Qiido Poradna
Diagnosticko-poradenský systém pro rodiče i pedagogy,
kterým záleží na spokojenosti a úspěchu MiND
Spokojený a úspěšný život je kombinací 2 inteligencí – rozumové + emoční.
rovnice_IQ_EQ_small
Qiido Poradna zajišťuje odbornou psychologickou a speciálně pedagogickou službu v oblasti intelektového nadání. V souvislosti s touto péčí je dále zajišťována poradenská a metodická pomoc rodičům i učitelům těchto dětí na celém území ČR. Dbáme na individuální přístup respektující osobní potřeby i diskrétnost.

Poskytováním následujících služeb usilujeme o zdravý psychický a školní vývoj MiND:
  • Individuálně pojatou identifikací IQ + EQ (umíme změřit výši obou)
IQ_EQ_odrazky_1
IQ_EQ_odrazky_2
  • Podporou v komunikaci a dalším rozvoji IQ + EQ
  • Poradenstvím a konzultacemi
  • Setkáváním a sdílením, vzájemnou podporou
Vyberte si z naší nabídky služeb a neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se Vám zpět během následujících 24 hod.
Nemusíte se ničeho obávat, diagnostika probíhá s následujícím postupem:
1) Dítě absolvuje vybranou diagnostiku. Unavení nejsou, protože je to baví a nás to baví s nimi! :-)
2) Rodič v průběhu diagnostiky zodpoví doplňující a upřesňující otázky v Dotazníku pro rodiče. Po ukončení diagnostiky tento dotazník s Vámi paní psycholožka osobně projde, máte prostor i pro případné další dotazy (30 min.).
3) Závěrečnou zprávu pak dodáme do 14 dnů a domluvíme se na termínu osobní či online konzultace k výsledkům.
4) Uskutečníme konzultaci s rodiči i s dítětem a dohodneme další postup (umíme pomoci i s intervencí a nastavením podmínek ve škole).
Qiido_poradna-flash_1_v1
Qiido_poradna-flash_2_v1
MÍSTO IDENTIFIKACÍ
Celé území České republiky.

Ústřední pracovištěm je standardně Qiido Poradna, ovšem služby diagnostik a pomoc s intervencí i nastavením podmínek ve škole poskytujeme na celém území ČR.

Qiido Poradna:
prostory Baby Office, s.r.o., Business centrum Zálesí, Pod Višňovkou 1662/25, Praha 4, budova B3, 6. patro.

Pokud by více vyhovovalo rodinné či školní prostředí dítěte, přijedeme k Vám domů / do školy, aby se dítě cítilo bezpečně, jistě, v klidu. Bude to jeho teritorium, nebude tolik nervózní.
V Qiido Poradně Vás s úsměvem přivítají a odborně poradí zkušení odborníci:
tym_AS
Mgr. ANDREA ŠTEFÁČKOVÁ
psycholožka, psychoterapeutka
a speciální pedagožka

Vystudovala bakalářský obor Psychologie a speciální pedagogika a magisterský obor Psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a absolvovala akreditovaný pětiletý psychoterapeutický výcvik v integrativní psychoterapii INSTEP. Během studia se věnovala dobrovolnictví v dětském domově a spolupracovala na projektech ve třídách prvního stupně základní školy. Několik let pracovala jako dětská psycholožka a speciální pedagožka v pedagogicko-psychologické poradně, nyní se věnuje intelektově nadaným dětem v Qiido Poradně a má svou soukromou psychoterapeutickou a poradenskou praxi. Práce s nadanými dětmi ji velmi naplňuje, snaží se jim pomoci, aby mohly plně rozvinout svůj potenciál i s překonáváním obtíží, které ve svém životě pociťují, a to jak ve školním, tak v rodinném prostředí.tym_LMI
Mgr. LUCIE MITREGA
psycholožka

Vystudovala Pedagogiku a Psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Během studia se věnovala dobrovolnické činnosti v oboru vzdělávání. Doučovala děti, pomáhala rozvíjet jejich silné stránky a ukazovala cestu, jak smysluplně trávit volný čas v charitním centru pro děti a mládež. Se seniory trávila volné chvíle v domově důchodců - četbou a společenskými hrami. Po ukončení studia pracovala v Nízkoprahovém klubu v Olomouci, kde kromě odpoledních volnočasových aktivit vedla také programy primární prevence pro žáky 2. stupně ZŠ. Vzdělávání se věnovala i po příchodu do Prahy, a to jako manažerka vzdělávání pro management významných korporací. V současné době velmi aktivně vzdělává své dvě malé dcery a věnuje se tématu nadaných žáků.tym_VV
VLADIMÍRA VLÁŠKOVÁ
emoložka a lektorka
emoční inteligence
Po ukončení kariéry v hotelovém odvětví v rámci své osobní a profesní transformace získala v roce 2008 certifikát IV jako profesionální koučka na Life Coaching Institute v australské Sydney. Zkušenosti z koučovací praxe i vlastního života ji postupně přivedly k fenoménu emocí, protože rozhodují nejen o tom, co učiníme, ale i o tom, kým se staneme. Od návratu do ČR zaměřuje svoji práci na rozvoj emoční inteligence dětí a dospělých. Věří, že rozvoj emoční inteligence je základem úspěšného zařazení do života každého jednotlivce a proto by měla být součástí výchovy na každém vývojovém stupni. Ve své praxi využívá model emoční inteligence Six Seconds, jejich metodologii efektivního učení a diagnostiku pro měření EQ. Je certifikovaným praktikantem, konzultantem a hodnotitelem Six Seconds.


Využíváme certifikované, mezinárodně uznávané nástroje k identifikaci IQ + EQ.
logo_nomi_2
logo_ids
logo_woodcock_johnson
logo_six_seconds
logo_talent_dynamics
REFERENCE
"Qiido promptně zareagoval na aktuální potřeby školy v nastavení systematické koncepce ve vzdělávání intelektově nadaných dětí, zajistil proškolení pedagogů o nadaných a ve spolupráci se spřátelenými školami je prakticky seznámil s péčí o nadané v hodinách, což bylo pro nás v daný moment stěžejní. Ve spolupráci se školou a PPP se nastartoval projekt včasného záchytu dětí již v době zápisu, aby se předešlo demotivaci nadaných dětí v první třídě, kde je tento problém nejpalčivější."
(maminka Jana, syn Ondra - 8 let / 4.třída)
"Paní Janyšková, nastartovala jste u mě velkou změnu myšlení a vnímání, co se týče podpory nadání mého syna. A díky studiu materiálů o MiNDech jsem pochopila i pár věcí o sobě. Se školou nakonec žádná řeč nebyla, tak mám syna v domácím vzdělávání. A klape nám to. Úplně rozkvetl. A má to pozitivní vliv i na chod rodiny. Nehoníme se stále z bodu A do bodu B, ale máme čas na věci, které dělat chceme a dělají nám radost. Takže Vám patří velké dík za to, co děláte a za počáteční podporu, které se mi od Vás dostalo."
(maminka Lucie, syn Kristian - 9 let / 4. třída v domácím vzdělávání)
"Obrátila jsem se na Qiida kvůli 5-letému synovi. Viděla jsem jeho potenciál a hledala jsem nějakou podporu, nebyla jsem si totiž zcela jistá, jestli všechno dělám správně. Zároveň jsem potřebovala radu ohledně výběru vhodné školy. S odborníky v Qiidu jsme probrali hodně věcí – od celkové koncepce vzdělávání MiND přes specifika konkrétních škol až po domácí vzdělávání; syn absolvoval diagnostiku IQ. Momentálně je předškolák, školu již máme vybranou a věřím, že syn tam bude šťastný – jak morálně, tak i intelektuálně. Držím palce všem nadaným dětem a jsem moc ráda, že nezůstanou “na samotě” – mohou se totiž opřít o patrona Qiido."
(maminka Irina, syn Maxim 5 let - budoucí prvňáček)
Kontakt:

poradna@qiido.cz
+420 607 093 305

Qiido, nadační fond
Humenecká 836/11
182 00 Praha 8
Copyright ©2019 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.