Qiido AKADEMIE PRO RODIČE - ONLINE

„KDO JE INTELEKTOVĚ NADANÉ DÍTĚ A CO S NÍM DOMA I VE ŠKOLE?“

Rodičům nabízíme klíčové informace k identifikaci, péči, vzdělávání a rozvoji kognitivních schopností (IQ) i sociálně-emočních dovedností (EQ) intelektově nadaných dětí, tzv. MiND dětí. Opíráme se totiž o naše praktické zkušenosti „z terénu“ – z vlastní pedagogicko-psychologické poradny a ze spolupráce se školami vzdělávajících MiND žáky.
* MiND – nadprůměrně a mimořádně intelektově nadané dítě

PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU

ABSOLVUJTE CELÝ PROGRAM!
1.
Dokážete Vaše dítě lépe pochopit, protože porozumíte, jak intelektové nadání ovlivňuje jeho vnímání, prožívání a chování. Pomůžete mu být klidnější a spokojenější.
2.
Ukážeme Vám světlo na konci tunelu, dodáme jistotu a pohled z jiné perspektivy.
3.
Povzbudíme a povedeme Vás, abyste neztráceli naději, protože vše má řešení.
4.
Nebudete již pochybovat při jednání se školou, budete vědět, co Vy nebo škola musí/může.
5.
Seznámíte se s dalšími rodiči a propojíte se s odborníky z praxe.
6.
Odnesete si osvědčené tipy na obohacující a rozšiřující materiály.
7.
Získáte know-how, přehled a snadnou orientaci v tématu intelektového nadání.
8.
Budete mít možnost se zeptat na jakékoliv konkrétní otázky, které Vás ohledně výchovy a vzdělávání MiND dětí (nebo Vašeho dítěte) zajímají. Bude to pro Vás forma mini-konzultace.
CHCI SE ZÚČASTNIT
Nejpozději do 11.10.2020.
Po přihlášení Vám zašleme pokyny k úhradě účastnického poplatku – bankovním převodem. Po jeho uhrazení obdržíte fakturu s pozvánkou a přihlašovacími údaji do webináře.
CHCI SE JEŠTĚ ZEPTAT
Do 3 pracovních dní se Vám e-mailem nebo telefonicky ozveme zpět. Nebo nás můžete kontaktovat rovnou "ZDE".
NEVÁHEJTE,
PŘIHLASTE SE!
(počet míst omezen
na max. 100 účastníků)
VYZKOUŠEJTE !
(1. online seminář ZDARMA
ke zhlédnutí ze záznamu)
ROZHODNĚTE SE,
KUPTE !
(celý program je cyklus
11 online seminářů = 2.100 Kč)

PROGRAM – KDY A CO?

60 min. rozhovor s hostem – odborníkem
15 min. konkrétní  dotazy účastníků
ZDARMA
záznam

KDO JE MiND DÍTĚ I.

Typické charakteristiky a projevy chování.
13. 10. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

KDO JE MiND DÍTĚ II.

Osobnostní typy aneb co se jim honí hlavou, jaké mají pocity a specifické potřeby.
20. 10. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

PROCES IDENTIFIKACE

3 etapy: nominace, screening, diagnostika vč. identifikačních nástrojů k využití.
27. 10. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

• Průběh a úskalí psycho-diagnostiky
• Misdiagnózy
3. 11. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

POTÍŽE PLYNOUCÍ Z INTELEKTOVÉHO NADÁNÍ

Z divergentního myšlení, nadměrného perfekcionismu, nerovnoměrného vývoje a vztahové obtíže.
10. 11. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

SOCIÁLNĚ-EMOČNÍ DOVEDNOSTI

• Zvládání emocí – především zlost, vztek, agrese, úzkost
• Způsoby komunikace
18. 11. 2020
Středa
18:00 – 19:15 h

MĚKKÉ DOVEDNOSTI

Podpora a rozvoj motivace, týmové spolupráce, důslednosti, samostatnosti, kritického myšlení, trpělivosti.
24. 11. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

LEGISLATIVNÍ SOUVISLOSTI a SPOLUPRÁCE SE ŠKOLOU

• Co a jak ve škole aneb co škola může a musí
• Role podpůrných opatření ve vzdělávání MiND žáka
• Spolupráce s PPP, potřebné poradenské dokumenty
1. 12. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

OBOHACUJÍCÍ A ROZŠIŘUJÍCÍ MATERIÁLY K ROZVOJI KOGNITIVNÍCH SCHOPNOSTÍ

Tipy a doporučení na publikace, pracovní listy, projekty, hry, internetové odkazy, …
8. 12. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

ZKUŠENOSTI PARTNERSKÝCH ŠKOL

• Vzdělávací koncepce aneb možnosti podpory a rozvoje MiND žáka
• Spolupráce rodič – škola
BONUS
15. 12. 2020
Úterý
18:00 – 19:15 h

A CO DÁLE?

• Individuální možnosti ve vzdělávání MiND dětí
• Sdílení, dotazy a společná diskuze

PŘEDSTAVENÍ HOSTŮ – ODBORNÍKŮ

Mgr. ANDREA ŠTEFÁČKOVÁ
(psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)

Medailonek

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
Mgr. VERONIKA DOLEŽILOVÁ
(právnička se specializací ve školní legislativě)

Medailonek

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní. Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva) a na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva). Byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. Spolupracuje s nevládními organizacemi, ve kterých se věnuje především právním otázkám a právní podpoře vzdělávání dětí s odlišnými vzdělávacími potřebami včetně dětí nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných.
Mgr. ROMANA DIVÍNOVÁ
(lektorka a garantka metod i forem výuky, učitelka MiND žáků)

Medailonek

Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.
Mgr. Bc. PETR LEHKÝ 
(ředitel ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Úprkova 1)

Medailonek

Vystudoval Univerzitu Hradec Králové, učitelství pro základní a střední školy v oboru fyzika a základy techniky. Dále PF UK Praha v oboru školský management. Je členem Stálé konference ředitelů při NPI ČR, kde se mimo jiné věnuje vzdělávání ředitelů a učitelů, systému vzdělávání ČR a podpoře inkluzivního vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje přednáškové činnosti pro studenty, učitele a ředitele na různých typech škol. Ve „své“ škole se dlouhodobě a systematicky věnuje výuce pro nadané žáky. Díky spolupráci s NF Qiido se podpora intelektově nadaných žáků již 3. rokem projevuje přímo ve vzdělávacím programu školy, jsme Qiido partnerskou školou pro Královehradecký kraj. Řídi se mottem: „Každý je na něco nadaný, jde jen o to objevit na co.“ „Je třeba se zaměřit na silné stránky jedince, ne na ty slabé.“
RNDr. SVATAVA HAJDOVÁ
(ředitelka ZŠ Komenského 68, Nový Jičín)

Medailonek

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci učitelství pro základní a střední školy v oboru matematika a chemie. Pro práci ředitelky školy následně pak studium školského managementu na PF UK v Praze. Na základní škole Komenského 68 pracovala nejdříve jako učitelka, pak zástupkyně ředitele a posledních 17 let školu řídí. Vzdělávání ve škole řídí v souladu s požadavky, které jsou kladeny na budoucí generace, a to hlavně úspěšnou realizací vzdělávacích a investičních projektů. Školní vzdělávací program školy s názvem „Brána do života“ je založen na principech programu Začít spolu. Podpoře nadání se věnuje již několik let aktivitami ve spolupráci s Mensou ČR nebo Ostravskou univerzitou. Ale systematickou podporu mimořádně nadaných žáků jako součást ŠVP nastavila až ve spolupráci s nadačním fondem Qiido před 2 lety. Škola se tak stala jedinou partnerskou školou pro Moravskoslezský kraj. Ve své řídící funkci se řídí heslem: „Dobrou školu dělají dobří učitelé“.

MODERUJE

Ing. MIRIAM JANYŠKOVÁ, MBA
(zakladatelka a ředitelka NF Qiido)

Medailonek

Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University.K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Qiido pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele/ky i ředitele/ky škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.

ZKUŠENOSTI RODIČŮ S QIIDEM

 • S Qiidem jsme maximálně spokojeni, máme skvělou osobní zkušenost. Jejich podporu jsme vyhledali v náročné situaci a poskytli nám velmi profesionální a lidskou pomoc. V problematice nadaných dětí se již dlouho pohybují a snaží se české vzdělávání formovat a zlepšovat tak, aby nadané děti měly co nejlepší podmínky pro svůj rozvoj a vzdělávání. Velmi se jim to daří, nadaným dětem rozumí a hlavně, věří v jejich obrovský potenciál. :-)
  (maminka Silvie, syn Davídek – 8 let / 1. třída)
 • Qiido promptně zareagoval na aktuální potřeby školy v nastavení systematické koncepce ve vzdělávání intelektově nadaných dětí, zajistil proškolení pedagogů o nadaných a ve spolupráci se spřátelenými školami je prakticky seznámil s péčí o nadané v hodinách, což bylo pro nás v daný moment stěžejní. Ve spolupráci se školou a PPP se nastartoval projekt včasného záchytu dětí již v době zápisu, aby se předešlo demotivaci nadaných dětí v první třídě, kde je tento problém nejpalčivější.
  (maminka Jana, syn Ondra - 8 let / 4.třída)
 • Paní Janyšková, nastartovala jste u mě velkou změnu myšlení a vnímání, co se týče podpory nadání mého syna. A díky studiu materiálů o MiNDech jsem pochopila i pár věcí o sobě. Se školou nakonec žádná řeč nebyla, tak mám syna v domácím vzdělávání. A klape nám to. Úplně rozkvetl. A má to pozitivní vliv i na chod rodiny. Nehoníme se stále z bodu A do bodu B, ale máme čas na věci, které dělat chceme a dělají nám radost. Takže Vám patří velké dík za to, co děláte a za počáteční podporu, které se mi od Vás dostalo.
  (maminka Lucie, syn Kristian - 9 let / 4. třída v domácím vzdělávání)
 • Obrátila jsem se na Qiida kvůli 5-letému synovi. Viděla jsem jeho potenciál a hledala jsem nějakou podporu, nebyla jsem si totiž zcela jistá, jestli všechno dělám správně. Zároveň jsem potřebovala radu ohledně výběru vhodné školy. S odborníky v Qiidu jsme probrali hodně věcí – od celkové koncepce vzdělávání MiND přes specifika konkrétních škol až po domácí vzdělávání; syn absolvoval diagnostiku IQ. Momentálně je předškolák, školu již máme vybranou a věřím, že syn tam bude šťastný – jak morálně, tak i intelektuálně. Držím palce všem nadaným dětem a jsem moc ráda, že nezůstanou “na samotě” – mohou se totiž opřít o patrona Qiido.
  (maminka Irina, syn Maxim 5 let - budoucí prvňáček)
 • Chtěla jsem jen ještě jednou poděkovat za Vaši dnešní skvělou práci. Opravdu jste nám pomohla. Jsem strašně ráda, že jsem k Vám Vojtu přivedla.
  (maminka Lucie, syn Vojta 5 let)
 • Mám radost, že paní učitelka ve škole vzala vyšetření u vás vážně a inspirativně. Přišlo to právě včas, předtím míval k úkolům obrovskou nechuť, protože mu nedávalo smysl vyplňovat něco, co dávno ví, nebo co už předtím procvičovali. Teď objevuje svoje nadání na matematiku, má to pozitivní vliv na jeho sebevědomí či objevování vlastní hodnoty.
  (maminka Ludmila, syn Josef 8 let)
 • Jsem maminkou 10-ti leté Zuzanky, která je všeobecně mimořádně nadaná, stejně jako mladší syn. Vzhledem k tomu, že obě děti mají k nadání další potíže, je jejich výchova náročná. Od narození dcery vše zdaleka neprobíhá tak, jako v naivních růžových představách. Když jsem už před pár lety zoufale hledala odbornou pomoc pro dceru, a tím i pro sebe, naději mi vlila Miriam Janyšková z Qiida. Dcera pak docházela k Andree Štefáčkové z Qiida na individuální kurz EQ a velmi dobře se to na ní projevilo. Obě ženy jsou pro mně opěrným pilířem. Vím, že práce s mými dětmi bude ještě hodně dlouhá. A vím také, že existuje malý okruh chápajících lidí, kteří mi s nimi mohou pomoct. Mezi nimi je v každém případě Andrejka, které děkuji za vždy přínosné setkání, ať mne, či dětí. A také Miriam, která před sebou formuje tolik potřebný kruh bezpečí a sdílení pro nadané děti, rodiče a otevřené školy :)
  (maminka Alžběta, dcera Zuzanka – 10 let / 4. třída)
 • Když syn chtěl před spaním předčítat encyklopedii raději než pohádky, chovala jsem se k němu téměř jako k dospělému. Teprve v Qiidovi mi pomohli pochopit, že se na jeho svět musím dívat z jiného úhlu. Učí mně přemýšlet o tom, jak se na věci dívá on a jak mu mám správně vysvětlovat svoje požadavky, jak jej správně motivovat, aby rozuměl tomu proč je to či ono důležité. V Qiidovi nás učí spolupracovat, ne spolu soupeřit. Děkujeme!
  (maminka Jitka, syn Vašek – 11 let / 5. třída)
 • Starší syn se od 1. třídy potýkal s problémy ve škole; nebavilo ho neustále opakovat, co už uměl, nerozuměl si s dětmi, postupem času se přidaly potíže s chováním. Ve 2. třídě jsme zjistili příčinu - mimořádné nadání. I přes nastavení IVP si s ním škola nadále nevěděla rady a v 5. třídě to vygradovalo; škola na nás tlačila, abychom synovi zajistili odbornou pomoc. Oslovila jsem Qiido - sotva bychom našli někoho, kdo by nadaným rozuměl lépe! Už na začátku terapie se syn velmi zklidnil, pomohlo mu, že mohl mluvit s někým nezaujatým, kdo mu naslouchá, rozumí a pomáhá mu vyznat se v sobě i v různých situacích. Pozvolna se začaly projevovat pokroky a problémy ve škole se (i díky podpoře tř. učitele) výrazně zmírnily. Terapie nám pomohla zvládnout náročný přesun na 8-leté gymnázium, kde syn čelí dalším výzvám, znatelně se osamostatňuje a jeho sebevědomí mírně sílí. Oceňuji otevřenost paní psycholožky při pravidelných konzultacích, pomohla nám se ujistit ve výchově, v pochopení a zohledňování synových potřeb, a také rozptýlit naše obavy ohledně suspektních diagnóz.
  (maminka Jana, syn Jáchym – 12 let / 6. třída)

STORNO PODMÍNKY

Vrácení 100 % ceny při odhlášení nejpozději 5 dní před začátkem. Vrácení 50 % ceny při odhlášení nejpozději 3 dny před začátkem. Nevracíme peníze při zrušení kratším než 1 den před začátkem. Začínáme 13.10.2020.
CHCI SE ZÚČASTNIT
Nejpozději do 11.10.2020.
Po přihlášení Vám zašleme pokyny k úhradě účastnického poplatku – bankovním převodem. Po jeho uhrazení obdržíte fakturu s pozvánkou a přihlašovacími údaji do webináře.
CHCI SE JEŠTĚ ZEPTAT
Do 3 pracovních dní se Vám e-mailem nebo telefonicky ozveme zpět. Nebo nás můžete kontaktovat rovnou "ZDE".

KONTAKT

Můžete se na nás obrátit také prostřednictvím emailu info@qiido.cz nebo infolinky 607 093 305. Rady ohledně online připojení směrujte rovnou na email či infolinku.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Mohu se přihlásit a zaplatit jen jedno nebo některá vybraná témata?

Tato varianta není možná. Záleží nám totiž na tom, aby Vám absolvování tohoto komplexního programu udělalo reálný a pocítitelný dopad do života Vás i Vašeho dítěte. Pokud budete mít jen útržkové informace, výsledek se nedostaví. A nám jde o zřejmý efekt!

Pokud bych neočekávaně na online semináři chyběla, budu mít možnost se k němu dostat?

Ano, samozřejmě. Z každého online semináře budeme dělat audio/video záznam, který neočekávaně chybějícím účastníkům nasdílíme. Ovšem můžete chybět maximálně 3x. V případě větší absence již další záznam posílat nebudeme. Chceme zamezit volnému šíření našeho know-how. Děkujeme za pochopení.

Co když nestihnu 1. online seminář, protože jsem nemohl/a nebo jsem se přihlásil/a později?

Nevadí. Pošleme Vám jeho audio/video záznam, takže Vám z něj skoro nic neunikne. Přijdete pouze o možnost přímé interakce, tzn. položení Vašeho dotazu odborníkovi.

Budu se umět do online semináře připojit? Nemám totiž zkušenosti.

Nebojte se, před 1. online seminářem obdržíte emailem detailní pokyny, jak na to. Opravdu stačí jen připojení k internetu, ostatní je hračka. Buď dle pokynů zvládnete sami nebo se můžete zeptat naší technické podpory (viz. kontakty v části „DOTAZY“). Určitě pomůžeme a vyřešíme společně s Vámi.

Kolik celý program stojí v EURO?

První online seminář je zdarma. Po jeho zhlédnutí se rozhodnete, jestli se chcete zúčastnit celého programu následujících 10-ti online seminářů. Ten pro české účastníky stojí 2.100 Kč. Pro účastníky platící v EURO stojí 84 Euro. Forma úhrady na základě zaslaného daňového dokladu (faktury) bezhotovostním převodem.
Copyright ©2023 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.
menuchevron-right