HLEDÁ SE MiND
HLEDÁ SE MiND

Hledá se MiND dítě !

Velmi chytré, ale odmítá dělat věci bez smyslu!

Mnoho vlastních nápadů, ale těžko přizpůsobivé.

Výborně si pamatuje, ale jen to, co ho zajímá.

Oproti vrstevníkům je vědomostně napřed, ale sociálně pozadu.

Má vyspělé názory, ale chová se jako malé. 

Rychle chápe, ale opakovat dokola ho nebaví.

Má jasný názor na věc, ale ve vnímání druhých je drzé.

Chce všemu rozumět, ale nerespektuje autority.

Působí suverénně, ale snadno podlehne emocím, je přecitlivělé.

S dospělými rádo diskutuje, ale s vrstevníky si nerozumí.

Řešíte tyto situace dnes a denně?

Pokud ano, tak je pravděpodobné, že máte doma MiND dítě a potřebuje specifický přístup.

Ověřte si v NOMINAČNÍM PRETESTU

Vyplňte dotazník a odešlete. Po odborném psychologickém vyhodnocení se Vám do 5 pracovních dní ozveme emailem zpět s výsledkem a doporučením následných kroků. V případě dřívějších dotazů nás můžete kontaktovat na poradna@qiido.cz

V Česku je 220 000 intelektově nadaných dětí.

V ČR je ve věku 3-15 let až 220 000 nadprůměrně a mimořádně intelektově nadaných dětí

Přibližně 44 000 z nich je mimořádně nadaných.


Zdroj: Početní bází jsou data ČSÚ k 31.12.2019 – Věkové složení obyvatelstva a z ní jsou počítány procenta MiND dětí v populaci.

Pro srovnání bylo dle MŠMT v České republice v roce 2019 diagnostikováno 2 244 nadaných žáků základních škol, z nich 894 bylo mimořádně nadaných. Stále je to jen zlomek (0,2 %) z celkového počtu 940 928 školáků.

Pomozte nám je najít!

Jak poznat MiND dítě?

Intelektově nadané dítě, tj. dítě s nadprůměrným a mimořádným IQ, jehož projevy chování jsou specifické, způsoby myšlení i učení originální a vnímání či interpretace pocitů bývají mnohdy neobvyklé.

 • Myslí jinak, proto bývá hodně kreativní.
 • Vědomostně je napřed, ale sociálně často mimo. Má vynikající slovní zásobu.
 • Stále hledá smysl a ptá se “Jak?” a “Proč?”
 • Má výbornou paměť.
 • Je extrémně citlivé na určité smyslové vjemy a emoce.
 • Touží po smyslu, spravedlnosti, dodržování pravidel.
 • Často mívá potíže v sociálně-emočních dovednostech.
 • Jeho chování bývá nepředvídatelné - někdy úzkostné nebo impulzivní.
 • Často jedná mimo společenská očekávání, ale své postoje si dokáže bravurně obhájit.
 • Bývá perfekcionistické, na sebe i okolí má vysoké nároky.
 • Přátelství brzy vnímá "na život a na smrt", bezpodmínečně.

Více o charakteristikách a osobnostních profilech MiND dětí na Kdo je MiND dítě.

 

 

Edukační video o typických charakteristikách MiND dětí

Intelektové nadání není určeno jen výší IQ

Ačkoli je vysoké IQ společným jmenovatelem MiND dětí, není tím jediným určujícím. S intelektovým nadáním se pojí typické projevy chování, způsoby myšlení, prožívání a vnímání. Jedná se o soubor mimořádných schopností a vlastností. A ty lze odhalit jen pomocí komplexních psychologických testů.

MiND děti nebývají ve škole příliš (u)spokojené. 
Jsou proto ohroženy školním neúspěchem.

Všechny MiND děti mají specifické potřeby jak ve vzdělávání, tak v přístupu a komunikaci s nimi

Bohužel klasické školní prostředí, kde chybí partnerský, přátelský, empatický, improvizační přístup, který poskytuje prostor pro sebevyjádření a seberealizaci, to s těmito dětmi mívá těžké, nezvládá je a často je pak označuje jako problémové, drzé, nevychované, s poruchou chování, ADHD, Aspergery, apod. 

Proto pomáháme i pedagogům, školám, jak MiND děti poznat, pochopit a uspokojit jejich specifické potřeby v kognitivní i sociálně-emoční oblasti. Právě o tom je PROGRAM PRO ŠKOLY.

Jak může Qiido pomoci rodičům?

 1. Zjistíme úroveň intelektového nadání i sociálně-emoční inteligence dítěte.

 2. Pomůžeme pochopit potíže i specifické projevy chování dítěte plynoucí z intelektového nadání.

 3. Ukážeme možnosti rozvoje potenciálu Vašeho MiND dítěte v rozumové i socio-emoční oblasti.

 4. Můžeme být mediátorem při jednání rodiče se školou.

 5. Poskytneme tipy na didaktické materiály a poradíme i učitelům.

 6. Rodiče se mohou zúčastnit Qiido Akademie pro rodiče a svému MiND dítěti tak lépe porozumět a jeho potenciál rozvinout. 
Stojíme při Vás, protože jsme to sami zažili!

Poděkování

Poděkování patří Lindě Říhové a Martině Kalusové, které s obrovským nasazení a nadšením pracovaly na této kampani "Hledá se MiND dítě!", a to plně v režimu pro-bono. Byly mi obrovskou inspirací již od samého zrodu, právě díky jejich kreativním nápadům, neotřelému a odvážnému přístupu se nám povedlo oslovit tisíce rodičů potenciálních českých MiND dětí.

S vřelým díky, Miriam Janyšková

Linda Říhová
Digitální marketing
Byla jsem zodpovědná za kompletní kreativní i mediální strategii kampaně "Hledá se MiND dítě!" Snažím se vždy najít ideální balanc mezi kreativitou a efektivitou. Pro Qiida je to obzvlášť důležité, protože se snažíme maximum prostředků investovat tak, abychom vytvářeli prostředí, kde se MiND děti cítí pochopené. Víme ovšem, že bez jejich rodičů to nejde a právě ty se prostřednictvím digitálních médií pomáhám najít a oslovit.
graduation-hatusersmenu