Setkání škol
Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND
Pravidelně, 1x / rok, pořádáme “Přátelské a inspirativní setkání škol vzdělávajících MiND”. Setkání se odehrává v přátelské atmosféře tak, aby se pedagogové vzdělávající MiND poznali, předali si zkušenosti a mezi sebou se inspirovali. Poznatky z této oblasti čerpají od sebe navzájem a nové zajímavosti od pozvaných odborníků (pedagogických mentorů, lékařů, psychologů či psychiatrů).

Účast na Setkání je pro všechny účastníky vždy zdarma, tj. náklady jsou pokryty sponzoringovými partnery nadačního fondu Qiido.

PR agentura DBM zajišťuje tiskovou zprávu a následnou mediální komunikaci.
ROK 2017
„Aktuální otázky a témata ve vzdělávání intelektově nadaných žáků"
Druhé setkání se opět konalo pod záštitouv prostorách MŠMT dne 19. 10. 2017.
Termín:
19.10.2017 v čase 9.00 - 17.00 hod.
Místo setkání:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1, sál C081
Počet účastníků:
cca 100 osob (ZŠ, pozvaní hosté, Qiido)
Cíl setkání:
Interaktivní formou sdílet a předávat praktické zkušenosti ve vzdělávání a rozvoji MiND mezi pedagogy a psychology, kteří již s MiND pracují.
Prezentace a moderovaná diskuze pokryla následující aktuální otázky a témata ve vzdělávání MiND:
 • screening a identifikace: v MŠ, před a u zápisu, ve škole
 • možnosti vzdělávání: metody a formy výuky, tipy na pracovní listy i projekty do výuky
 • přístup a komunikace s osobností MiND
 • strategie školy ve vzdělávání MiND: vize, plán, ŠVP-SVP-IVP, kompetenční model učitele
 • role a podpora PPP ve vzdělávání MiND – využitelnost podpůrných opatření (st. 1-5)
Jednotlivá témata byla prezentovaná vybranými ZŠ a PPP.
Každý zúčastněný pedagog získal:
 • praktické zkušenosti a odpovědi na aktuální otázky ve vzdělávání MiND
 • odborné zkušenosti z funkční spolupráce ZŠ – PPP
 • pracovní listy pro vlastní výuku v klíčových předmětech
Seznam zúčastněných:
Školy a PPP věnující se vzdělávání mimořádně intelektově nadaných žáků a v jakékoliv podobě spolupracující s nadačním fondem Qiido.
Setkání škol 2017 se zúčastnilo celkem 60 osob se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND - mezi nimi bylo 15 základních škol a 5 pedagogicko-psychologických poraden.
Zúčastnění zástupci ZŠ: ředitel/-ka, učitel/-ka, psycholog/-žka, speciální pedagog/výchovný poradce/-kyně
Zúčastnění zástupci PPP: ředitel/-ka, psycholog/-žka, speciální pedagog/-žka
Partneři:
Děkujeme MŠMT i firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND prostřednictvím tohoto Setkání škol.
ROK 2016
První setkání se konalo pod záštitou a v prostorách MŠMT dne 25. 4. 2016.
Přidanou hodnotou pro každého zúčastněného pedagoga bylo získání:
 • inspirace z představení výuky MINDů z řad zúčastněných ZŠ (metodika, didaktika i další formy a způsoby výuky)
 • odborných zkušeností v oblasti vzdělávání a rozvoje nadaných z přednášek pozvaných hostů
 • pracovních listů a námětů na projekty pro vlastní výuku v klíčových předmětech
Každý z účastníků si odnesl maximum praktických tipů do vyučování.
Odborné poznatky v oblasti intelektového nadání pedagogové čerpali z řad odborníků:
 • Stanovení podpůrných opatření pro nadané z pohledu PPP - PhDr. Václav Mertin (dětský psycholog)
 • Legislativní a věcný rámec ve vzdělávání nadaných - Mgr. Et Mgr. Dana Prudíková, PhD. (náměstkyně ministryně, Sekce legislativy a strategie MŠMT)
 • Fyziologický vývoj dětského mozku - MUDr. Zuzana Ludvíková (lékařka, zakladatelka CAPARD)
 • Genialita v dětství vs. dospělosti - Mgr. Michal Šrajer (AVAST Chief Happiness Officer)
Setkání škol 2016 se zúčastnilo celkem 60 osob se zájmem o vzdělávání a rozvoj MiND. Mezi nimi byly i tyto pozvané základní školy:
Kontakt:
Qiido, nadační fond
Humenecká 836/11
182 00 Praha 8
IČ: 03571904
zapsaný v nadačním rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl N, vložka 1177
jana.cerna@qiido.cz
+420 607 093 305
Copyright ©2017 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.