Setkání rodičů intelektově nadaných dětí

"CO S NADANÝM DÍTĚTEM VE ŠKOLE?"

Rodičům, převážně intelektově nadaných dětí, tzv. MiND, nabízíme odpovědi na základní otázky v jejich vzdělávání, výchově a rozvoji IQ + EQ. Podnětem je totiž naše 2-letá zkušenost Qiido Poradny a již 5-letá spolupráce se školami vzdělávajících MiND žáky, kdy se rodiče dychtivě ptají, chtějí sdílet, diskutovat a inspirovat se v jak a co dělat lépe, aby jejich MiND dítě bylo spokojené, šťastné a úspěšné.
(MiND = Mimořádně intelektově Nadané Dítě)

ZÍSKÁTE ODPOVĚDI NA:

• Je vůbec nadaný?
• Jak ho mám zabavit?
• Jak na něj?
• Jak zvládnout jeho chování?
• Kdo mi pomůže?
• Co a jak mám rešit se školou?
• Potřebuji jít do státní poradny?
• Jaké mám možnosti v jeho vzdělávání a dalším rozvoji?
OLOMOUC
BEA campus
28.11.2019
14.00 - 18.00 hod.
Cena
300 Kč
Hlídání dětí se zaměstnáním jejich chytrých hlaviček zajištěno.
CHCI SE ZÚČASTNIT
Nejpozději do 27.11.2019.
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s pokyny k úhradě vstupného – bankovním převodem.

PROGRAM

14:00 - 14:30 hod.
Uvítání, představení aktivit NF Qiido
14:30 - 15:30 hod.
Jak poznat MiND dítě (typické charakteristiky, osobnostní typy). Jak s MiND komunikovat a přistupovat k němu, jak zvládat specifické projevy jeho chování?
15:30 - 16:00 hod.
Nástroje identifikace intelektového nadání (nominace, screening, diagnostika IQ + EQ) v různých prostředích (škola, doma, kroužky)
16:00 - 16:20 hod.
KÁVOVÁ PŘESTÁVKA
16:20 - 17:00 hod.
Co s MiND dětmi dělat, jak je zabavit? Obecné principy / podmínky, konkrétní tipy na materiály, hry, projekty, publikace. Metody a formy výuky.
17:00 - 17:30 hod.
Způsoby vzdělávání MiND (inspirace z Qiido škol, organizace a formy výuky, alternativní možnosti)
17:30 - 18:00 hod.
Panelová diskuze – konzultace, rady, tipy, doporučení

PŘEDSTAVENÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

Mgr. ANDREA ŠTEFÁČKOVÁ
(psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)

Medailonek

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
PhDr. MARKÉTA TÜDÖSOVÁ
(psycholožka)

Medailonek

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. Během studií působila jako vedoucí na dětských táborech a také jako osobní asistentka chlapce s Downovým syndromem. Po ukončení studií na Moravě již zůstala, pracovní oblastí se jí stalo školství a školní poradenství. Nejprve jako školní psycholožka na SŠ, poté již v projektech pod IPPP ČR pro Olomoucký kraj (SIM – Střediska integrace menšin, CPIV – Centra podpory inkluzivního vzdělávání). Náplní této práce bylo poskytovat zapojeným školám v Olomouckém kraji pomoc a podporu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Má za sebou i před sebou mnoho návazného vzdělávání (kurzy, absolvovaný výcvik v kognitivně-behaviorální psychoterapii). Do oblasti školního poradenství se vrátila i po rodičovské dovolené, jako školní psycholožka na základní škole (práce se žáky, s třídními kolektivy, s rodiči žáků i pedagogy, ale také např. kroužek dětské jógy). Ve spolupráci s Qiido Poradnou vidí smysl v možnosti podpory dětí, kterým bylo dáno něco “navíc“ - jejich nadání. V tom také spočívají jejich specifické vzdělávací potřeby, které je potřeba rozpoznat, a dále adekvátně podporovat a rozvíjet, aby byl tento jejich potenciál naplněn. To je potom přínosné nejen pro děti samotné, pro jejich rodiče i učitele, ale i pro celou společnost. Ve výchovných a vzdělávacích otázkách jsou jí inspirací i její dvě děti.
Mgr. ROMANA DIVÍNOVÁ
(dlouholetá učitelka MiND žáků)

Medailonek

Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje.
Mgr. LENKA BAŠE
(dlouholetá učitelka MiND žáků)

Medailonek

Učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika), současně externě spolupracuje s Ústavem speciálně pedagogických studií UP Olomouc, kde se věnuje přednáškové i publikační činnosti na téma nadaný žák. Dále zastává funkci krajského metodika péče o nadané – pedagoga pro Olomoucký kraj v rámci expertní skupiny při NÚV Praha a zároveň je členkou Krajské koordinační skupiny Sítě podpory nadání při NIDV Olomouc.
Ing. MIRIAM JANYŠKOVÁ, MBA
(zakladatelka a ředitelka NF Qiido, emoložka)

Medailonek

Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND), certifikovaná lektorka a koučka emoční inteligence dle metodologie Six Seconds a také v rámci mezinárodní coaching organizace ICF. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University.K podpoře vzdělávání a k rozvoji rozumového potenciálu (IQ) i sociálně-emoční inteligence (EQ) intelektově nadaných dětí založila a v současnosti vede nadační fond Qiido. Qiido pomáhá školám nastavit a implementovat relevantní vzdělávací koncepci těchto žáků, systematicky a kontinuálně vzdělává učitele/ky i ředitele/ky škol, uskutečňuje konference pro odbornou i laickou veřejnost a poskytuje poradenství rodičům vč. včasné identifikace výše IQ i EQ.

STORNO PODMÍNKY

Vrácení 100 % ceny při odhlášení do 30 dní před termínem. Vrácení 50 % ceny při odhlášení do 15 dnů před termínem. Nevracíme peníze při zrušení během 15 dnů před termínem.
CHCI SE ZÚČASTNIT
Nejpozději do 27.11.2019.
Po přihlášení Vám zašleme fakturu s pokyny k úhradě vstupného – bankovním převodem.
MÁM ZÁJEM
O DIAGNOSTIKU IQ
Před akcí je možné provést psychologickou diagnostiku IQ dítěte v Qiido Poradně – Praha nebo Olomouc. Cena 3.500 Kč.

DOTAZY

Vaše dotazy rádi zodpovíme na info@qiido.cz nebo na infolince 607 093 305.

PARTNEŘI

Qiido v MÉDIÍCH

Dobré dopoledne s ČRo Olomouc
od 11:12:10 hod.
Celý záznam ...
Co potřebuje nadané dítě? Rodičům v Olomouci poradí odborníci.
Celý článek ...
Copyright ©2020 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.