARTNEŘI

Qiido v MÉDIÍCH

Dobré dopoledne s ČRo Olomouc
od 11:12:10 hod.
Celý záznam ...
Co potřebuje nadané dítě? Rodičům v Olomouci poradí odborníci.
Celý článek ...
Copyright ©2023 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.
menu