Konference „Vzdělávání a rozvoj MiND“
inspirace - edukace - sdílení - seznámení
Konference se konaly pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v rámci společného vzdělávání odpověděly na základní otázky zjištěné v celorepublikovém průzkumu letos v červnu. Dalším pozitivním podnětem k jejich uskutečnění bylo úspěšné dubnové inspirativní a přátelské setkání škol vzdělávajících MiND, které se konalo v reprezentativních prostorách MŠMT a také pod jeho záštitou.

Letošní podzimní celostátní konference ředitelům i učitelům základních škol přinesly prvotní kuchařku ke vzdělávání a rozvoji MiND. Obě skupiny se seznámily s charakteristickými osobnostními rysy MiND, s jejich včasnou a správnou identifikací, dále s možnými metodami a formami pro jejich výuku, s podněty jak pracovat s jejich i vlastní emočně-sociální stránkou, ... atd. Dozvěděly se hlavní zjištění a interpretaci výsledků průzkumu, na jejichž základech je postaven i nový Qiido program na podporu škol ve vzdělávání MiND, který byl také představen. Prostřednictvím panelové diskuze se mohli účastníci dotazovat regionálních odborníků z této oblasti. Konference jim přinesla radost i samotné vzájemné setkání a poznání podobně naladěných kolegů. Mohli si předat zkušenosti a mezi sebou inspirovat.

MiND = Mimořádně intelektově Nadané Dítě

OLOMOUC

19. 10. 2016 v 9:00 - 16:00 hod.
BEA campus Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Olomouc

8:30 – 9:00
Registrace + káva

9:00 – 9:10
Úvodní slovo a poděkování partnerům (Ing. Miriam Janyšková)

9:10 – 9:20
Přivítání v prostorách a představení BEA campus Olomouc
(Mgr. Šárka Štveráková, Ing. Michal Menšík, Ph.D.)

9:20 – 10:40
Identifikace MiND
9:20 – 9:40
Nadání a nadaní - podněty ze současných teorií a výsledků výzkumů
(PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.)
9:40 – 10:10
Pedagogická nominace (PaedDr. Jiří Rozehnal)
10:10 – 10:40
Pedagogická identifikace (Mgr. Lenka Baše, Mgr. Romana Divínová)

10:40 – 10:50
Vzdělávání a rozvoj MiND na základní škole I.
10:40 – 10:50
Koncepční možnosti škol ve vzdělávání MiND (Ing. Miriam Janyšková)

10:50 – 11:10
Přestávka na kávu

11:10 – 13:25
Vzdělávání a rozvoj MiND na základní škole II.
11:10 – 11:45
Metody a formy výuky, zkušenosti z praxe (Mgr. Romana Divínová, Mgr. Lenka Baše)
11:45 – 12:20
Metody a formy výuky, zkušenosti z praxe (PaedDr. Jiří Rozehnal)
12:20 – 12:45
Emoční inteligence ve výuce (Ing. Miriam Janyšková)
12:45 – 13:05
Možnosti obohacování ve výuce (Mgr. Mária Tarábková, Mgr. Ivana Valčíková)
13:05 – 13:15
Možnosti alternativního vzdělávání (Bc. Edita Baklíková)
13:15 – 13:25
Možnosti alternativního vzdělávání - domácí výuka (Ing. Miriam Janyšková)

13:25 – 14:25
Oběd

14:25 – 14:45
Hlavní zjištění průzkumu mezi základními školami ve vzdělávání
a rozvoji MiND (Josef Průša)

14:45 – 15:05
Představení vzdělávacího programu na podporu škol
ve vzdělávání MiND – Qiido Akademie (Ing. Miriam Janyšková)

15:05 – 15:20
Možnosti dalšího vzdělávání pedagogů (RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc.)

15:20 – 15:50
Panelová diskuze s regionálními odborníky
(Mgr. Lenka Baše, PaedDr. Jiří Rozehnal, Mgr. Božena Kučková, Mgr. Lenka Hetová)

15:50 – 15:55
Představení partnerů (partneři konference)

15:55 – 16:00
Závěrečné slovo a poděkování partnerům (Ing. Miriam Janyšková)

16:00 – 16:30
Networking u kávy
PLZEŇ

12. 11. 2016 v 9:00 - 16:00 hod.
Techmania Science Center, U Planetária 2969/1, Plzeň

8:30 – 9:00
Registrace + káva

9:00 – 9:05
Úvodní slovo a poděkování partnerům (Ing. Miriam Janyšková)

9:05 – 9:15
Přivítání a představení prostor Techmania Science Center (Mgr. Tereza Beránková)

9:15 – 10:25
Identifikace MiND
9:15 – 9:30
Osobnostní specifika MiND dle knihy „Život s vysokou inteligencí.
Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti“ (Mgr. Monika Stehlíková, MBA)
9:30 – 10:00
Pedagogická nominace (PaedDr. Jiří Rozehnal)
10:00 – 10:25
Psychologická identifikace (Mgr. et Mgr. Ivana Smítková)

10:25 – 11:10
Vzdělávání a rozvoj MiND na základní škole I.
10:25 – 10:40
Koncepční možnosti škol ve vzdělávání MiND (Ing. Miriam Janyšková)
10:40 – 11:10
Metody a formy výuky, zkušenosti z praxe (PaedDr. Jiří Rozehnal)

11:10 – 11:30
Přestávka na kávu

11:30 – 13:05
Vzdělávání a rozvoj MiND na základní škole II.
11:30 – 11:50
Metody a formy výuky, zkušenosti z praxe (Mgr. Pavla Jedličková)
11:50 – 12:05
Možnosti obohacování ve výuce (Mgr. Vojtěch Škarda)
12:05 – 12:20
Možnosti obohacování ve výuce (PhDr. Petr Hedbávný)
12:20 – 12:35
Možnosti alternativního vzdělávání (Mgr. David Lobotka)
12:35 – 13:05
Emoční inteligence ve výuce (Ing. Miriam Janyšková)

13:05 – 13:50
Oběd

13:50 – 14:10
Hlavní zjištění průzkumu mezi základními školami ve vzdělávání
a rozvoji MiND (Josef Průša)

14:10 – 14:30
Představení vzdělávacího programu na podporu škol
ve vzdělávání MiND – Qiido Akademie (Ing. Miriam Janyšková)

14:30 – 15:10
MiND v předškolním věku
14:30 – 14:50
Fyziologický vývoj dětského mozku (MUDr. Zuzana Ludvíková)
14:50 – 15:10
Smyslové vnímání a jeho stimulace (Mgr. Ivana Vlková)

15:10 – 15:40
Panelová diskuze s regionálními odborníky (Mgr Pavla Jedličková,
Mgr. Stanislava Hlavinková, Mgr. et Mgr. Ivana Smítková, Mgr. Kateřina Zíková)

15:40 – 15:50
Představení partnerů (partneři konference)

15:50 – 16:00
Závěrečné slovo a poděkování partnerům (Ing. Miriam Janyšková)

16:00 – 16:30
Networking u kávyZáznam z konference z Plzně
Konference se zúčastnili
ředitelé
a prvostupňoví
učitelé základních
škol
odborníci
– psychologové
a speciální pedagogové

ředitelé a učitelé mateřských škol


rodiče


Představení přednášejících
(přednášející na konferenci v Plzni)

lékařka, absolventka LF UPOL všeobecné lékařství, zakladatelka projektu Ostrov objevů – univerzita pro batolata, zakladatelka CAPARD, členka Mensy ČR, podílela se jako přednášející v projektu NTC
(přednášející na konferenci v Olomouci a Plzni)

psycholog, vysokoškolský pedagog (vyučuje psychologické disciplíny na Pedagogické fakultě UHK a filozofické fakultě MU), matka tří dětí. Na Královéhradecku realizuje ve spolupráci s magistrátem a učitelkami mateřských škol plošný skrínink nadání v předškolním věku, zabývá se výzkumem intelektového nadání. Její aktivity v oblasti nadání jsou vedeny snahou o hlubší porozumění a podporu nadání především u děti předškolního a mladšího školního věku, autorka knihy Pět pohledů na nadání
(přednášející na konferenci v Plzni)

speciální pedagog (logoped, etoped), absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, majitelka soukromé speciálně pedagogické praxe, autor stimulačního projektu „Předškolní přípravka“, zakladatelka CAPARD
(přednášející na konferenci v Olomouci a Plzni)

zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido, patronka MiND, certifikovaná lektorka emoční inteligence Six Seconds, mentorka osobního rozvoje, učitelka v domácím vzdělávání, kreativní podnikatelka, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a The Nottingham Trent University
(přednášející na konferenci v Plzni)

je ředitelkou 28. základní školy v Plzni. Jejím profesním zaměřením je učitelství 1. stupeň ZŠ, školský management, výchovné poradenství a speciální pedagogika. Má dlouholeté zkušenosti v pedagogické práci s dětmi, ve funkci ředitelky školy na dvou málotřídních a jedné městské škole. Lektoruje Výchovné poradenství v praxi pro PF Plzeň, poskytuje odborné poradenství v oblasti vlastního hodnocení školy a aktivně se zapojuje do celostátních projektů – „Dokážu to?“, Minimalizace šikany, Rozumíme penězům, Respektující žákovský parlament, Na cestě ke kvalitě, Personální řízení
(přednášející na konferenci v Olomouci)

učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika), současně externě spolupracuje s Ústavem speciálně pedagogických studií UP Olomouc, kde se věnuje přednáškové i publikační činnosti na téma nadaný žák. Dále zastává funkci krajského metodika péče o nadané – pedagoga pro Olomoucký kraj v rámci expertní skupiny při NÚV Praha a zároveň je členkou Krajské koordinační skupiny Sítě podpory nadání při NIDV Olomouc
(přednášející na konferenci v Olomouci)

učitelka ve třídách s rozšířenou výukou skupiny předmětů na FZŠ Olomouc Hálkova 4 (aprobace učitelství pro 1. stupeň ZŠ a spec. pedagogika). V současné době je na rodičovské dovolené, ale stále se věnuje problematice vzdělávání nadaných dětí, přednáší, tvoří výukové materiály a publikuje

(přednášející na konferenci v Olomouci)

celou svou profesní dráhu se věnuje vydavatelské činnosti a tvorbě vzdělávacích materiálů. Již od roku 2000 vede projektové týmy při vývoji učebnic a učebních materiálů nakladatelství Didaktis. Nejvíce ji naplňuje tvorba konceptů učebnicových řad a nalézání způsobů, jak učebními materiály motivovat děti k učení a jak rozvíjet jejich myšlení i dovednosti, a to s ohledem na aktuální poznatky z pedagogiky a psychologie. Její zkušenosti v oblasti vzdělávání a vlastní děti ji v roce 2013 vedly k založení soukromé Základní školy a mateřské školy Didaktis v Brně, která se zaměřuje mj. na identifikaci rozumově nadaných žáků a jejich rozvoj

(přednášející na konferenci v Olomouci)

má dlouhodobou praxi se vzděláváním mimořádně nadaných žáků 1. stupně základní školy a jako současná redaktorka nakladatelství Didaktis se podílí na vývoji pracovního sešitu pro nadané žáky 1. stupně - Koumák
(přednášející na konferenci v Plzni)

vystudoval Pedagogickou fakultu na Západočeské univerzitě v Plzni, obor tělesná výchova – psychologie. Pět let pracoval v pedagogicko-psychologické poradně, kde se jako metodik prevence věnoval práci s dětmi, třídními kolektivy a učiteli. Od ledna 2014 pracuje jako metodik vzdělávání v Domě digitálních dovedností v Plzni. Zde má na starosti vzdělávání učitelů v práci s digitálními technologiemi
(přednášející na konferenci v Plzni)

absolvovala FPe ZČU v Plzni a FF UK v Praze, kde za diplomovou práci „Dvojí výjimečnost v pedagogicko-psychologické praxi“ obdržela Cenu prof. Zdeňka Matějčka. Pracovala v PPP Plzeň jako psycholog a krajský koordinátor péče o nadané děti. Nyní provozuje vlastní praxi a vede přednášky a semináře na téma dvakrát výjimečných dětí. Je spoluzakladatelkou a dlouholetou předsedkyní spolku Akademie nadání, který se zaměřuje na diagnostiku, dlouhodobou péči a poradenství pro nadané děti s handicapem
(přednášející na konferenci v Olomouci)

je ředitelem Centra podpory podnikání a odborným asistentem Ústavu managementu a marketingu na MVŠO. Zabývá se především teorií a praxí podnikání s podporou Obecně manažerských disciplín, které na této vysoké škole přednáší. Přitom využívá svých zkušeností s řízením velké nemocnice (1994 - 2004), studia managementu a stáží v zahraničí. Ve prospěch rozvoje svých studentů i sebe samého využívá moderních nástrojů myšlenkových map, kritického myšlení, psychologie písma apod.
(přednášející na konferenci v Olomouci a Plzni)

se kromě správy a vývoje firemních informačních systémů zabývá mj. i konfigurací dotazovacího systému v rámci internetových průzkumů.

Vystudoval inženýrské studium oboru elektrotechnologie na Elektrotechnické fakultě ČVUT. Svou kariéru v IT začal jako specialista na software a sítě ve firmě FCC Folprecht. Několik let pak pracoval pro časopisy Computer World a PC World nakladatelství IDG a PC Magazine Czech Edition. Posledních 20 let strávil v PR agentuře Donath Business & Media jako IT specialista
(přednášející na konferenci v Olomouci)

je ředitelkou olomoucké společnosti BEA 4 Junior o.p.s. V projektech společnosti zaměřených na rozvoj podnikavosti, kreativity a osobnosti žáků základních a středních škol využívá zejména zkušeností z předchozí praxe v personalistice, managementu a finančním vedení dotačních projektů. V současné době je také členkou pracovní skupiny řešící oblast Rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí v projektu Místní akční plán vzdělávání v ORP Olomouc. Nemalou inspirací pro tuto práci jsou jí i její dvě náctileté děti
(přednášející na konferenci v Olomouci a Plzni)

se více než třicet let věnuje pedagogické práci s nadanými dětmi. V posledních letech se věnuje zvláště procesu nominace a identifikace nadaných dětí v oblasti matematicko-logické inteligence se zaměřením na předškolní a mladší školní věk. V posledních sedmi letech vedl projekt tříd pro intelektově nadané děti na státní základní škole ve Frýdku-Místku. T.č. Dědeček a řezbář na plný úvazek
(přednášející na konferenci v Plzni)

nastoupil do Techmanie v roce 2008, kde je nyní vedoucí programového oddělení. Při dokončování diplomové práce vyhrál výběrové řízení na edutainera a od té doby je Techmania jeho druhým domovem. „Začínal jsem na place jako edutainer, staral jsem se o návštěvníky a zhruba po dvou letech jsem začal dělat programového manažera, kde jsem vymýšlel vzdělávací programy pro školy. Když jsme začali přemýšlet o nové a větší Techmanii, ředitel mi nabídl, abych vedl vývojové oddělení,“ popisuje David postup své kariéry. V současnosti má na starosti jak vývoj expozic a programů do laboratoří, tak i edutainery
(přednášející na konferenci v Plzni)

přednáší o evropské integraci, o stárnutí populace a o penzích na Univerzitě Karlově. Je absolventem šestice zážitkových kurzů pořádaných Outward Bound International, navštívil pět kontinentů a osvojil si základy několika jazyků. Podílel se na vývoji vzdělávací karetní hry s čísloobrázky, Fantastických karet od Imaglee. Hry, která pomáhá všem nebát se cizích jazyků, dívat se na věci z různých úhlů a rozvíjet empatii. Malým géniům pomáhá uchovat si obrazotvornost a lásku k číslům
(přednášející na konferenci v Plzni)

lektorka všímavosti, terapeutka Terapie přijetí a odevzdání ACT a pedagožka. Pracuje s nadanými dětmi i dospělými formou konzultací, koučinku a terapie a zaměřuje se na rozvoj jejich osobnosti. O nadaných napsala knihu "Život s vysokou inteligencí. Průvodce pro nadané dospělé a nadané děti." Pro žáky a učitele ZŠ a SŠ pořádá kurzy všímavosti a sociálního a emočního učení. Její kurz "Rozvoj pozornosti a všímavosti žáků" získal akreditaci MŠMT
Partneři
Děkujeme firemním partnerům za podporu vzdělávání a rozvoje MiND. Staňte se i Vy partnerem nadačního fondu Qiido! Kontaktujte nás.
Tyto konference se konají pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Kontakt
Qiido, nadační fond
Humenecká 836/11
182 00 Praha 8
IČ: 03571904
zapsaný v nadačním rejstříku
vedeném u Městského soudu
v Praze, oddíl N, vložka 1177
jana.cerna@qiido.cz
+420 607 093 305
Copyright ©2016 Qiido
Všechna práva vyhrazena. Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím Qiido, nadační fond nebo jsou uvedena se svolením příslušného vlastníka.