Qiido je
 • osobní
  patron
  MiND žáků
 • odborný
  partner
  učitelům
 • spolehlivý
  průvodce
  rodičům
 • trpělivý
  poradce
  okolí
AKTUALITY
na Facebooku

MODEL VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY MiND

Qiido, nadační fond podporuje rozvoj intelektového potenciálu a sociální inteligence dětí s mimořádným rozumovým nadáním za účelem zvýšení ekonomické prosperity a celosvětového renomé ČR. Qiidem vytvořený model vzdělávání a výchovy MiND svou
5-bodovou jedinečností umožňuje základním školám a rodičům naplňovat specifické vzdělávací potřeby takových žáků:Komplexností
pohledu
na danou
problematiku
Intervencí přímo
ve vzdělávacím
procesu
(ve vyučování)
Systematickou
a kontinuální
podporou
pedagogů
i rodičů
Rozvojem
kognitivních
vědomostí
i sociálních
dovedností dětí
Klíčovými
hodnotami:
kreativitou
a empatií

Pracujeme se všemi subjekty, které mají vliv na rozvoj přirozeného potenciálu MiND = učitelé + rodiče + okolí, a zohledňujeme jednotlivé etapy podpory MiND:

 • Včasná IDENTIFIKACE mimořádného nadání. Praktikujeme tzv. multifokus přístup, který věnuje pozornost vzdělávacím, emočním i psychickým potřebám nadaných.
 • Vzděláváním MiND formou 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) rozvíjíme jejich kognitivní vědomosti i sociální dovednosti.
 • Díky systematickému, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře umí UČITELÉ individuálně pracovat se všemi osobnostními typy MiND (i s těmi nadanými “zlobivci” nebo s “dvojí výjimečností”).
 • Individuálními konzultacemi, společným i inspirativním setkáváním s RODIČI vytváříme pro MiND pohodové a přátelské zázemí.
 • Sdílením a propojováním budujeme proaktivně participující pedagogickou i rodičovskou KOMUNITU, která je smysluplně propojena s veřejným okolím.

Poskytujeme pedagogické i psychologické know-how (pedagogická identifikace, tvorba a realizace IVP, metodika a didaktika, rozvoj sociálně-emočních dovedností) práce s MiND přímo v každodenním vyučování za účelem naplňování specifických vzdělávacích potřeb takových žáků.

Dítě tedy nemusí čekat až na odpoledne, kdy navštíví své oblíbené kroužky, ale škola mu během 2-úrovňové výuky klíčových předmětů (MA, ČJ, Prvouka) dává přesně to, co pro svůj přirozený rozvoj potřebuje - v hodinách jsou plně respektovány osobnostní charakteristiky dítěte, pracuje se s jeho individuálními potřebami a podporuje rozvoj sociálních dovedností. 

Naší devizou je know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Školám nabízíme ucelený program vzdělávání a rozvoje MiND, který je rozvržen do 3 fází během 3 školních let (1 rok přípravy, 1 roky implementace, 1 rok implementace a fixace finanční udržitelnosti). Tým Qiida se tímto stane součástí školního klimatu, protože s pedagogy i vedením školy jsme neustále v kontaktu. Určitě neděláme jednorázová školení, na kterém si něco v ten den procvičíte, ale následně nikdo Vám již s aplikovatelností naučeného neporadí a ani nevede.

Samozřejmě rodičům MiND příslušné partnerské školy jsme pravidelně k dispozici k individuálním konzultacím a pořádáme pro ně společná inspirativní setkávání. Nezapomínáme ani na stimulaci vzájemné spolupráce „rodič-škola“. 

I proto jsme odborným partnerem učitelům a spolehlivým průvodcem rodičům.

Pracovní listy, různorodé knížky, učebnice, hry, hlavolamy, soutěže v dětech rozvíjí intelekt. My ovšem víme, že IQ není v dnešní společnosti vše.

Neoddělitelnou součástí úspěšného člověka je i EQ. A právě podpora sociálně-emočních dovedností (EQ) je u spousty MiND stěžejní. Aneb: “někde jim bylo naděleno (intelekt) a někde ubráno (sociálně-emoční sféra)”.

Ve vzdělávacím programu Qiida učíme a podporujeme učitele v práci s oběma stránkami osobnosti dítěte. Dítě se pak ve vyučování nenudí, nevyrušuje, protože je uspokojeno plným využíváním vlastního přirozeného potenciálu. Záleží nám na celistvosti, zodpovědnosti, samostatnosti a tvořivosti každého dítěte. Vyzdvihování a podpora jeho silných stránek, zájmů a vášní je naší mantrou.

Naší specialitou je také know-how v práci s MiND dle osobnostních profilů "kreativní rebelové, defenzivní odpadlíci či s dvojí výjimečností". Víme totiž, že pro mnoho pedagogů je vzdělávání těchto typů dětí náročné.

Učitele vzděláváme v praktikování moderních principů výuky a v zohledňování individuality každého MiND. Podáváme jim návrhy kreativního řešení vzniklých situací i uplatňování kreativity v hodinách. V řadách učitelů intenzivně posilujeme empatické pochopení aktuálních potřeb osobnostně různorodé skupiny MiND (jejich radostí i trápení).

DALŠÍ PODROBNOSTI
PRETEST
Srovnejte projevy Vašeho dítěte s typickými charakteristikami MiND.
VÍCE...

OSOBNOSTNÍ PROFILY MiND
Seznamte se se sociálně-emočními potřebami a způsoby chování nejen Vašeho MiND
VÍCE...

MULTIFOKUS SCREENING
Získejte komplexní obrázek o dítěti z mnoha úhlů pohledu.
VÍCE...

TÉMATICKÉ SEMINÁŘE
Pravidelná sezení s rodiči dětí myslících jinak - návodná kuchařka co a jak?
VÍCE...

CHARITKY pro Qiida
Podpořte program vzdělávání MiND koupí originální osobní vizitky, dárečku, ...
VÍCE...
PRETEST screeningu mimořádného nadání

Chová se Vaše dítě jinak než vrstevníci? Má neotřelé nápady a názory? Dokáže rovnocenně diskutovat s dospělými? Atd. atd.

Ověřte si projevy Vašeho dítěte s typickými charakteristikami MiND! Díky včasné identifikaci můžete hlouběji a kvalitněji rozvíjet jeho neocenitelný potenciál a naplnit ho štěstím i radostí.

ZDARMA online po zadání vstupních informací CHCI ZAČÍT
OSOBNOSTNÍ PROFILY MiNDů

IQ vs. EQ? Znalosti vs. schopnosti a dovednosti? Potřeby vs. očekávání?

Když se oprostíme od pohledu výhradně na výkon a zaměříme svou pozornost na sociálně-emoční projevy MiNDů, pak je můžeme rozdělit do 6 charakteristických skupin.

Do které z nich patří Vaše dítě? Jak k němu přistupovat? Jak ho rozvíjet a pracovat s ním v rovině partnerství? Získejte přehled s potřebami a způsoby chování nejen Vašeho MiND.

ZDARMA ke stažení po zadání vstupních informací CHCI STÁHNOUT
MULTIFOKUS SCREENING

I přesto, že existuje mnoho různých přístupů v identifikaci nadání, nejkomplexnější je ten, který využívá kombinaci relevantních metod. Právě multifokus přístup zohledňuje atypický vývoj nadaných a jde nad rámec tradičních, psychometricky založených diagnostik. Ty totiž nevěnují pozornost vzdělávacím, emočním a psychickým potřebám nadaných. Včasná identifikace je klíčová k zamezení budoucích neúspěchů odrážejících se v neefektivní výuce, nízkém sebevědomí, nevhodném chování, atd. V takových případech jsou učitelé a rodiče často zmateni a nevědí, jakou strategii rozvoje přirozeného potenciálu dítěte použít.

JAK TO PROBÍHÁ A CO ZÍSKÁTE?
Multifokus screening podává komplexní obrázek o dítěti z mnoha úhlů pohledu.

V 1. etapě se zaměřujeme na efektivně rychlý screening mimořádného intelektového nadání Vašeho dítěte na základě jeho rozumových schopností, dovedností a projevů, míry tvořivosti. Zavěry Vám odpoví na otázku, zda-li navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu za účelem psychologické diagnostiky psychometrickými testy (to trvá minimálně 3-4 hodiny a čekací lhůty se pohybují v řádu 3-4 měsíců).

Ve 2. etapě se zaměřujeme na identifikaci osobnostního profilu MiND s ohledem na projevy doma i ve škole. Na konci tohoto setkání si budete vědomi charakteristických osobnostních rysů Vašeho dítěte a doporučíme Vám další kroky v jeho individuální péči, vč. poskytnutí jasné strategie rozvoje jeho přirozeného potenciálu.

JAK TO BUDE DLOUHO TRVAT?
1. etapa = max. 75 min. / 2. etapa = cca 90 min.

KDE?
Praha, Brno, Plzeň, Nový Jičín (přesná adresa bude sdělena konkrétním zájemcům v závislosti na městě)

KDY?
Konkrétní čas dle dohody, nejdéle do 30 dnů od objednání

950 Kč (1. etapa); 1.750 Kč (2. etapa)
2.500 Kč (při objednání 1.+2. etapy najednou)
CHCI SE OBJEDNAT
Pravidelná sezení s rodiči dětí myslících jinak - návodná kuchařka co a jak?

Mé dítě myslí a chová se jinak. Je taky velice zvídavé, pořád se ptá: "Co a jak funguje a proč?". Škola ho moc nebaví, paní učitelka si s ním neví rady. Pro všechny je to trápení. Moc bych chtěl(a), aby mé dítě učení bavilo a nevyplňovalo čas jen počítačem. Co mohu pro něj udělat doma i ve škole?

Přidejte se k ostatním rodičům MiND a poznáte, že v tom nejste sami. V sérii seminářů Qiida získáte návodnou kuchařku, co s Vaším MiND dělat a jak ho posouvat i rozvíjet (doma i ve spolupráci se školou). Určitě nebude chybět ani řízená diskuze podpořená zkušenostmi týmu Qiida a dalších odborníků v oblasti nadání.

HARMONOGRAM 1. cyklu:
1. setkání (4.4.2016): Úvod do tématu. Co nás čeká?
2. setkání (18.4.2016): Charakteristické projevy dětí MiND, dětí myslících jinak. Včasná identifikace doma, ve škole, v kroužcích.
3. setkání (2.5.2016): Jak k dítěti přistupovat, podporovat ho a dále rozvíjet - prostředí DOMA.
4. setkání (16.5.2016): Jak k dítěti přistupovat, podporovat ho a dále rozvíjet - prostředí ŠKOLA vč. legislativních aspektů.
5. setkání (30.5.2016): A co dále mohu udělat, aby mé dítě bylo šťastné?

Přijďte a zkuste to s námi! Váš zájem potvrďte oranžovým tlačítkem, nejpozději však do 31.3.2016. Místo je omezené pro max. 15 osob.

KDY: viz. harmonogram 1-5 setkání
V KOLIK: 17:00 - 19:00 h
KDE: Vivien Café, Kamenická 37, Praha 7 - Holešovice

Budeme tam na Vás čekat :-)

První setkání 0 Kč, další 2-5 setkání za 300 Kč / 2 hodiny tipů, rad, inspirace a sdílení CHCI SE ZÚČASTNIT
Osobní vizitka, dáreček, drobná pozornost, poděkování přátelům či zákazníkům

Sdílíte myšlenky Qiida? Vidíte smysl v podpoře specifických vzdělávacích potřeb dětí mimořádně intelektově nadaných?

Koupí dárkového předmětu "Charitky pro Qiida" získáte originální vizitku, dáreček či poděkování přátelům i zákazníkům. Každý se tak dozví o Vašem osobním postoji ve vzdělávání a navíc mu touto drobnou pozorností s Vaším podpisem i kontaktem určitě uděláte radost ... osvěží svůj dech ovocným minidražé, které může mít v kapse, kabelce či autě.

A Vy tímto způsobem podpoříte unikátní program vzdělávání a výchovy MiND na základních školách.

30 Kč / 1 ks = 240 Kč / 8 ks balení CHCI KOUPIT A PODPOŘIT
Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. ROZUMÍM