Qiido Klub
Propojování a vzdělávání dětí MiND a jejich rodičů - společně s Vámi vytváříme MiND komunitu
Spokojený a úspěšný život je kombinací 2 inteligencí – rozumové + emoční.
rovnice_IQ_EQ_small
Kurz EQ pro MiND
aneb nácvik a rozvoj sociálně-emočních dovedností MiND* spojený s pravidelným setkáváním jejich rodičů
Sociálně-emoční dovednosti (označované též jako EQ – emoční inteligence) jsou velmi důležité pro spokojenost i úspešnost člověka v životě. Navíc v dnešní době technologií se ztrácí dovednost komunikovat přímo z očí do očí a děti mají problém s přijímáním kritiky či s dáváním pochvaly druhým. Proto schopnost porozumět sám sobě i ostatním (empatie) a mít své emoce pod kontrolou je stěžejní pro zvládání stresových situací i navazování a udržování funkčních vztahů. Většina MiND* však často čelí potížím v této oblasti, a toto „nezvládnutí“ se následně bohužel projevuje v jejich problematickém chování.
* MiND – dítě s nadprůměrným a mimořádným intelektovým nadáním
PŘÍNOS DĚTEM
V průběhu kurzu se DĚTI hravou formou naučí lépe porozumět samy sobě a svým emocím, naučí se s nimi lépe zacházet i vcítit se do druhých, budeme se věnovat konkrétním situacím ze života doma i ve škole. Také budou mít děti možnost si v bezpečném prostředí vyzkoušet a naučit se nové komunikační dovednosti, zvládat náročné a konfliktní situace i zklidnění prostřednictvím relaxačních technik. V neposlední řadě si mohou najít nové kamarády mezi dalšími MiND.
PŘÍNOS RODIČŮM
Nedílnou součástí kurzu jsou pravidelná setkávání RODIČŮ. Během nich mohou rodiče sdílet své zkušenosti, diskutovat, konzultovat a dozvědět se, jak pracovat se sociálně-emočními kompetencemi jejich MiND. Dostanou odpovědi na otázky: Jaké jsou typické charakteristiky MiND? Jaké prožívá pocity, jaké má potřeby a jak se to projevuje v jeho chování? Jak rozpoznat jeho talent a probudit jeho vnitřní motivaci? Jak pochopit jeho myšlenkové pochody? Jak zvládat projevy jeho specifického chování? Jak s ním efektivně komunikovat? Jak rozvíjet jeho vědomosti, znalosti i emoční inteligenci? Jaké jsou možnosti spolupráce se školou?
PRO KOHO:
kurz je určen pro MiND* ve věku 8-11 let a jejich rodiče
Pokud máte dítě v jiném věku a měli byste o Kurz EQ zájem, napište nám a individuálně se domluvíme na možnostech.
POČET ÚČASTNÍKŮ:
max. 6 dětí
MÍSTO SETKÁNÍ:
prostory Baby Office, Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4, budova B3, 6.patro
TERMÍN:
každá středa v čase 15:30 hod. - 16:30 hod.
Značení v kalendáři: Oranžově děti / Modře rodiče
kalendar_klub_2018_06_1
kalendar_klub_2018_06_2
kalendar_klub_2018_06_3
LEKTORKY
image20
(zakladatelka a ředitelka n.f. Qiido, lektorka EQ)

Zakladatelka a ředitelka nadačního fondu Qiido, patronka intelektově nadaných dětí (tzv. MiND) a certifikovaná lektorka emoční inteligence Six Seconds. Vystudovala ekonomii na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity a management na The Nottingham Trent University, dříve se věnovala budování značek v marketingových odděleních mezinárodních korporací.


tym_AS
(psycholožka, psychoterapeutka a speciální pedagožka)

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.
CENA
V 2,5-měsíčním programu je zahrnuto 10 hodin pro dítě + 5 hodin pro rodiče + 1 hodina individuální konzultace rodičů s psycholožkou
ZÁKLADNÍ:
4.000 Kč (tj. 250 Kč/hod. kurzu)
ZVÝHODNĚNÁ:
3.500 Kč (tj. 219 Kč/hod. kurzu) - zvýhodněná cena pro děti, které v Qiido Poradně absolvovaly (či do začátku kurzu ještě absolvují) diagnostiku IQ
KONTAKT
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailu: astefackova@qiido.cz nebo telefonicky na 723 793 663.
Copyright ©2019 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.