Qiido poradna
Diagnosticko-poradenský systém pro rodiče i pedagogy,
kterým záleží na spokojenosti a úspěchu MiND
Spokojený a úspěšný život je kombinací 2 inteligencí – rozumové + emoční.
rovnice_IQ_EQ_small
Qiido poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu v oblasti intelektového nadání. V souvislosti s touto péčí je dále zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům i učitelům těchto dětí na celém území ČR. Dbáme na individuální přístup respektující osobní potřeby i diskrétnost.

Poskytováním následujících služeb usilujeme o zdravý psychický a školní vývoj MiND:
  • Individuálně pojatou identifikací IQ + EQ (umíme změřit výši obou)
IQ_EQ_odrazky_1
IQ_EQ_odrazky_2
  • Podporou v komunikaci a dalším rozvoji IQ + EQ
  • Poradenstvím a konzultacemi
  • Setkáváním a sdílením, vzájemnou podporou
Qiido_poradna-flash_1_v1
Qiido_poradna-flash_2_v1
Nemusíte se ničeho obávat, diagnostika probíhá s následujícím postupem:
1) Dítě absolvuje vybranou diagnostiku. Unavení nejsou, protože je to baví! :-)
2) Rodič v průběhu diagnostiky zodpoví doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče. Po ukončení diagnostiky tento dotazník s Vámi paní psycholožka osobně projde, máte prostor i pro případné další dotazy (30 min.).
3) Závěrečnou zprávu pak dodáme do 14 dnů a domluvíme se na termínu osobní či online konzultace k výsledkům.
4) Uskutečníme konzultaci s rodiči i s dítětem a dohodneme další postup (umíme pomoci i s intervencí a nastavením podmínek ve škole).
MÍSTO IDENTIFIKACÍ
Standardně Qiido Poradna (Humenecká 836/11, Praha 8 - Ďáblice)
Pokud by více vyhovovalo rodinné či školní prostředí dítěte, přijedeme k Vám domů / do školy, aby se dítě cítilo bezpečně, jistě, v klidu. Bude to jeho teritorium, nebude tolik nervózní.
V Qiido poradně Vás s úsměvem přivítají a odborně poradí zkušené psycholožky:
tym_AS
Mgr. Andrea Štefáčková
psycholožka
Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Kromě svého působení v Qiidu pracuje jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi, kde se věnuje dětem i dospělým. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.tym_LMI
Mgr. Lucie Mitrega
psycholožka
Vystudovala Pedagogiku a Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se věnovala dobrovolnické činnosti v oboru vzdělávání. Doučovala děti, pomáhala rozvíjet jejich silné stránky a ukazovala cestu, jak smysluplně trávit volný čas v charitním centru pro děti a mládež. Se seniory trávila volné chvíle v domově důchodců - četbou a společenskými hrami. Po ukončení studia pracovala v Nízkoprahovém klubu v Olomouci, kde kromě odpoledních volnočasových aktivit vedla také programy primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ. Vzdělávání se věnovala i po příchodu do Prahy, a to jako manažerka vzdělávání pro management významných korporací. V současné době velmi aktivně vzdělává své dvě malé dcery a věnuje se tématu nadaných žáků.


Využíváme certifikované, mezinárodně uznávané nástroje k identifikaci IQ + EQ.
logo_nomi
logo_ids
logo_woodcock_johnson
logo_six_seconds
logo_talent_dynamics
Vyberte si z naší nabídky služeb a neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám zpět během následujících 24 hod.
REFERENCE
"Qiido promptně zareagoval na aktuální potřeby školy v nastavení systematické koncepce ve vzdělávání intelektově nadaných dětí, zajistil proškolení pedagogů o nadaných a ve spolupráci se spřátelenými školami je prakticky seznámil s péčí o nadané v hodinách, což bylo pro nás v daný moment stěžejní. Ve spolupráci se školou a PPP se nastartoval projekt včasného záchytu dětí již v době zápisu, aby se předešlo demotivaci nadaných dětí v první třídě, kde je tento problém nejpalčivější."
(maminka Jana, syn Ondra - 8 let / 4.třída)
Kontakt:

poradna@qiido.cz
+420 607 093 305

Qiido, nadační fond
Humenecká 836/11
182 00 Praha 8
Copyright ©2017 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.